Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού Νόμου έτσι ώστε να αυξηθεί η χρονική περίοδος από 2 στα 5 έτη, εντός της οποίας απαιτείται όπως καταβάλλονται οι κοινωνικές εισφορές (καθώς και οι επιβαρύνσεις και οι τόκοι επ’ αυτών), ούτως ώστε να εκπίπτουν οι αποδοχές και εισφορές εργοδοτουμένων από το φορολογητέο εισόδημα των εργοδοτών.  

Με αυτή την τροποποίηση θα συνάδει η χρονική περίοδος καταβολής των εισφορών για σκοπούς παραχώρησης φορολογικής έκπτωσης με τη χρονική περίοδο που προβλέπεται στον περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμους του 2016. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

March 30, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα