Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε, σε περίπτωση που ληξιπρόθεσμες κοινωνικές εισφορές τελούν υπό ρύθμιση με βάση τις διατάξεις του περί Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμου, η περίοδος των δύο ετών για την καταβολή των κοινωνικών εισφορών, προκειμένου πρόσωπο να επωφελείται της φορολογικής έκπτωσης σύμφωνα με τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο, να επεκτείνεται μέχρι την ημερομηνία λήξης ή ακύρωσης της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

30 Μαρτίου, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

11 Απριλίου, 2024

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα