Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, ώστε τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων να μην απαλλάσσονται από την υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Άμυνα, Βουλή των Αντιπροσώπων
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Αντρέας Αποστόλου

Ημερολόγιο

15 Ιουνίου, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα