Ο περί Δημοτικών Δημοψηφισμάτων Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση νομοθεσίας η οποία να προβλέπει για την προκήρυξη και τη διεξαγωγή δημοτικών δημοψηφισμάτων, με τα οποία θα ζητείται η γνώμη των δημοτών ενός δήμου όσον αφορά ζητήματα δημοσίου ενδιαφέροντος τα οποία κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικά.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δημοψηφίσματα, Διαφάνεια
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Αλεξάνδρα Ατταλίδου

Ημερολόγιο

4 Νοεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα