Ο περί Δημόσιων Κολυμβητικών Δεξαμενών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δημόσιων Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμου, ώστε να εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις του.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Κολυμβητήρια
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Ηλίας Μυριάνθους

Ημερολόγιο

15 Μαρτίου, 2019

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα