Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, ώστε να συμπεριληφθούν τα κατεχόμενα χωριά του Κορμακίτη και της Καρπασίας στις διατάξεις του άρθρου 28Ε, που προβλέπει τον κατά προτεραιότητα διορισμό από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας συγκεκριμένων εκπαιδευτικών λειτουργών στα σχολεία των κατεχόμενων από τα τουρκικά στρατεύματα περιοχών. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Παιδεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Αντρέας Καυκαλιάς, Χρίστος Χριστόφιας, Χρίστος Χριστοφίδης

Ημερολόγιο

28 Σεπτεμβρίου, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα