Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου, ώστε να απαλειφθούν οι διατάξεις με τον ακριβή αριθμητικό προσδιορισμό των θέσεων των δικαστών και να αντικατασταθούν με γενικότερες διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες το Ανώτατο Δικαστήριο θα ενεργεί με γνώμονα το συμφέρον της δικαιοσύνης και τις εγκεκριμένες θέσεις του εκάστοτε εν ισχύι ετήσιου προϋπολογισμού της Δημοκρατίας. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη, Δικαστική Υπηρεσία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Ημερολόγιο

14 Μαρτίου, 2024

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

11 Ιουλίου, 2024

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα