Ο περί Διαπαιδαγώγησης για Αποτροπή της Σεξουαλικής Κακοποίησης και των Σεξουαλικών Κινδύνων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Ολιστικής Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης Νόμου, ώστε να τροποποιηθεί ο τίτλος του και να αποσαφηνιστεί ότι η εν λόγω νομοθεσία αφορά την προστασία των παιδιών αποκλειστικά από απειλές και κινδύνους σεξουαλικής φύσεως και την προσωπική υγιεινή. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Παιδεία, Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Λίνος Παπαγιάννη, Σωτήρης Ιωάννου, Χρίστος Χρίστου

Ημερολόγιο

13 Ιουλίου, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα