Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Σκοπός του προτεινόμενου Νομοσχεδίου είναι η κάλυψη του νομικού κενού που έχει προκύψει σε σχέση με τη λειτουργία των Βρετανικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων στη Δημοκρατία, οι οποίες λειτουργούσαν στην Κυπριακή Δημοκρατία, υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών μέχρι την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου («ΗΒ») από την Ευρωπαϊκή Ένωση («ΕΕ»), ένεκα του γεγονότος ότι η συμφωνία που τελικά συνομολογήθηκε μεταξύ του ΗΒ και της ΕΕ, δεν καλύπτει τον χρηματοπιστωτικό/ασφαλιστικό τομέα. Το ίδιο ισχύει και για τους διανομείς ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων από το ΗΒ.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Brexit, Ασφαλιστικές εργασίες
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

16 Σεπτεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

26 Μαΐου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα