Βουλή των Αντιπροσώπων: Ψήφισμα καταδίκης των παράνομων ενεργειών της Τουρκίας

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων καταδικάζει απερίφραστα κάθε προσπάθεια εμπέδωσης νέων διχοτομικών τετελεσμένων εις βάρος της Κύπρου και απαιτεί από την Τουρκία να τερματίσει τις παράνομες μεθοδεύσεις της στο Βαρώσι, να σεβαστεί τη Συμφωνία Υψηλού Επιπέδου 1979 και να προχωρήσει σε εφαρμογή των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για επιστροφή της περίκλειστης περιοχής της πόλης της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της, ειδικότερα των Ψηφισμάτων 550/1984 και 789/1992, ως βήμα καλής θέλησης και διάθεσης να συμβάλει στις προσπάθειες  για επίλυση του κυπριακού προβλήματος

Η ολομέλεια της Βουλής, στην έκτακτη επετειακή συνεδρία της, ενέκρινε ομόφωνα ψήφισμα για την καταδίκη της παράνομης απόφασης της Τουρκίας για άνοιγμα τμήματος της περίκλειστης περιοχής της πόλης της Αμμοχώστου. Το ψήφισμα ήταν εισήγηση των μελών της Επιτροπής Εξωτερικών του ΔΗΚΟ όπου και συζητήθηκε πριν την ολομέλεια. Το ΕΛΑΜ δήλωσε στην ολομέλεια ότι διαφωνεί με το σημείο 8 του ψηφίσματος που αναφέρεται σε απόρριψη κάθε απόπειρας αλλαγής βάσης λύσης του Κυπριακού.

Στο ψήφισμα, η Βουλή δηλώνει ότι έχει υπόψη την πρόσφατη παράνομη απόφαση της Τουρκίας για διάνοιξη μέρους της παραλίας της περίκλειστης περιοχής και θεωρεί ότι η ενέργεια αυτή αποτελεί την απαρχή του μεθοδευμένου εποικισμού της Αμμοχώστου και υπονομεύει την προοπτική συνολικής επίλυσης του Κυπριακού.

Καταδικάζει απερίφραστα κάθε προσπάθεια εμπέδωσης νέων διχοτομικών τετελεσμένων εις βάρος της Κύπρου και την κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ενώ βρίσκονται σε σύγκρουση και με τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Υπενθυμίζοντας τα ομόφωνα ψηφίσματα της 7ης Ιουνίου 1984, 6ης Μαΐου 2010, 3ης Μαΐου 2012, 11ης Οκτωβρίου 2019 και 9ης Οκτωβρίου 2020 για το θέμα της Αμμοχώστου, καθώς και τα σχετικά κατά καιρούς διαβήματα των εκάστοτε Προέδρων του Σώματος προς τους ανά τον κόσμο ομολόγους τους και στους επικεφαλής των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Τονίζει δε ότι η Συμφωνία Υψηλού Επιπέδου της 19ης Μαΐου 1979 δίδει προτεραιότητα στην επανεγκατάσταση των νομίμων κατοίκων στην περίκλειστη περιοχή της πόλης της Αμμοχώστου υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ανεξάρτητα από την έκβαση των συζητήσεων για άλλες πτυχές του προβλήματος,

«Υπενθυμίζοντας όλα τα συναφή ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως τα ψηφίσματα 541 (1983), 550 (1984), 789 (1992), 2532 (2020) και 2561(2021), που καταδικάζουν όλες τις παράνομες αποσχιστικές ενέργειες της Τουρκίας και του παράνομου καθεστώτος των κατεχομένων αλλά και τις απαράδεκτες απόπειρες για εποικισμό οποιουδήποτε τμήματος της περίκλειστης περιοχής της πόλης της Αμμοχώστου».

Υπογραμμίζει ειδικότερα το ψήφισμα 550/1984, που θεωρεί τις απόπειρες εποικισμού οποιουδήποτε τμήματος της περίκλειστης περιοχής της πόλης της Αμμοχώστου από άτομα άλλα από τους κατοίκους τους απαράδεκτες και ζητά τη μεταβίβαση της περιοχής αυτής στην διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και το ψήφισμα 789/1992, που προτρέπει όπως, ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, η περίκλειστη περιοχή της πόλης της Αμμοχώστου περιληφθεί στην περιοχή που βρίσκεται υπό τον έλεγχο του ΟΗΕ.

Επισημαίνει την δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ ημερομηνίας 6ης Οκτωβρίου του 2020 για αποφυγή μονομερών ενεργειών από την Τουρκία και τονίζει την αμετάβλητη θέση του Συμβουλίου Ασφαλείας όπως αυτή καταγράφεται στα ψηφίσματα και τις αποφάσεις του για την περίκλειστη περιοχή της πόλης της Αμμοχώστου.

Έχει επίσης υπόψην τη θέση του ΟΗΕ ότι η ευθύνη για το status quo στην περίκλειστη περιοχή της πόλης της Αμμοχώστου ανήκει αποκλειστικά στην τουρκική Κυβέρνηση.

Εκφράζει εκτίμηση για το συνεχές ενδιαφέρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα της Αμμοχώστου, ειδικότερα για το ψήφισμα της 26ης Νοεμβρίου 2020 «σχετικά με την κλιμάκωση των εντάσεων στην περίκλειστη περιοχή της πόλης της Αμμοχώστου έπειτα από τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας και την επείγουσα ανάγκη για επανέναρξη των συνομιλιών», καθώς επίσης για αναφορές σε προηγούμενα και μετέπειτα ψηφίσματα του Σώματος που καλούν την Τουρκία να συμμορφωθεί με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Επιβεβαιώνοντας τη στήριξη σε προηγούμενη εισήγηση της Κυπριακής Κυβέρνησης για απόδοση της πόλης της Αμμοχώστου στα Ηνωμένα Έθνη, επιστροφή σε αυτή των νόμιμων κατοίκων της και παράλληλο άνοιγμα του λιμανιού της Αμμοχώστου, υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για διεξαγωγή εμπορίου από όλους τους νόμιμους κατοίκους της πόλης, χωρίς να παραβιάζονται η κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας και το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Σημειώνει την πρόταση για αναστήλωση και συντήρηση των ενετικών τειχών και των μνημείων της Αμμοχώστου καθώς και την πρόταση για ανοικοδόμηση της εκτός των τειχών πόλης με βάση νέο οικολογικό σχεδιασμό και υπογραμμίζει την επίμονη διεθνή κινητοποίηση του Δήμου Αμμοχώστου και των οργανωμένων συνόλων των νόμιμων κατοίκων της πόλης ενάντια στις τουρκικές μεθοδεύσεις όπως είχαν δημοσιοποιηθεί εδώ και μήνες.

Υπογραμμίζει επίσης ότι σε αυτή τη συγκυρία καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για δυναμική αντίδραση προς τη διεθνή κοινότητα της Κυβέρνησης και όλων των οργανωμένων συνόλων ενάντια στις τουρκικές μεθοδεύσεις προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία οριστικών διχοτομικών τετελεσμένων στην περίκλειστη περιοχή της πόλης της Αμμοχώστου, με ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι η δημιουργία νέων παράνομων τετελεσμένων επηρεάζει αρνητικά τις προδιαγραφές της επιδιωκόμενης λύσης όπως αυτή περιγράφεται στα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ, από την οποία θα ωφεληθούν και οι δύο κοινότητες.

Η Βουλή επαναβεβαιώνει τα προηγούμενα Ψηφίσματά της για την Αμμόχωστο, υπογραμμίζει ότι η επίλυση του ζητήματος της Αμμοχώστου πρέπει να στηρίζεται στις Αποφάσεις της διεθνούς κοινότητας και του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια είναι παράνομη και καταδικαστέα.

«Τονίζει ότι η παράνομη απόφαση της Τουρκίας για μερική διάνοιξη του παραλιακού μετώπου της περίκλειστης πόλης αποτελεί μονομερή ενέργεια της τουρκικής κατοχικής δύναμης με στόχο τον σταδιακό παράνομο εποικισμό της περίκλειστης περιοχής της πόλης της Αμμοχώστου, βρίσκεται εκτός του πλαισίου των ψηφισμάτων του ΟΗΕ για την Κύπρο γενικά και ειδικότερα για το θέμα της Αμμοχώστου και συνιστά κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και ως τέτοια καταγγέλλεται από την Κυπριακή Δημοκρατία».

Η Βουλή καταγγέλλει ότι η αλλαγή του καθεστώτος της περίκλειστης πόλης από την Τουρκία αποσκοπεί στην αλλοίωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην περιοχή και στην ακύρωση της προοπτικής επιστροφής της περίκλειστης περιοχής της πόλης της Αμμοχώστου όπως προνοούν τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.

«Απαιτεί από την Τουρκία να τερματίσει τις παράνομες μεθοδεύσεις της, να σεβαστεί τη Συμφωνία Υψηλού Επιπέδου 1979 και να προχωρήσει σε εφαρμογή των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για επιστροφή της περίκλειστης περιοχής της πόλης της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της, ειδικότερα των Ψηφισμάτων 550/1984 και 789/1992, ως βήμα καλής θέλησης και διάθεσης να συμβάλει στις προσπάθειες  για επίλυση του κυπριακού προβλήματος».

Υπενθυμίζει επίσης στην Τουρκία ότι η επίλυση του ζητήματος της Αμμοχώστου προδιαγράφεται ξεκάθαρα μέσα από αποφάσεις της διεθνούς κοινότητας και η εκμετάλλευσή του με οποιονδήποτε τρόπο είναι απαράδεκτη, παράνομη και καταδικαστέα.

«Καλεί την Τουρκία να συμμορφωθεί με το πρόσφατο κάλεσμα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για συνολική λύση του Κυπριακού».

Η Βουλή υπογραμμίζει ότι απορρίπτει κάθε απόπειρα αλλαγής της βάσης λύσης του Κυπριακού και τις αξιώσεις για λύση δύο κρατών ή συνομοσπονδίας. Εκφράζει την προσήλωσή της στον στόχο της απελευθέρωσης και επανένωσης της Κύπρου στη βάση του πλαισίου όπως αυτό καθορίζεται από τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ.

«Απευθύνει έκκληση για ανάληψη ενεργότερου ρόλου από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την επίτευξη αυτού του στόχου και καλεί τα κράτη μέλη της να ασκήσουν πιέσεις στην Τουρκία, προκειμένου να συμμορφωθεί με τα πρόσφατα Συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής και ειδικότερα με τις πρόνοιες του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Μαΐου 2021 σχετικά με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τουρκία για την περίοδο 2019-2020 (2019/2176(INI)). Το εν λόγω ψήφισμα καταδικάζει σθεναρά το παράνομο άνοιγμα της περίκλειστης περιοχής της πόλης της Αμμοχώστου που υπονομεύει την προοπτική επανέναρξης των συνομιλιών για συνολική επίλυση του Κυπριακού και καλεί την Τουρκία να ανακαλέσει την απόφασή της, να μεταβιβάσει την περίκλειστη περιοχή της πόλης της Αμμοχώστου στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με το ψήφισμα 550(1984) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και να αποσύρει τα στρατεύματά της από την Κύπρο».

Η Βουλή των Αντιπροσώπων καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδείξει έμπρακτη αλληλεγγύη προς την Κυπριακή Δημοκρατία, όπως προνοείται από τις Συνθήκες της Ένωσης.

Προτρέπει δε τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην προχωρήσουν σε αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ- Τουρκίας, όσο η Τουρκία αρνείται να την εφαρμόσει χωρίς διακρίσεις και συνεχίζει να προβαίνει σε παράνομες ενέργειες εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Καλεί επίσης τη διεθνή κοινότητα να εντείνει τις προσπάθειές της προς τη κατεύθυνση της Τουρκίας για το θέμα της Αμμοχώστου.

«Καλεί τη διεθνή κοινότητα να καταδικάσει τις ενέργειες της Τουρκίας για την περαιτέρω στρατικοποίηση  των κατεχόμενων περιοχών, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας παράνομης στρατιωτικής βάσης στο κατεχόμενο Λευκόνοικο και να επιβάλει εμπάργκο στην πώληση όπλων και  εξοπλισμών προς την Τουρκία, η οποία με την αναθεωρητική της στάση απειλεί την σταθερότητα και την προοπτική ειρήνευσης σε εμπόλεμες περιοχές».

Καλεί επίσης το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να αναλάβει ενεργό ρόλο στην προσπάθεια αποτροπής της εμβάθυνσης των διχοτομικών τετελεσμένων που μεθοδεύονται στην περίκλειστη περιοχή της πόλης της Αμμοχώστου, με γνώμονα την εφαρμογή των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και ειδικότερα του ψηφίσματος 550/1984, το οποίο ζητεί να μεταφερθεί η διοίκηση αυτής της περιοχής υπό την ευθύνη των Ηνωμένων Εθνών.

Επαναβεβαιώνει τέλος τη βούληση της ελληνοκυπριακής πλευράς για διάλογο προς επίλυση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων και των αποφάσεων του ΟΗΕ, αλλά και των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή – ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Διαφωνία στη Βουλή για πρόταση δημοσιοποίησης δωρητών Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 19/06/2024, εξέτασε την ακόλουθη πρόταση νόμου: Ο περί του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης Νόμου, ώστε η επιτροπή διαχείρισης