Βουλή των Αντιπροσώπων: Έκτακτη συνεδρία με αφορμή την αναπομπή της Πρότασης νόμου για αναστολή της διαδικασίας εκποιήσεων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Η Βουλή των Αντιπροσώπων θα συνεδριάσει έκτακτα την Τρίτη 27.7.21, στις 11:30 π.μ., με αφορμή την αναπομπή της Πρότασης νόμου για αναστολή της διαδικασίας εκποιήσεων.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται δυνάμει του άρθρου 51.1 του Συντάγματος, µε σχετική επιστολή του προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Αννίτα Δημητρίου, ανέπεμψε τον «περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικό) (Αρ.8) Νόμο του 2021» για επανεξέταση.

Οι λόγοι της αναπομπής είναι οι ακόλουθοι:

  • O υπό αναπομπή Νόμος συγκρούεται µε το Άρθρο 26 του Συντάγματος και την ελευθερία του συμβάλλεσθαι. Το δικαίωμα του «συμβάλλεσθαι ελευθέρως» περικλείει και το δικαίωμα διαμόρφωσης του περιεχομένου της σύμβασης, κατά την ελεύθερη βούληση των συμβαλλομένων μερών.
  • Η αναστολή της διαδικασίας εκποίησης όπως αυτή προβλέπεται στο Μέρος VIA του βασικού νόμου, είναι παγιοποιημένη νομοθετικά από τον Δεκέμβριο του 2020, και ως εκ τούτου, η αναστολή αυτή, έπαψε πλέον να χαρακτηρίζεται από προσωρινότητα και η συνεχής ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναστολών εφαρμογής των διατάξεων του βασικού νόμου, δύναται να ερμηνευθεί ως μόνιμη παρά προσωρινή τόσο από τους δανειολήπτες όσο και από εποπτικής πλευράς.
  • Η συνεχής αυτή αναστολή των εκποιήσεων, προστατεύει ως επί το πλείστο τους στρατηγικούς κακοπληρωτές εις βάρος των καταθετών και των συνεπών δανειοληπτών, ενώ δημιουργεί αντικίνητρα στην προσέλκυση δυνητικών επενδυτών και εγείρει τον κίνδυνο υποβαθμίσεων τόσο των τραπεζών όσο και του κράτους.
  • Ο υπό αναπομπή Νόμος, παραβιάζει και το Άρθρο 80 του Συντάγματος. Το Άρθρο 80 του Συντάγματος προβλέπει ότι καμία πρόταση νόμου που συνεπάγεται αύξηση των εξόδων που προβλέπονται από τον Προϋπολογισμό δεν δύναται να υποβληθεί από βουλευτή.
  • Η κατάσταση αυτή ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την κουλτούρα αποπληρωμής των δανειοληπτών. Κάτι τέτοιο σημαίνει αυξημένο ηθικό κίνδυνο ο οποίος δύναται να μεταφραστεί σε αθετήσεις τόσο από  την κατηγορία των εξυπηρετούμενων, αλλά και από τηνκατηγορία των αναδιαρθρωμένων, µη εξυπηρετούμενων δανείων. Μια τέτοια εξέλιξη, θα επηρεάσει αρνητικά, τα διαθέσιμα κεφάλαια των τραπεζών.
  • Mε τον υπό αναπομπή Νόμο, η Νομοθετική Εξουσία επεμβαίνει στον τομέα αρμοδιότητας της Εκτελεστικής Εξουσίας, κατά παράβαση της αρχής της Διάκρισης των Εξουσιών. Συγκεκριμένα, ο υπό αναπομπή Νόμος, όπως θεσπίστηκε, εμπεριέχει στοιχεία διοικητικής λειτουργίας και, ως εκ τούτου, καταστρατηγεί τη συνταγματική αρχή της Διάκρισης των Εξουσιών.

Δείτε Περισσότερα

Ολομέλεια

Ολομέλεια της Βουλής: Οριστική αναβολή των δημοτικών εκλογών για το 2024

Την οριστική αναβολή των δημοτικών εκλογών ενέκρινε η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων με 37 ψήφους υπέρ (ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ), 7 ψήφους κατά (ΕΛΑΜ, ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ) και 3 αποχές (ΕΔΕΚ). Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, υπερψήφισε υπό την μορφή του κατ’ επείγοντος τα νομοσχέδια που προνοούν την αναβολή των δημοτικών εκλογών