Βήμα διαφάνειας από τη Βουλή των Αντιπροσώπων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Το Nomoplatform χαιρετίζει την πρωτοβουλία της προέδρου της Βουλής Αννίτας Δημητρίου για σύσταση Γραφείου Τύπου της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Από την 1η Φεβρουαρίου, η Βουλή των Αντιπροσώπων, εκπληρώνει έναν από τους πρωταρχικούς στόχους που είχε θέσει η Πρόεδρος του Σώματος κατά την ανάληψη των καθηκόντων της, παρέχοντας τη δυνατότητα συνεχούς καθημερινής ενημέρωσης των πολιτών μέσω δελτίων Τύπου, σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στον θεσμό αλλά και την ανάδειξη του έργου που επιτελείται από το κοινοβούλιο.

Όπως ήδη έχει ανακοινωθεί από τις υπηρεσίες του κοινοβουλίου, θα ετοιμάζονται δελτία Τύπου από τις γραμματείες των κοινοβουλευτικών επιτροπών, θα αποστέλλονται στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών και θα αναρτώνται ταυτόχρονα στην ιστοσελίδα της Βουλής, παρέχοντας τη δυνατότητα συνεχούς καθημερινής ροής των οικείων δελτίων τύπου στο ευρύ κοινό.

Ως ήδη εξήγγειλε η πρόεδρος της Βουλής, πρωτοβουλία αναμένεται να αναληφθεί και για την αναβάθμιση της επίσημης ιστοσελίδας της Βουλής κατά το πρότυπο ξένων κοινοβουλίων, ώστε αυτή να καταστεί ελκυστική, ζωντανή και διαδραστική. Παράλληλα θα συνεχιστεί και η προσπάθεια που είχε αρχίσει από την προηγούμενη Βουλευτική Περίοδο για απάλειψη κατά το δυνατόν της χρήσης χαρτιού.

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα