Το Nomoplatform στην Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Το ηλεκτρονικό νομοθετικό παρατηρητήριο Nomoplatform βρίσκεται πλέον και επίσημα στην Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων (data.gov.cy), ούτως ώστε ο κάθε χρήστης να μπορεί να λαμβάνει ελεύθερη ενημέρωση για όλες τις διεργασίες που επιτελούνται εντός της Βουλής.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Τι είναι το data.gov.cy;

Το data.gov.cy αποτελεί την Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων, στην οποία διατίθενται δεδομένα των πλείστων φορέων του κυπριακού δημοσίου για περαιτέρω χρήση. Βασικός στόχος του data.gov.cy είναι να προσφέρει στο χρήστη τη δυνατότητα εύκολης και γρήγορης εύρεσης και πρόσβασης σε επεξεργασμένα ή μη επεξεργασμένα δεδομένα του δημόσιου τομέα, με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή τους και την αξιοποίησή τους πέραν του αρχικού προορισμού τους, για την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών / προϊόντων με προστιθέμενη αξία. Με τον τρόπο αυτό, αφενός προωθείται η οικονομική ανάπτυξη, αφετέρου διασφαλίζεται η διαφάνεια.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Nomoplatform

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Επεξεργάζεται δεδομένα σε σχέση με τον ρόλο Γ. Εισαγγελέα το Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 28/02/2024, εξέτασε την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2023 για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Κύπρο και ειδικότερα το κεφάλαιο της έκθεσης που αφορά το σύστημα απονομής δικαιοσύνης. Επεξεργάζεται δεδομένα σε σχέση με τον ρόλο Γ. Εισαγγελέα το Υπ. Δικαιοσύνης

Παιδείας

Αναγκαίος ο στρατηγικός σχεδιασμός για δημόσια πανεπιστήμια

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 28/02/2024, εξέτασε τα ακόλουθα νομοσχέδια: Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2024 Νόμος του 2024 Ο περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2024 Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω νομοσχέδια σκοπός των οποίων είναι: (α) η έγκριση πληρωμής