Το Nomoplatform στην Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Το ηλεκτρονικό νομοθετικό παρατηρητήριο Nomoplatform βρίσκεται πλέον και επίσημα στην Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων (data.gov.cy), ούτως ώστε ο κάθε χρήστης να μπορεί να λαμβάνει ελεύθερη ενημέρωση για όλες τις διεργασίες που επιτελούνται εντός της Βουλής.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Τι είναι το data.gov.cy;

Το data.gov.cy αποτελεί την Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων, στην οποία διατίθενται δεδομένα των πλείστων φορέων του κυπριακού δημοσίου για περαιτέρω χρήση. Βασικός στόχος του data.gov.cy είναι να προσφέρει στο χρήστη τη δυνατότητα εύκολης και γρήγορης εύρεσης και πρόσβασης σε επεξεργασμένα ή μη επεξεργασμένα δεδομένα του δημόσιου τομέα, με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή τους και την αξιοποίησή τους πέραν του αρχικού προορισμού τους, για την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών / προϊόντων με προστιθέμενη αξία. Με τον τρόπο αυτό, αφενός προωθείται η οικονομική ανάπτυξη, αφετέρου διασφαλίζεται η διαφάνεια.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Nomoplatform

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Διαφωνία στη Βουλή για πρόταση δημοσιοποίησης δωρητών Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 19/06/2024, εξέτασε την ακόλουθη πρόταση νόμου: Ο περί του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης Νόμου, ώστε η επιτροπή διαχείρισης