Θέσπιση πειθαρχικού αδικήματος σεξουαλικής παρενόχλησης σε αστυνομία και πυροσβεστική

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 19/06/2024, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Οι περί Αστυνομίας (Πειθαρχικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023 και Οι περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Πειθαρχικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι θέσπιση ξεχωριστού πειθαρχικού αδικήματος που αφορά τη συμπεριφορά μέλους της Αστυνομίας Κύπρου και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, η οποία συνιστά σεξουαλική παρενόχληση και/ή παρενόχληση.

Θέσπιση πειθαρχικού αδικήματος σεξουαλικής παρενόχλησης σε αστυνομία και πυροσβεστική

Η Επιτροπή Νομικών της Βουλής συζήτησε τροπολογία για μετατροπή του αδικήματος της σεξουαλικής παρενόχλησης και παρενόχληση σε πειθαρχικό αδίκημα, για την αστυνομία και την πυροσβεστική.

Ο πρόεδρος της Συντεχνίας Ισότητα Νίκος Λοϊζίδης εξέφρασε σφοδρή διαφωνία υποδεικνύοντας πως οι υποθέσεις αυτές είναι ποινικές και θα πρέπει να οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης. Μετά την απόφαση των δικαστηρίων, τότε να εξετάζεται η πειθαρχική πτυχή. Αν υιοθετηθεί αυτή η τροπολογία ανοίγει ένα παραθυράκι για τους δράστες να διαφεύγουν χωρίς νομικές συμπληγάδες. Στην Αστυνομία πρέπει να είμαστε καθαροί και  να φαινόμαστε καθαροί.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε σημείωμα το οποία απέστειλε στην Βουλή αναφέρει ότι στην κατηγορία καταγγελιών μελών της Αστυνομίας, εναντίον άλλων μελών για σεξουαλική παρενόχληση ή παρενόχληση, καταγράφονται:

  • Για το 2023 διερευνάται μία ποινική υπόθεση. 
  • Για το 2023 διερευνώνται τέσσερις πειθαρχικές υποθέσεις. Οι τρεις αφορούν πειθαρχικά αδικήματα και δεν προκύπτουν ποινικά αδικήματα.

Στην κατηγορία καταγγελιών πολιτών εναντίον μελών της Αστυνομίας, για σεξουαλική παρενόχληση ή παρενόχληση καταγράφονται: 

  • Για το 2023 δύο ποινικές υποθέσεις βρίσκονται υπό εκδίκαση. 
  • Για το 2023 δύο πειθαρχικές υποθέσεις βρίσκονται υπό εκδίκαση. 

Ο περί Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2024 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η θεσμοθέτηση του θεσμού του/της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων και ο καθορισμός μεταξύ άλλων της αποστολής, των αρμοδιοτήτων, των εξουσιών και υποχρεώσεων του θεσμού, καθώς και του τρόπου διορισμού και παύσης του προσώπου που κατέχει τη θέση αυτή.

Ο περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων Μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η εκδίκαση των εφέσεων κατά των αποφάσεων Επαρχιακού Δικαστηρίου σε διαδικασία ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης από το Εφετείο, αντί από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η αντικατάσταση των διατάξεων που αφορούν τον ακριβή αριθμό των θέσεων των δικαστών των Επαρχιακών Δικαστηρίων της Δημοκρατίας, με γενικότερες διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες τα Επαρχιακά Δικαστήρια θα στελεχώνονται από ικανοποιητικό αριθμό δικαστών, ως απαιτεί το συμφέρον της δικαιοσύνης, στη βάση του ετήσιου προϋπολογισμού της Δημοκρατίας.

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η επέκταση της προστασίας που παρέχεται στους καλούμενους «εγκλωβισμένους αγοραστές», ώστε να επωφελούνται των διατάξεων του νόμου και αγοραστές οι οποίοι καταθέτουν σύμβαση πώλησης στο αρμόδιο επαρχιακό κτηματολογικό γραφείο δυνάμει διατάγματος δικαστηρίου εκδοθέντος μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Σχέδια υπηρεσίας για να καταστεί δυνατή η πλήρωση θέσεων διατμηματικής προαγωγής και θέσεων πρώτου διορισμού και προαγωγής, στη βάση των νέων ρυθμίσεων που προέκυψαν λόγω της μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας.

Οι περί του Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Θέσεις Λειτουργού Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Α΄ και Λειτουργού Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2024

Οι περί του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – Θέση Λειτουργού Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2024

Nomoplatform-ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα