Στο 61% ο στόχος μείωσης ρύπων-Καίει το κόστος

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 12/06/2024, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με την Οδηγία 2023/958 και με την Οδηγία 2023/959/ΕΚ προς επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η οποία θεωρείται επιστημονικά απαραίτητη, με στόχο την αποφυγή της επικίνδυνης αλλαγής του κλίματος.

Στο 61% ο στόχος μείωσης ρύπων-Καίει το κόστος

Αύξηση του ποσοστού του στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (ρύποι) που φθάνει στο 61% μέχρι το 2030, από το 43% που είναι σήμερα η υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας, ετοιμάζεται να υιοθετήσει η Βουλή των Αντιπροσώπων.

Συγκεκριμένα, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, συνεχίστηκε σήμερα η συζήτηση επί του αναθεωρημένου τροποποιητικού νομοσχεδίου «του περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου Νόμος του 2024».

Διαβάστε περισσότερα εδώ:

Stockwatch: Στο 61% ο στόχος μείωσης ρύπων – Καίει το κόστος

Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι ο εκσυγχρονισμός της βασικής νομοθεσίας και ιδιαίτερα των διατάξεών της, οι οποίες αφορούν στο σύστημα αδειοδότησης και των ελέγχων/ επιθεωρήσεων.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα