Σε αρχικό στάδιο η δημιουργία νομοθεσίας για άτομα με αναπηρίες, λέει ο Καυκαλιάς

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 09/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

Θέσπιση ειδικής νομοθεσίας για ΑμεΑ

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η ανάγκη θέσπισης ειδικής νομοθεσίας για τα άτομα με αναπηρίες, ανεξαρτήτως των κριτηρίων της νομοθεσίας που αφορά το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, η οποία να συνάδει με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

Σε αρχικό στάδιο η δημιουργία νομοθεσίας για άτομα με αναπηρίες, λέει ο Καυκαλιάς 

Η δημιουργία ειδικής νομοθεσίας για τα άτομα με αναπηρίες βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο, είπε την Τρίτη ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αντρέας Καυκαλιάς, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το νέο χρονοδιάγραμμα που τέθηκε για ετοιμασία νομοθεσίας πριν το τέλος του χρόνου, αυτή τη φορά θα τηρηθεί.

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση για την ανάγκη θέσπισης ειδικής νομοθεσίας για τα άτομα με αναπηρίες, ανεξαρτήτως των κριτηρίων της νομοθεσίας που αφορά το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, η οποία να συνάδει με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, ο κ. Καυκαλιάς, είπε ότι, ως αποτέλεσμα «της πολύχρονης καθυστέρησης που παρατηρείται» στην θέσπιση ειδικής νομοθεσίας αλλά και «της ανεπάρκειας» των κυβερνητικών πολιτικών, τα άτομα με αναπηρίες υφίστανται αδικία και διακρίσεις καθώς και αποκλεισμούς, ενώ αποστερούνται βασικών δικαιωμάτων και υπηρεσιών.

«Δυστυχώς, κάθε φορά που συζητούμε αυτό το θέμα δίνονται νέες υποσχέσεις και ανανεώνονται τα χρονοδιαγράμματα», είπε ο κ. Καυκαλιάς. «Ενώ η Κυβέρνηση διατυμπανίζει με την κάθε ευκαιρία ότι είναι προτεραιότητα της η προώθηση ειδικής νομοθεσίας για τα άτομα με αναπηρίες», συνέχισε, διαπίστωσαν μέσα από τη συζήτηση πως η δημιουργία ειδικής νομοθεσίας για τα άτομα με αναπηρίες βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο.

Επιπλέον, ανέφερε, ζητήματα όπως ο θεσμός προσωπικού βοηθού, «ο οποίος θεωρείται μείζονος σημασίας για την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία» και η δημιουργία μηχανισμού υποβολής ηλεκτρονικών παραπόνων και ενστάσεων παραμένουν ανεκπλήρωτες δεσμεύσεις από την Κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον κ. Καυκαλιά, σοβαρά προβλήματα παρουσιάζει και το σύστημα αξιολόγησης που εφαρμόζει το Τμήμα Ενσωμάτωσης με τον διαχωρισμό σε ήπια και μέτρια αναπηρία αλλά και τον περιορισμένο αριθμών ιατρικών λειτουργών, και την απουσία πρόσβασης σε ηλεκτρονικούς φακέλους.

«Η Κυβέρνηση πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η εφαρμογή των συστάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με αναπηρία είναι μονόδρομος και πρέπει να εφαρμοστούν στο σύνολό τους χωρίς άλλη καθυστέρηση», είπε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το νέο χρονοδιάγραμμα που τέθηκε για ετοιμασία νομοθεσίας πριν το τέλος του χρόνου, αυτή τη φορά θα τηρηθεί.

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ, Ανδρέας Αποστόλου στις δικές του δηλώσεις ανέφερε ότι αυτό είναι ένα από τα πλέον σημαντικά θέματα για το κόμμα. «Τονίσαμε δύο πολύ σημαντικές αλλαγές για εμάς, θα έπρεπε ήδη να έχουν υλοποιηθεί και να μην περιμένουμε την νέα νομοθεσία η οποία μπορεί να καθυστερήσει και μήνες να κατατεθεί στη Βουλή», σημείωσε.

Η μία, είπε, αφορά «το απαράδεκτο» που υπάρχει στη σημερινή νομοθεσία της αποκοπής του επιδόματος ατόμου με αναπηρία μετά τον γάμο λόγω των εισοδημάτων του ή της συζύγου.

Ανέφερε ότι η ΕΔΕΚ έχει καταθέσει πρόταση νόμου από το 2022, σημειώνοντας ότι επειδή η θέση του κόμματος είναι ότι πρέπει αυτό να συζητηθεί άμεσα, χαιρετίζουν την υιοθέτηση της πρότασής τους από την αρμόδια Υφυπουργό «αλλά θεωρούμε ότι πρέπει άμεσα να εφαρμοστεί». Γι’ αυτό, πρόσθεσε, στη δεύτερη συζήτηση της Επιτροπής μετά το άνοιγμα της Βουλής στις 10 Σεπτεμβρίου, η πρόταση νόμου θα τεθεί προς συζήτηση.

Ο κ. Αποστόλου ανέφερε ότι το δεύτερο θέμα αφορά στην αποκοπή του αναπηρικού επιδόματος από άτομα με αναπηρίες οι οποίοι μπορούν και θέλουν να εργαστούν. Σημείωσε ότι υπάρχει στην νομοθεσία «το απαράδεκτο» του μέγιστου μισθού στα €512, και μετά τους αποκόπτεται το αναπηρικό επίδομα. Εξήγησε ότι για κάθε ευρώ πάνω από €512 αφαιρείται ένα ευρώ από το αναπηρικό επίδομα. «Από την στιγμή που θέλουμε ανθρώπους παραγωγικούς», σημείωσε, θα πρέπει να καταργηθεί αυτή η αναχρονιστική πρόνοια της νομοθεσίας. Εισήγησή τους, είπε, είναι όπως τουλάχιστον αυτό οριστεί στον εθνικό κατώτατο μισθό σε πρώτη φάση άμεσα, «και να δούμε μέσα από τη συζήτηση και στο διάλογο το που μπορούμε καλύτερα να καταλήξουμε».

Πρόσθεσε ακόμη ότι θέση της ΕΔΕΚ είναι ότι θα πρέπει ο διάλογος να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό αλλά ότι «αναχρονιστικές ρυθμίσεις» όπως αυτές οι δύο «θα πρέπει παράλληλα να τις δούμε, έτσι ώστε να βελτιώσουμε άμεσα και την νομοθεσία την οποία έχουμε στην διάθεσή μας».

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η αύξηση του επιδόματος τέκνου κατά 5% και παραχώρηση επιδόματος τέκνου σε ποσοστό 50% στα τέκνα φοιτητές πολύτεκνων οικογενειών μέχρι 23 ετών και, στην περίπτωση αρρένων μέχρι 24 ετών, εφόσον υπηρέτησαν θητεία στην Εθνική Φρουρά.

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2024

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η επιβολή επιπρόσθετων υποχρεώσεων και κατ’ επέκταση μέτρων ασφάλειας σε χώρους εργασίας στους οποίους υπάρχουν χημικές ουσίες σε ποσότητα ίση ή μεγαλύτερη του 75% των οριακών ποσοτήτων που καθορίζονται στους υφιστάμενους Κανονισμούς, σε χώρους εργασίας που εφάπτονται σε μονάδες SEVESO και σε χώρους εργασίας που βρίσκονται στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα