ΠτΔ: Αναπομπή προτάσεων νόμου μη επιβολής ΦΠΑ στα καύσιμα και αναστολής εκποιήσεων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ασκώντας τις συνταγματικές του εξουσίες, ανέπεμψε τις δύο προτάσεις νόμου που αφορούσαν στη μη επιβολή ΦΠΑ, μέχρι το τέλος του 2022, επί του ειδικού φόρου κατανάλωσης με τον οποίο βαρύνονται τα πετρελαιοειδή και την επιβολή μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ, μέχρι το τέλος του 2022, στην αναπροσαρμογή της τιμής των καυσίμων που είναι ενσωματωμένη στους τελικούς λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).

Επιπρόσθετα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ανέπεμψε την πρόταση νόμου που αφορούσε στη στοχευμένη αναστολή της διαδικασίας εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2022.

Σύμφωνα με σχετική επιστολή του ΠτΔ προς την Πρόεδρο της Βουλής, οι λόγοι αναπομπής για τις δύο πρώτες προτάσεις νόμου αφορούν στην ασυμβατότητα με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Αρχή της Διάκρισης των Εξουσιών και με τα άρθρα 61, 167, 169 και 179 του Συντάγματος.

Περαιτέρω, οι δύο προτάσεις νόμου αναμένεται να επιφέρουν μεγάλο αντίκτυπο στα δημόσια οικονομικά και η εφαρμογή τους θα εκτροχιάσει τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις και στόχους της Δημοκρατίας.

Συγκεκριμένα, η εκτίμηση απώλειας εισπράξεων από την μη επιβολή ΦΠΑ στον ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίμων, υπολογίζεται να ανέλθει για την περίοδο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022 σε €30 εκατ., ενώ η εκτίμηση απώλειας εισπράξεων ΦΠΑ από τα τιμολόγια της ΑΗΚ από την επιβολή μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ επί της Ρήτρας Αναπροσαρμογής της τιμής των Καυσίμων για την περίοδο Ιουλίου —Δεκεμβρίου 2022 υπολογίζεται να ανέλθει σε €75 εκατ.

Σε ό,τι αφορά την τρίτη πρόταση νόμου, οι λόγοι αναπομπής αφορούν στο γεγονός ότι το μέτρο της αναστολής έπαψε πλέον να χαρακτηρίζεται από προσωρινότητα.

Η Επιτροπή Οικονομικών θα συνέλεθει εκτάκτως την Τρίτη, 02/08/2022, στις 9:30 π.μ., για να εξετάσει τις αναπομπές, ενώ η Ολομέλεια του σώματος θα συνέλθει στις 12:00 μ. για τη λήψη τελικής απόφασης σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη των αναπομπών.

Αναλυτικά οι προτάσεις νόμου που αναπέμφθηκαν:

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2022

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: ΠτΔ: Ανέπεμψε τους νόμους για ακρίβεια και εκποιήσεις

Nomoplatform

Δείτε Περισσότερα

Παιδείας

Εξαιρετικής σημασίας οι εστίες για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αυξημένος κατά 1 εκατ. ο προϋπολογισμός του ΟΝΕΚ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 21/02/2024, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2024 Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Πανεπιστημίου Κύπρου ποσού ύψους €188.450.000 για τη χρήση

Νομικών

Εκσυγχρονισμός και υπερπληθυσμός μεταξύ των προτεραιοτήτων του Αν. Διευθ. Φυλακών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 21/02/2024, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Τμήμα Φυλακών. Εκσυγχρονισμός και υπερπληθυσμός μεταξύ των προτεραιοτήτων του Αν. Διευθ. Φυλακών Τους τρεις πυλώνες των προτεραιοτήτων του παρουσίασε ο νέος Αναπληρωτής Διευθυντής των Κεντρικών Φυλακών, Χάρης Φιλιππίδης, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά από επίσκεψη της