Προϋπολογισμός 2023: Έκθεση Επιτροπής Οικονομικών και ομιλίες αρχηγών πολιτικών κομμάτων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Ολομέλεια της Βουλής, στη διάρκεια της συνεδρίας στις 06/12/2022, άρχισε την τριήμερη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2023. 

Η συζήτησε ξεκίνησε με συνοπτική αναφορά στην έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών από την Πρόεδρό της Χριστιάνα Ερωτοκρίτου και συνέχισε με ομιλίες των αρχηγών/ή και εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων.  

Επιθυμία όλων η συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας σε υγιείς βάσεις 

Επιθυμία όλων είναι η συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας σε υγιείς βάσεις και η εξομάλυνση το συντομότερο δυνατόν, των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης και του πολέμου στην Ουκρανία, είπε η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, στη συνοπτική παρουσίαση της έκθεσης της Επιτροπής για τον Προϋπολογισμό του 2023 στην Ολομέλεια της Βουλής. Συμπέρασμα της Επιτροπής είναι ότι η κυπριακή περιβάλλεται από συνθήκες αβεβαιότητας, ωστόσο διατηρεί θετικό ρυθμό ανάπτυξης. 

Ο Προϋπολογισμός, όπως αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει δαπάνες ύψους €7.569 εκ. και παρουσιάζει αύξηση δαπανών κατά 3,5% σε σύγκριση με τις αρχικά προϋπολογισθείσες δαπάνες του προϋπολογισμού 2022, είπε η κ. Ερωτοκρίτου. 

«Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών διαπιστώνει ότι η κυπριακή οικονομία, παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας και του πολέμου στην Ουκρανία, διατηρεί θετικό ρυθμό ανάπτυξης και για το 2022, οριακά αυξημένος σε σχέση με το προηγούμενο έτος, υπερβαίνοντας τον μέσο όρο της Ευρωζώνης», ανέφερε η κ. Ερωτοκρίτου. 

Επιπρόσθετα, σημείωσε ότι το ΑΕΠ παρουσιάζει ανοδική τάση που προβλέπεται για τα επόμενα έτη να συνεχίσει με πιο αργούς ρυθμούς. Το δημοσιονομικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης, μετά από δύο έτη αρνητικής πορείας, εξαιτίας των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας, μετατράπηκε σε θετικό και γίνεται πρόβλεψη για περαιτέρω βελτίωση μετά την επόμενη τριετία. 

Το δημόσιο χρέος, μετά τη μεγάλη αύξηση που σημείωσε το 2020, παρουσίασε μείωση και κατά το 2022, η οποία, σύμφωνα με τον Υπ. Οικονομικών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για τη μελλοντική πορεία. Ο πληθωρισμός προβλέπεται για το 2022 να ανέλθει στο 7,7%, το ψηλότερο σημείο της τελευταίας 40ετίας. Το ποσοστό ανεργίας καταγράφεται στο 7%, μειωμένο σε σχέση με το 2021 και αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω. Οι δείκτες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού παρουσιάζουν οριακή βελτίωση για το 2021 και ο δείκτης άνισης κατανομής εισοδήματος διατηρήθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα. 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, μετέφερε ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής αναγνωρίζουν τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζει η κυπριακή οικονομία, συνεπεία των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού και του πολέμου στην Ουκρανία. Αναγνωρίζουν επίσης την αβεβαιότητα των προβλέψεων στις οποίες βασίστηκε ο προϋπολογισμός, εξαιτίας των αυξήσεων των βασικών επιτοκίων από την ΕΚΤ, του ψηλού πληθωρισμού, τις αυξήσεις των τιμών της ενέργειας. Επίσης, αναγνωρίζουν τις επιπτώσεις των εν λόγω παραγόντων στο κόστος εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους και στα δημόσια οικονομικά. 

Η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής, πρόσθεσε η κ. Ερωτοκρίτου, εκφράζει την ανησυχία της για τις επιπτώσεις του πληθωρισμού στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, στα δημόσια οικονομικά και στην οικονομία γενικότερα, παρόλο που σε ευρωπαϊκό επίπεδο γίνεται πρόβλεψη για αποκλιμάκωση του προβλήματος το 2023. 

Ορισμένα μέλη της Επιτροπής εκφράζουν την ευαρέσκεια τους για τα ισχυρά δημοσιονομικά και αναπτυξιακά περιθώρια που παραδίδει η παρούσα κυβέρνηση, τονίζοντας τη σημαντικότητα διατήρησης περιθωρίων ασφάλειας, λόγω της ύφεσης που ενδεχομένως να παρουσιάσουν μεγάλες οικονομίες σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Υιοθετούν επίσης τη θέση του Υπουργού Οικονομικών για τη συνέχιση των πλεονασμάτων στο δημοσιονομικό ισοζύγιο, για να επιτευχθεί ο στόχος της περαιτέρω μείωσης του δημοσίου χρέους. Επισημαίνουν, ακόμα, ότι η καλή δημοσιονομική ανάπτυξη που παρατηρείται είναι αποτέλεσμα του ψηλού επιπέδου οικονομικής ανάπτυξης που καταγράφεται για το 2022. 

Επιπλέον, μέλη της Επιτροπής τονίζουν την ανάγκη διαφύλαξης των δημοσιονομικών πλαισίων και της οικονομικής σταθερότητας, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της χώρας έναντι της ΕΕ, καθώς και τις ανάγκες επιτάχυνσης του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας, δεδομένων των σοβαρών προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει η χώρα τα επόμενα έτη, ενώ επισημαίνουν το ενδεχόμενο επανεξέτασης ορισμένων πολιτικών του κράτους, οι οποίες προωθήθηκαν για αντιμετώπιση διαρθρωτικών προβλημάτων της οικονομίας, η αποτελεσματικότητα των οποίων κρίνεται επαρκής, είπε η κ. Ερωτοκρίτου. 

Μεταξύ των μελών της Επιτροπής εκφράζονται επιφυλάξεις για τα ψηλά ποσοστά ανεργίας στους νέους, τα οποία αυξήθηκαν στο 17,6% το 2022, από 17% το 2021, για την άρση της δημοσιονομικής χαλάρωσης που επέτρεψε η ΕΕ, καθώς και για τις δημοσιονομικές και μακροοικονομικές προβλέψεις, στις οποίες στηρίζεται ο προϋπολογισμός, που κρίνονται αισιόδοξες. 

Μέλη της Επιτροπής εκφράζουν επίσης επιφυλάξεις σε σχέση με τα επίπεδα των κοινωνικών δεικτών και εκφράζουν την ανάγκη αύξησης των κοινωνικών παροχών και της λήψης περαιτέρω μέτρων στήριξης της κοινωνίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πληθωρισμού, των αυξήσεων στις τιμές των ενεργειακών προϊόντων και βασικών αγαθών, καθώς και την ανάγκη προώθησης της εφαρμογής του σχεδίου «ενοίκιο έναντι δόσης», το ταχύτερο δυνατόν. 

Η κ. Ερωτοκρίτου είπε ότι για προϋπολογισμό του 2023 εκφράζονται διιστάμενες απόψεις από τα μέλη της Επιτροπής. «Η Επιτροπή καταλήγει στο ότι η κυπριακή, όπως και η ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία, περιβάλλεται από συνθήκες αβεβαιότητας. Επιθυμία όλων είναι η συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας σε υγιείς βάσεις και η εξομάλυνση το συντομότερο δυνατόν, των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης και του πολέμου στην Ουκρανία», σημείωσε η κ. Ερωτοκρίτου. 

Οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές της κυπριακής οικονομίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κυβέρνησης, παρουσιάζονται θετικές, αλλά περιβάλλονται από μεγάλη αβεβαιότητα, πρόσθεσε. «Η βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας, ο περαιτέρω περιορισμός του δημόσιου χρέους, η επίτευξη δημοσιονομικού πλεονάσματος, η προστασία του βιοτικού επιπέδου των πολιτών από τις πληθωριστικές πιέσεις και η διασφάλιση της ευημερίας των πολιτών πρέπει να αποτελούν τις κυριότερες πολιτικές της κυβέρνησης», ανέφερε. 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής σημείωσε επίσης ότι η προώθηση της πράσινης οικονομίας, του ψηφιακού μετασχηματισμού, της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και η υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών έργων, εκτιμάται ότι θα βοηθήσουν στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Η βέλτιστη αξιοποίηση των εργαλείων της ΕΕ, και ειδικότερα των εργαλείων αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας και του πολέμου στην Ουκρανία, θα συμβάλουν στη βελτίωση της οικονομίας και της απασχόλησης, είπε. 

«Υπό το φως των πιο πάνω, η Επιτροπή με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό και τις προτεινόμενες από την κυβέρνηση τροποποιήσεις στην Ολομέλεια του σώματος για σκοπούς λήψης τελικής απόφασης σε σχέση με την έγκριση ή απόρριψη αυτού», είπε. 

Ταυτόχρονα, «επιφυλάσσει το δικαίωμα της και το δικαίωμα των υπόλοιπων βουλευτών για την υποβολή τροπολογιών», ενώ επιφυλάσσεται και ως προς τα τελικά μεγέθη του προϋπολογισμού, τα οποία ενδέχεται να διαφοροποιηθούν στη βάση περικοπών ειδικών κονδυλίων, όπως και της τελικής διαμόρφωσης των συνολικών δαπανών, υπό το φως έγκρισης ή απόρριψης τροπολογιών που ενδέχεται να κατατεθούν από την κυβέρνηση και τους Βουλευτές, κατέληξε η κ. Ερωτοκρίτου. 

Μόνη ενασχόληση της κυβέρνησης με την κλιματική κρίση είναι η υποβολή πολιτικών στην ΕΕ που ποτέ δεν εφαρμόζει 

Όλη η ανθρωπότητα, εκτός από την Κύπρο, ασχολείται αυτή την εποχή με την κλιματική κρίση, ιδιαίτερα τώρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία και την σύνοδο για το κλίμα στην Αίγυπτο, δήλωσε ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, ο οποίος είπε πως η μόνη ενασχόληση της κυβέρνησης σε αυτό τον τομέα είναι να υποβάλει πολιτικές στην ΕΕ, τις οποίες ποτέ δεν εφαρμόζει. 

Μιλώντας στο περιθώριο συζήτησης του Προϋπολογισμού για το 2023, ο κ. Θεοπέμπτου ανέφερε ότι «κλασσικό παράδειγμα η πολιτική για την ενέργεια και το κλίμα, όπου αναλάβαμε την υποχρέωση να φυτέψουμε 1 εκ. δέντρα μέχρι το 2030, αλλά ούτε οι Δήμοι, ούτε οι Κοινότητες ούτε το κτηματολόγιο επιτρέπουν σε κανένα να φυτέψει», για να σημειώσει ότι «βασικά άφησαν την ευθύνη στην επόμενη κυβέρνηση να φυτεύει πάνω από 140.000 δέντρα το χρόνο ή περίπου 400 δέντρα κάθε μέρα». 

Εξέφρασε τη λύπη του για τις επόμενες γενιές, αφού όπως είπε, «με βάση τη Πράσινη Συμφωνία μέχρι το 2050 θα πρέπει η Κύπρος να απορροφά όσους ρύπους εκπέμπει και χωρίς δέντρα θα αναγκαστούμε να πληρώνουμε ρύπους». 

Εξήγησε ότι «μέσα στα πλαίσια της Πράσινης Συμφωνίας είναι και το πακέτο μέτρων γνωστό σαν Fit for 55, το οποίο στοχεύει σε 55% μείωση των εκπομπών μέχρι το 2030», για να σημειώσει ότι δεν νομίζει να έχει κάποιος εντυπωσιαστεί από τον προγραμματισμό της Κύπρου, αλλά αντίθετα «είμαστε της τελευταίας στιγμής, πολύ φοβάμαι ότι θα πάθουμε ότι έγινε και με τους ρύπους της ΑΗΚ που η κυβέρνηση για 10 χρόνια παρακολουθούσε άπραγη το κόστος να πηγαίνει από μερικά εκατομμύρια σε περίπου 200 εκ. φέτος, χωρίς να νοιάζεται για το κόστος στον πολίτη και τον φτωχό κόσμο». 

«Βλέπετε όσο πιο ψηλό το κόστος παραγωγής ηλεκτρισμού της ΑΗΚ, τόσο πιο ψηλό το κόστος αποφυγής και τόσο πιο ψηλά τα εισοδήματα όσον ιδιωτών λειτουργούν κάτω από αυτή τη συμφωνία. Το πρόβλημα που έρχεται, είναι ότι η ΕΕ συζητά πλέον την επέκταση του συστήματος αυτού σε εταιρείες και μεγάλα κτήρια», ανέφερε. 

Όπως σημείωσε ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου «πρέπει να προετοιμαστούμε, να γίνει ενημέρωση, να κάνουμε ενεργειακές αναβαθμίσεις κτηρίων, εγκαταστάσεις ΑΠΕ στα κτήρια και τόσα άλλα για να μειωθεί η ζήτηση ενέργειας», σημειώνοντας ότι από μια κυβέρνηση που ούτε τις υποχρεώσεις της από ευρωπαϊκές Οδηγίες για ενεργειακή αναβάθμιση του 3% των δημόσιων κτηρίων ετήσια δεν τηρεί, δεν περίμενε περισσότερα. 

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο των Οικολόγων «ένα άλλο μέτρο για να προστατεύσουν την ντόπια ευρωπαϊκή βιομηχανία, είναι αυτό της επιβολής φόρου άνθρακα στα προϊόντα Τσιμέντου, αλουμινίου, σιδήρου, λιπασμάτων και στη ναυσιπλοΐα όταν αυτά έρχονται από τρίτες χώρες», για να συμπληρώσει ότι «το 2035 δεν θα επιτρέπεται η πώληση καινούργιων αυτοκινήτων που λειτουργούν με βενζίνη ή πετρέλαιο και θα πρέπει μέχρι τότε, να έχουμε παντού φορτιστές αυτοκινήτων». 

Είπε ακόμα ότι στη γεωργία θα  υπάρξουν αλλαγές στην εμπορία των γεωργικών προϊόντων, αλλά κυρίως μια αύξηση στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων, ενώ πρόσθεσε ότι ο μέτρο που θα επηρεάσει περισσότερο από όλα την Κύπρο, είναι αυτό της αλλαγής φορολόγησης καυσίμων, όπου ο φόρος θα υπολογίζεται στο πόσοι ρύποι εκπέμπονται και το τελικό αποτέλεσμα θα είναι να αυξηθεί η τιμή των καυσίμων. 

Σε σχέση με τους κανόνες εμπλοκής, είπε πως αυτό που πρέπει να γίνει στην Κύπρο επειγόντως «είναι η αστυνομία να ορίσει πρώτα τα διάφορα σενάρια και για καθένα από αυτά να καθορίσει τους κανόνες συμπεριφοράς της, ώστε τόσο η αστυνομία όσο και οι διαδηλωτές να γνωρίζουν καλά εκ των προτέρων τα όρια τους», για να υπογραμμίσει πως «έτσι η αστυνομία θα συμπεριφέρεται με τρόπο που κανείς δεν θα κατηγορεί και οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε διαδηλώσεις και πορείες θα γνωρίζουν ποια θα είναι η απάντηση της αστυνομίας, ανάλογα με τη συμπεριφορά τους». 

Αναφερόμενος στην στεγαστική πολιτική, ο κ. Θεοπέμπτου είπε ότι στην Κύπρο η εκτόξευση του κόστους για την αγορά ή ενοικίαση κατοικίας, δημιουργεί συνθήκες που καθιστούν το δικαίωμα της στέγασης ένα δυσπρόσιτο αγαθό με σοβαρές επιπτώσεις στην κοινωνική συνοχή, για να σημειώσει ότι το κράτος «θα έπρεπε να έχει πολλά χρόνια πριν μια ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική». 

«Μια στεγαστική πολιτική, που δεν θα σημαίνει μόνο χαμηλότοκα δάνεια και χρηματοδοτήσεις, αλλά έναν γενικότερο σχεδιασμό που θα μελετήσει όλο το φάσμα του ζητήματος, με βάση τα επίσημα στοιχεία καταγράφονται ετησίως», είπε. 

Για την ευημερία των ζώων αν και χαιρέτισε το γεγονός ότι τώρα υπάρχει ένα καλό νομοθετικό πλαίσιο για την ευημερία των ζώων, εντούτοις, είπε πως «η κυβέρνηση όφειλε από την ψήφιση του νόμου να κάνει ενημερωτικές εκστρατείες και να καλεί τον κόσμο να γράψει τα ζώα που έχει τώρα στην κατοχή του». 

Αναφορικά στις μεταφορές, είπε πως το κυκλοφοριακό χειροτερεύει κάθε χρόνο και η Λευκωσία κατέχει την πρωτιά, για να σημειώσει ότι «δυστυχώς μέχρι τώρα η κυβέρνηση αντί να πάρει πραγματικά μέτρα για τις Δημόσιες Συγκοινωνίες μέσα σε 12 χρόνια έκανε απλά μερικές μονοδρομήσεις και ξεκίνησαν και οι διαδρομές των λεωφορείων». 

Τόνισε ότι «χρειάζεται επειγόντος να γίνει σωστή σηματοδότηση του οδικού δικτύου, που να δίνει πλεονέκτημα στα λεωφορεία, πιο συχνές και καλά σχεδιασμένες διαδρομές, με καλές έξυπνες στάσεις, να προωθηθούν τα ποδήλατα και να διορθωθούν και να καθαρίσουν τα πεζοδρόμια». 

Για τον Ακάμα, ο Πρόεδρος τον Οικολόγων είπε πως «αυτή τη φορά η κυβέρνηση έφερε πολύ επικίνδυνες εισηγήσεις βασισμένες στο γνωστό πλέον σκεπτικό μιας κυβέρνησης, που θεωρεί ότι ανάπτυξη σημαίνει να κτίζεις κτήρια παντού», συμπληρώνοντας πως «οι προτάσεις αυτή τη φορά ήταν πράγματι πολύ επιθετικές και εισήγαγαν και νέους όρους, όπως τα επισκεπτόμενα αγροκτήματα». 

Η ΔΗΠΑ-Συνεργασία θα ψηφίσει τον προϋπολογισμό 2023 

Η ΔΗΠΑ-Συνεργασία, ανεξαρτήτως των επιμέρους διαφωνιών ή επιφυλάξεων, με υπευθυνότητα και μακριά από λαϊκισμούς θα ψηφίσει και φέτος τον προϋπολογισμό, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων, Μάριος Κάρογιαν, κατά τη διάρκεια της σημερινής του ομιλίας στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων για τη ψήφιση του προϋπολογισμού του 2023. 

Ο κ. Κάρογιαν δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι η κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία της ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2023, διεξάγεται φέτος σε μια περίοδο κομβικής σημασίας, όχι μόνο για την Κύπρο και την Ευρώπη, αλλά και για ολόκληρη την ανθρωπότητα. «Η χειρότερη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο κρίση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το τέλος της ούτε και τις συνέπειες της», είπε. 

Ανέφερε ότι στην Κύπρο ολοκληρώνεται μια ολόκληρη σχεδόν δεκαετία σχετικής σταθεροποίησης και μαζί της ολοκληρώνεται και ο κύκλος της διακυβέρνησης της χώρας από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη. Χάριν στις προσπάθειές της, είπε ο κ.  Κάρογιαν,  αφήσαμε πίσω μας την προηγούμενη οικονομική κρίση. 

Σημείωσε ότι ήταν η δεκαετία του κουρέματος των καταθέσεων, της μείωσης των  εισοδημάτων, της αύξησης της ανεργίας, των κοινωνικών συσσιτίων, της φτωχοποίησης του πληθυσμού, της συρρίκνωσης της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών, της διεύρυνσης των κοινωνικών ανισορροπιών και των κοινωνικών αποκλεισμών και του ψαλιδίσματος των ονείρων της νέας γενιάς. «Ήταν, όμως και μια δεκαετία ανάκαμψης για την οικονομία μας», είπε. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων μιλώντας για το φαινόμενο της διαφθοράς σημείωσε ότι η Κύπρος με βάση τα στοιχεία της έρευνας για τον δείκτη αντίληψης της διαφθοράς, βρίσκεται στην μικρή ομάδα των κρατών που πρωταγωνιστούν αρνητικά, μαζί με την Συρία, την Τουρκία, την Λιβερία, την Αγία Λουκία και την Ουγγαρία. Πρόσθεσε ότι το φαινόμενο της διαφθοράς δεν είναι σημερινό και στέκεται εμπόδιο σε σοβαρές ξένες επενδύσεις και στερεί σημαντικούς πόρους που θα μπορούσαν να διοχετευθούν σε σημαντικούς τομείς όπως η παιδεία, η υγεία και κοινωνικές παροχές. Υπογράμμισε ότι το χειρότερο από όλα είναι ότι συντελεί στην περαιτέρω απαξίωση της πολιτικής ζωής και στη διάβρωση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο πολιτικό σύστημα. 

Αναφερόμενος στο ζήτημα των εκποιήσεων σημείωσε ότι έχει έρθει τώρα η ώρα να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις σε συγκεκριμένα και απλά ερωτήματά που εδώ και δέκα χρόνια παραμένουν αναπάντητα. Διερωτήθηκε γιατί δεν έχει καταστεί δυνατός ο σωστός και αντικειμενικός διαχωρισμός των  στρατηγικά κακοπληρωτών, από εκείνους που αντικειμενικά, δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις. 

Απηύθυνε έκκληση για  διάλογο σε μια πιο δομημένη και θεσμική βάση, ώστε «να καταλήξουμε σε μια συνεννόηση που θα στοχεύει στην προστασία των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού από τη μία, ενώ παράλληλα, δεν θα έθετε σε κίνδυνο την σταθερότητα στο τραπεζικό σύστημα και ευρύτερα την κυπριακή οικονομία». 

Πρόσθεσε ότι στην εποχή της λεγόμενης τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, της τεχνητής νοημοσύνης και της παραγωγής νέων μορφών πλούτου και εργασίας, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε επενδύσεις που προορίζονται σε δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους, όπως η τεχνολογία, η έρευνα και η καινοτομία. Ισχυρή οικονομία σημαίνει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο, είπε, βασισμένο στην ισόρροπη ανάπτυξη και στην εξισορρόπηση της κατανομής του εισοδήματος. 

Ο κ. Κάρογιαν σημείωσε ότι απαιτούνται μεταρρυθμίσεις με τις οποίες θα διασφαλίζεται ο εξορθολογισμός και η ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας, η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και ο περιορισμός της γραφειοκρατίας, η οποία μέχρι σήμερα δυσκολεύει και κάποτε αποτρέπει σημαντικές επενδύσεις. 

Όσον αφορά στο εθνικό θέμα ο κ. Κάρογιαν είπε ότι «κανένας δεν μπορεί να είναι αισιόδοξος για την άμεση άρση του αδιεξόδου». Όπως εξελίσσονται τα γεγονότα, είπε, επιβάλλεται από την πλευρά μας σε βάθος ουσιαστική και ρεαλιστική εκτίμηση των δεδομένων και χάραξη πορείας που θα αποτρέπει την εφαρμογή από την Άγκυρα των σχεδίων της. 

Σημείωσε επίσης ότι η λύση θα πρέπει να στηρίζεται στις παραμέτρους των Ηνωμένων Εθνών, με λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, μια κυριαρχία, μια διεθνή προσωπικότητα, μια ιθαγένεια που θα σέβεται πλήρως το Κοινοτικό/Ενωσιακό κεκτημένο. Οποιεσδήποτε άλλες συζητήσεις ή ιδέες, είπε,  εκτός αυτών των παραμέτρων, το μόνο που προσφέρουν είναι προφάσεις στην τουρκική πλευρά για να προωθεί τη λύση των δύο κρατών ή της συνομοσπονδίας.    

«Είμαι της άποψης πως η μόνη διέξοδος είναι η επιμονή μας στο διορισμό ειδικού αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ για το Κυπριακό, ο οποίος να προωθήσει άμεσα την επανέναρξη της διαδικασίας επίλυσης στη βάση των συμφωνηθέντων και το πλαίσιο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών κ. Γκουτέρες, με τα θετικά και τα αρνητικά του, είναι το μόνο σημείο εκκίνησης», δήλωσε από το βήμα της Ολομέλειας. 

Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε και σε πρόταση όπως αυτή κατατέθηκε από τον ανεξάρτητο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, που προνοεί την λήψη σχετικής πολιτικής απόφασης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τον διορισμό μιας ισχυρής πολιτικής προσωπικότητας με συγκεκριμένους όρους εντολής. 

Ο κ. Κάρογιαν σημείωσε ότι η αποδοχή από τον Νίκο Χριστοδουλίδη της ιδέας σχηματισμού μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας ήταν «για εμάς καταλυτική σε ό,τι αφορά στη στήριξη της δικής του υποψηφιότητας». 

Σημείωσε ότι η ψήφιση του προϋπολογισμού, σωστά, δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως έγκριση της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης. 

Η ΔΗΠΑ-Συνεργασία, ανεξαρτήτως των επιμέρους διαφωνιών ή επιφυλάξεων, με υπευθυνότητα και μακριά από λαϊκισμούς θα ψηφίσει και φέτος τον προϋπολογισμό, κατέληξε ο κ. Καρογιάν. 

Κάποιοι επιδιώκουν το ΓεΣΥ να έχει την τύχη των Κυπριακών Αερογραμμών και του Συνεργατισμού 

Κάποιοι επιδιώκουν το ΓεΣΥ να έχει την τύχη των Κυπριακών Αερογραμμών και του Συνεργατισμού, είπε ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του προϋπολογισμού του 2023.  

Ο κ. Σιζόπουλος ανέφερε ότι η ΕΔΕΚ τόνιζε την αναγκαιότητα οι προϋπολογισμοί να αλλάξουν φιλοσοφία και να αποσκοπούν στην επίτευξη ποσοτικών και ποιοτικών στόχων. Ακόμη, έκανε λόγο για την αύξηση του κόστους στέγασης, τις εκποιήσεις, τη μείωση των μισθών, και την αυστηροποίηση της διαδικασίας δανειοδότησης, που καθιστούν την απόκτηση κατοικίας από τα νεαρά ζευγάρια «σχεδόν αδύνατη».  

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ πρότεινε να ετοιμαστούν προγράμματα και να γίνουν επενδύσεις για ποιοτική αναβάθμιση του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα της οικονομίας, ώστε η Κύπρος να αποκτήσει σχετική επάρκεια καταναλωτικών αγαθών και να μειωθεί η εξάρτηση από τα εισαγόμενα. Επιπρόσθετα, σημείωσε ότι επιβάλλεται η ετοιμασία προγράμματος ανάπτυξης ειδικών καλλιεργειών για την παραγωγή προϊόντων στη βάση των εδαφικών και κλιματολογικών συνθηκών.  

«Η ΕΔΕΚ διαχρονικά καταθέτει προτάσεις οικονομικής και κοινωνικής στήριξης των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού», υπογράμμισε ο κ. Σιζόπουλος. Οι προτάσεις, συνέχισε, στοχεύουν στην ενίσχυση του στεγαστικού προγράμματος προς όφελος των νεαρών ζευγαριών και των ευπαθών οικογενειών, στην αξιοποίηση των αγροτεμαχίων για στέγαση των ιδιοκτητών τους, στην παραχώρηση δυνατότητας στους πρόσφυγες για μεταφορά συντελεστή δόμησης, και στην προικοδότηση του ταμείου στήριξης των προσφύγων. 

Ακόμη, ο κ. Σιζόπουλος έκανε λόγο για «αδικαιολόγητη βραδύτητα» των κρατικών υπηρεσιών, η οποία «επιτείνει τη γραφειοκρατία» και έχει ως αποτέλεσμα «η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας να βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα». Είναι σημαντικό, τόνισε, «να αξιοποιηθεί η χαλάρωση των δημοσιονομικών μέτρων από την ΕΕ και να γίνουν νέοι σχεδιασμοί που να οδηγούν σε ουσιαστική βελτίωση της οικονομίας, σε αποτύπωση της πραγματικής οικονομίας με επιστημονικό τρόπο και η βελτίωση των αριθμών να αντανακλά και στο βιοτικό επίπεδο του λαού». 

«Για ακόμα μια χρονιά ο προϋπολογισμός είναι κατά βάση διαχειριστικός και όχι αναπτυξιακός», είπε ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, προσθέτοντας ότι το κόμμα κατέθεσε προτάσεις για αύξηση της ρευστότητας, μείωση της φοροδιαφυγής και περιορισμό της παραοικονομίας. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε, πρότεινε μείωση των συντελεστών φορολογίας, μείωση του χρόνου που μεσολαβεί από τη λήξη του φορολογικού έτους και υποβολής της φορολογικής δήλωσης, δραστική μείωση του χρόνου εξέτασης των φορολογικών δηλώσεων, παραχώρηση κινήτρων για έγκαιρη αποπληρωμή οφειλών προς το κράτος.  

Ακόμη, επεσήμανε ο κ. Σιζόπουλος, η ΕΔΕΚ εισηγήθηκε παραχώρηση κινήτρων για επενδύσεις σε μονάδες υψηλής τεχνολογίας, στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της οικονομίας, πολεοδομική αμνηστία για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της υπέρβασης και προκήρυξη νέου εσωτερικού κρατικού ομολόγου με διαβάθμιση χρόνου και επιτοκίου. 

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΕΕ, είπε ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, η Κύπρος βρίσκεται στην τελευταία θέση όσον αφορά την κατανομή του εθνικού εισοδήματος. Από την οικονομική ανάπτυξη ευνοείται ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού, ενώ το 24% περίπου του πληθυσμού βρίσκεται κάτω ή κοντά στο όριο της φτώχειας, είπε. «Η Κύπρος έχει τον υψηλότερο ιδιωτικό δανεισμό και το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων», υπέδειξε.  

Σε ό,τι αφορά την κοινωνική πολιτική, ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ είπε ότι υπήρξαν αποφάσεις προς την ορθή κατεύθυνση. Σε αυτό, πρόσθεσε, συνέβαλαν και προτάσεις της ΕΔΕΚ, όπως -μεταξύ άλλων- η καθιέρωση κατώτατης σύνταξης, η σύνταξη χηρείας στους άνδρες, η επέκταση κατά 2 εβδομάδες της γονικής άδειας, η άδεια πατρότητας και η παραχώρηση του επιδόματος ασθενείας σε εργαζομένους 63-65 ετών που δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί. Ο κ. Σιζόπουλος απηύθυνε έκκληση προς τον Υπουργό Εργασίας, Κυριάκο Κούσιο, για παραχώρηση έκτακτου κονδυλιού σε όσους δεν έχουν λάβει το επίδομα λόγω ηλικίας. 

Επιπλέον, ο κ. Σιζόπουλος είπε ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας έχει καταστεί η αχίλλειος πτέρνα της οικονομίας και η πηγή μεγιστοποίησης των κοινωνικών προβλημάτων, προσθέτοντας ότι λειτούργησε αυταρχικά σε βάρος των πολιτών. Τόνισε ότι η πρόσφατη αύξηση των επιτοκίων επιβάλλεται να επιμεριστεί ισόποσα μεταξύ της τράπεζας και του δανειολήπτη. 

Μιλώντας για την άμυνα της Κύπρου, ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ είπε ότι τα τελευταία χρόνια έγιναν βήματα προς την ορθή κατεύθυνση, αλλά πρέπει να επιδιωχθεί η περαιτέρω ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της Εθνικής Φρουράς και της αναβάθμισης του αξιόμαχου του ανθρώπινου δυναμικού της. 

Αναφερόμενος στο ΓεΣΥ, ο κ. Σιζόπουλος σημείωσε ότι οι καταχρήσεις σε εργαστηριακές, παρακλινικές εξετάσεις, αναλώσιμα και φάρμακα, λόγω της πολιτικής του ΟΑΥ, επέφεραν «επικίνδυνη αύξηση του σφαιρικού προϋπολογισμού». Απαντώντας σε όσους κατηγορούν την ΕΔΕΚ ότι δεν θέλει το ΓεΣΥ, είπε ότι το κόμμα από την ίδρυσή του διεκδικούσε το ΓεΣΥ και διερωτήθηκε τι έπραξαν οι κατήγοροι της ΕΔΕΚ από την ψήφιση του πρώτου νομοσχεδίου το 2001 και μετά. «Είναι προφανές ότι κάποιοι επιδιώκουν το ΓεΣΥ να έχει την τύχη των Κυπριακών Αερογραμμών και κάποιοι την τύχη του Συνεργατισμού. Δεν θα τους κάνουμε το χατίρι», είπε χαρακτηριστικά. 

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ ανέφερε ότι «δεν πρόκειται να αποδεχθούμε και να νομιμοποιήσουμε λύση ΝΑΤΟϊκής έμπνευσης και τουρκικής προέλευσης». Θα αγωνισθούμε για μια δημοκρατική λύση που θα διασφαλίζει το τρίπτυχο «ένα κράτος – ένας λαός – μία κυριαρχία», κατέληξε.   

Ο προϋπολογισμός του 2023 δεν ανταποκρίνεται επαρκώς σε όσα θα αναμέναμε 

Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2023 δεν ανταποκρίνεται επαρκώς σε όσα θα αναμέναμε για να μπορέσει η χώρα να πετύχει άλμα προς τα εμπρός, δήλωσε ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ, Χρίστος Χρίστου, ο οποίος είπε ότι η οικονομική πολιτική πρέπει να ξεφύγει από όρια της απλής διαχείρισης, εφαρμόζοντάς ένα στρατηγικό σχέδιο με όραμα, σαφής στόχους και χρονοδιαγράμματα, με αρχή, μέση και τέλος σε κάθε στάδιο υλοποίησης του προγράμματος. 

Στην ομιλία του, για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2023, ο κ. Χρίστου ανέφερε ότι πως «είναι κοινή διαπίστωση πως οι επερχόμενες Προεδρικές Εκλογές έχουν την δική τους μοναδική ιδιαιτερότητα», για να προσθέσει ότι «και οι τρεις επικρατέστεροι υποψήφιοι έχουν υπηρετήσει ο καθένας από το δικό του πόστο τη σημερινή διακυβέρνηση», πράγμα που κατά την άποψή του «αποτελεί τη μεγαλύτερη απόδειξη πως η εκλογή τους δεν θα επιφέρει ουσιαστική αλλαγή». 

Για το μεταναστευτικό πρόβλημα, είπε πως «είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Κύπρος, με προεκτάσεις σε όλα τα άλλα ζητήματα και καθοδηγούμενο από την Τουρκία», για να προσθέσει πως το κόμμα του έχει προειδοποιήσει αρκετές φορές για το ζήτημα, ενώ τόνισε ότι «πρόκειται για ποσά που προέρχονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση». 

Ανέφερε ότι «πλέον η πραγματικότητα είναι μπροστά από όλους μας με τις πιο επίσημες παραδοχές», για να συμπληρώσει ότι το ΕΛΑΜ προτείνει την άμεση αποκοπή όλων των επιδομάτων και κονδυλίων που αφορούν τους παράνομους μετανάστες, ενώ κάθε χρόνο δίνει την ευκαιρία σε κάθε κόμμα και Βουλευτή που θέλει να αντιδράσει, να στηρίξει τις τροπολογίες του. 

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι το ΕΛΑΜ προτείνει για επίλυση του προβλήματος να σταματήσει η επιδοματική πολιτική, αφού δεν είναι δυνατόν η Κύπρος να αποτελεί τον πλέον ελκυστικό προορισμό, ενώ σημειώνει πως το πρόβλημα θα επιλυθεί με σύναψη διακρατικών συμφωνιών για εφαρμογή μαζικών απελάσεων. 

Επίσης, σημείωσε πως «το ΕΛΑΜ έχει προτείνει δημοσία την παραχώρηση ταξιδιωτικών εγγράφων σε όσους βρίσκονται στην Κύπρο, ώστε να ταξιδέψουν σε όποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το επιθυμούν», καθώς και «αυστηρό έλεγχο της Γραμμής Αντιπαράταξης με φυσικά και τεχνητά εμπόδια». 

Επιπλέον, είπε πως το ΕΛΑΜ προτείνει «αναστολή αποδοχής αιτήσεων ασύλου», σημειώνοντας πως «το έπραξε η Ελλάδα στα γνωστά γεγονότα του Έβρου». 

Αναφέρθηκε ακόμα στη δημόσια υγεία, που είναι μία άλλη πτυχή του προβλήματος, λέγοντας πως τα άτομα αυτά επωφελούνται από το Γενικό Σύστημα Υγείας στα δημόσια νοσοκομεία, χωρίς να πληρώνουν έστω και ένα ευρώ, όπως κάνουν όλοι οι Κύπριοι πολίτες. 

Επιπροσθέτως, αναφέρθηκε στα όσα έχουν ακουστεί για τα άτομα με ενεργή φυματίωση στο Πουρνάρα και την απειλή που προκύπτει για τη δημόσια Υγεία, εκφράζοντας τη θέση πως «θα έπρεπε τα άτομα αυτά να εντοπιστούν και να απομονωθούν μέσα στο χώρο και όχι να τους επιτρέπεται η ελεύθερη διακίνηση». 

Σε σχέση με τα φαινόμενα γκετοποίησης και επεισοδίων, ο κ. Χρίστου είπε πως «το ΕΛΑΜ έχει βρεθεί σε διάφορες περιοχές της ελεύθερης Κύπρου δίπλα στους κατοίκους για αυτό το μεγάλο πρόβλημα και στον κόσμο υπάρχει το αίσθημα της ανασφάλειας και του φόβου». 

Αναφορικά στην Οικονομία, ανέφερε πως «επιχειρήσεις, νοικοκυριά και εργαζόμενοι βιώνουν μια κατάσταση  έκτακτης ανάγκης», σημειώνοντας πως «έχουμε την υποχρέωση να επινοήσουμε λύσεις που πιθανών να μην χρησιμοποιήθηκαν ποτέ προηγουμένως». 

Προς σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε καταθέσει ως παράταξη  σειρά εισηγήσεων , πρωτίστως για βοήθεια  σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού οι οποίες αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα. Μέχρι σήμερα συναντούμε την άρνηση της κυβερνητικής πλευράς στην λήψη απόφασης για την εφαρμογή τους. Γενικά απουσιάζει από τον κρατικό σχεδιασμό το όραμα για το μέλλον. 

Αναφερόμενος στους νέους, είπε πως δεν υπάρχει κανένα απολύτως κίνητρο για τα λαμπρά μυαλά της Κύπρου, που ξενιτεύονται ψάχνοντας ένα καλύτερο μέλλον και τους βλέπουμε να διαπρέπουν στο εξωτερικό, για να υπογραμμίσει πως το ΕΛΑΜ προτείνει τη δημιουργία συστήματος «πρώτη εργασία», που απαλλάσσει εντελώς τον φόρο πρώτης μίσθωσης ενός νεαρού κάτω των 30 ετών. 

Σε ό,τι αφορά στους μονογονιούς, τους τρίτεκνους και πολύτεκνους, ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ επανέλαβε την πρόταση του κόμμα του για άμεση κατάργηση των εισοδηματικών κριτηρίων. 

Αναφερόμενος στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, δηλαδή τη Γεωργία, την Κτηνοτροφία και την Αλιεία, είπε πως «μπροστά σε μία επισιτιστική κρίση που έρχεται, πυρήνας της πολιτικής του Κράτους θα έπρεπε να ήταν η επένδυση στον παραγωγικό τομέα», σημειώνοντας ότι «σήμερα όσο ποτέ άλλοτε το Κράτος οφείλει να προστατεύσει την ντόπια παραγωγή, να την ενισχύσει και να δώσει κίνητρα σε νέους που θέλουν να ασχοληθούν με τον τομέα απέναντι στον αθέμιτο ανταγωνισμό του εξωτερικού και των κατεχομένων». 

Σχετικά με την ακρίβεια, ο κ. Χρίστου είπε ότι δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν είδαν κανένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό από την κυβέρνηση, «παρά μόνο μεσοβέζικες λύσεις που δεν έλυσαν στην ουσία τους τα προβλήματα», ενώ για το θέμα της Άμυνας είπε πως η θέση του κόμματος του παραμένει σταθερή για ισχυροποίηση και ενίσχυση της Εθνικής Φρουράς.  

Ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ αναφέρθηκε στην υγεία, λέγοντας πως «χρήζει άμεσης στήριξης τα κρατικά νοσηλευτήρια, τόσο με προσωπικό, όσο και με εξοπλισμό», ενώ για τους συνταξιούχους είπε πως «το κράτος επιλέγει να τους κρατά στο περιθώριο». 

Εξάλλου, αναφέρθηκε στον τραπεζικό τομέα, λέγοντας ότι τα τραπεζικά ιδρύματα «έχουν στα χέρια τους υπερεξουσίες εις βάρος των δανειοληπτών, τους οποίους έντεχνα το Κράτος ονομάζει στρατηγικούς κακοπληρωτές». 

Αναφορικά στο ψήφισμα που πέρασε η πλειοψηφία των βουλευτών την προηγούμενη Παρασκευή για τον Στρατηγό Γεώργιο Γρίβα Διγενή, ο κ. Χρίστου έκανε λόγο για ένα «ψήφισμα μίσους», ενώ μίλησε για αναβίωση -με τον χειρότερο τρόπο- παλαιών παθών, ερίδων και συγκρούσεων. 

«Αντιλαμβάνομαι πλήρως», είπε, «ότι το ΑΚΕΛ βλέποντας την συσπείρωση του χαμηλά και τα ποσοστά του υποψήφιου για την Προεδρία που στηρίζει χαμηλότερα, επέλεξε αυτήν την ώρα να σπείρει ξανά την διχόνοια στον λαό πιστεύοντας ότι έτσι θα επωφεληθεί σε εκλογικά ποσοστά. Εξάλλου, είναι γνωστό ότι η Κυπριακή Αριστερά επένδυσε στην εσωτερική αντιπαράθεση από το 1974 μέχρι σήμερα για να αποκτήσει πολιτικό εκτόπισμα. Στην συγκεκριμένη όμως περίπτωση κατάφερε δυστυχώς να ρυμουλκήσει ακόμα 4 κόμματα μαζί της πετυχαίνοντας το στόχο της», είπε συγκεκριμένα.   

Η κυπριακή οικονομία χρειάζεται σταθερότητα και το ΔΗΚΟ θα υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό 

Παρά τις επιμέρους διαφωνίες μας, πιστεύουμε ότι η κυπριακή οικονομία χρειάζεται σταθερότητα, συνέπεια και συνέχεια και επομένως το ΔΗΚΟ θα υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό για το 2022, είπε ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, Νικόλας Παπαδόπουλος, κατά τη διάρκεια της σημερινής του ομιλίας στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων για τη ψήφιση του προϋπολογισμού του 2023. 

Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι αυτός είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός της Κυβέρνησης Αναστασιάδη και χαρακτήρισε την δεκαετία που παρήλθε ως την «δεκαετία των κρίσεων», των τραπεζικών κρίσεων, οικονομικών κρίσεων, αλλά και κρίσεων των ίδιων των αρχών και αξιών της κοινωνίας. 

Πρόσθεσε ότι είναι γεγονός πως η κυβέρνηση Αναστασιάδη παρέλαβε ένα χάος, ένα κράτος στα πρόθυρα της οικονομικής χρεοκοπίας, με κοινωνικά παντοπωλεία, με πρωτόγνωρες γραμμές ανεργίας και με ένα τραπεζικό σύστημα υπό κατάρρευση. Ανέφερε ότι με την καθοδήγηση της τρόικας, η Κυβέρνηση Αναστασιάδη όντως κατάφερε να βγάλει τη χώρα από το μνημόνιο και να οδηγήσει στην αναβάθμιση της αξιολόγησης της Κυπριακής οικονομίας. 

Αυτό, συνέχισε, έγινε κατορθωτό με τις θυσίες και τους κόπους του κυπριακού λαού, αλλά, έγινε κατορθωτό και με τη βοήθεια του ΔΗΚΟ, παρά του ότι βρισκόταν στην αντιπολίτευση. «Αγνοήσαμε το πολιτικό κόστος, και ψηφίσαμε δύσκολα νομοσχέδια, κληθήκαμε να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις για να βγάλουμε τη χώρα από τη χρεοκοπία στην οποία βρισκόταν», δήλωσε. 

Υπογράμμισε ότι υπήρξαν λόγοι για τους οποίους του ΔΗΚΟ υπήρξε επικριτικό και αναφέρθηκε στην χρεοκοπία των κυπριακών αερογραμμών και του συνεργατισμού, στα «χρυσά διαβατήρια» και τα ιδιωτικά τζετ, στη συγκάλυψη των σκανδάλων και την απόκρυψη των φακέλων που οδήγησαν στην καταψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού, στην καταδίκη του πρώην Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα και στην πολεμική κατά του Γενικού Ελεγκτή. Όλοι αυτοί, είπε, ήταν εύλογοι λόγοι κριτικής.  

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ  χαρακτήρισε την ερχόμενη χρονιά ως τη χρονιά των «δευτέρων ευκαιριών», μια δεύτερη ευκαιρία για την οικονομία, μετά την τραπεζική κρίση, την πανδημία και τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Είναι όμως κατά την άποψη μου και μια δεύτερη ευκαιρία για το ίδιο το πολιτικό σύστημα», είπε. Ανέφερε ότι πρέπει να «ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας, γιατί τα τελευταία χρόνια σίγουρα δεν ήταν τα καλύτερα του παραδοσιακού πολιτικού συστήματος».   

Ο κ. Παπαδόπουλος, σημείωσε τον θετικό ρυθμό ανάπτυξης που προβλέπεται για το 2023 και που αναμένεται να ανέλθει στο 3% του ΑΕΠ και είπε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης οφείλεται στις καλύτερες από τις αναμενόμενες επιδόσεις, στον τουρισμό, στις υπηρεσίες και στις εταιρείες τεχνολογίας και καινοτομίας που δραστηριοποιούνται πλέον στην Κύπρο.  Δήλωσε ότι το ποσοστό ανεργίας βρίσκεται σήμερα στο 7% και προβλέπεται να μειωθεί στο 6.4% το 2023 και περαιτέρω στο 5% μέχρι το 2025. «Φυσικά οφείλουμε να σημειώσουμε πως παρά του ότι μειώνεται η ανεργία, εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ ψηλή για τα κυπριακά δεδομένα», είπε. Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι το ποσοστό της ανεργίας σε «συνθήκες πλήρους απασχόλησης» είναι το 3% και η τελευταία φορά που καταγράφηκε αυτό το ποσοστό πλήρους απασχόλησης ήταν επί διακυβέρνησης Τάσσου Παπαδόπουλου.     

Παράλληλα, σημείωσε την ικανοποίηση του ΔΗΚΟ για τη θεσμοθέτηση του εθνικού κατώτατου μισθού και χαρακτήρισε ως ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη πως το δημόσιο χρέος έχει μειωθεί στο 90% του ΑΕΠ για το 2022 με πτωτική τάση. 

Ωστόσο, ανέφερε ότι λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία και την αύξηση στο κόστος ενέργειας και καυσίμων, ο πληθωρισμός προβλέπεται να παραμείνει σε πολύ υψηλά επίπεδα στο 8,4% το 2022, κάτι που οδηγεί στην ακρίβεια σε ό,τι αφορά σημαντικά βασικά αγαθά και πρώτες ύλες. Σημείωσε ότι τα δανειστικά επιτόκια προβλέπεται να αυξηθούν περαιτέρω, ασκώντας περαιτέρω επιβραδυντικές πιέσεις στην ανάπτυξη της οικονομίας. Ανέφερε ότι η ακρίβεια και ο ψηλός πληθωρισμός θα πιέσουν ακόμη περισσότερο αυτές τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού μας και ιδιαίτερα τους συνταξιούχους μας. Πρόσθεσε ότι ήδη ένα στα 7 νοικοκυριά στερείται βασικών αγαθών όπως το νερό, το ρεύμα και το φαγητό. 

Ο κ. Παπαδόπουλος σημείωσε πως το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο και ότι οι δαπάνες των €1.2 δις σε ορίζοντα πέντε ετών σίγουρα αποτελούν σημαντική ένεση ρευστότητας για την κυπριακή οικονομία. Παράλληλα, είπε ότι «οφείλουμε να ακολουθήσουμε μια συνετή δημοσιονομική πολιτική για να μην επιτρέψουμε στους δημοσιονομικούς κινδύνους που καραδοκούν να εκτροχιάσουν την κυπριακή οικονομία». 

Αναφορικά με το ΓεΣΥ, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ δήλωσε ότι είναι ένα σπουδαίο κοινωνικό επίτευγμα το οποίο πρέπει να διαφυλαχθεί ως κόρη οφθαλμού, «όμως, κινδυνεύει να τιναχτεί στον αέρα και να τινάξει μαζί του ολόκληρη την οικονομία εάν δεν αντιμετωπιστούν οι παθογένειες του συστήματος». Σημείωσε ότι από το €1.2 δισ. που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός για τις δαπάνες της υγείας, ήδη βρισκόμαστε στα €2 δισ. 

Επιπλέον, ανέφερε ότι ένας άλλος δημοσιονομικός κίνδυνος που αντιμετωπίζει η οικονομία είναι το μεταναστευτικό. Η Κύπρος, είπε, αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα κατά αναλογία πληθυσμού μετανάστευσης σε ολόκληρη της Ευρωπαϊκή Ένωση. «Δυστυχώς πέραν από διαπιστώσεις για το ανεξέλεγκτο του προβλήματος, τίποτα από ό,τι έχει γίνει εδώ και δυο χρόνια δεν έχει αντιμετωπίσει τις όλο και διογκούμενες μεταναστευτικές ροές», ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος. 

Ανέφερε ότι την 1η Μαρτίου θα υπάρχει μια νέα διακυβέρνηση του τόπου μετά τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές και ότι οι προτεραιότητες της επόμενης διακυβέρνησης θα είναι κρίσιμες και καθοριστικές. 

Δήλωσε ότι για την οικονομία απαιτείται μια συνετή δημοσιονομική πολιτική και ένα Νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, με έμφαση στη καινοτομία και την έρευνα. Δεν χρειαζόμαστε ένα άλλο σχέδιο «χρυσών διαβατηρίων», είπε.  Αυτό που χρειαζόμαστε, συνέχισε, είναι να προσελκύσουμε εταιρείες τεχνολογίας για να δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο, να προσελκύσουμε ξένα ταλέντα και προσοντούχους με σωστά κίνητρα. Υπογράμμισε ότι ήδη από το 0% του ΑΕΠ και χωρίς ιδιαίτερο σχεδιασμό ο τομέας της τεχνολογίας και καινοτομίας έχει ανέλθει στο 7% του ΑΕΠ μέσα σε λίγα χρόνια. 

Ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι για την αντιμετώπιση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων το ΔΗΚΟ προτείνει, τη δημιουργία ενός ειδικού Δικαστηρίου στη βάση της πρότασης ΔΗΚΟ- ΕΔΕΚ σε συνδυασμό με την εισήγηση της Κεντρικής Τράπεζας για την αναστολή των εκποιήσεων κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις με ειδικό διάταγμα δικαστηρίου, τη διεύρυνση των εξουσιών του χρηματοοικονομικού επιτρόπου και την άμεση εφαρμογή του σχεδίου «ενοικίου έναντι δόσης». 

Σημείωσε ακόμη ότι η επόμενη πενταετία θα είναι η πενταετία της πράσινης μετάβασης, δηλώνοντας ότι πρέπει να αξιοποιηθούν άμεσα τα €400 εκ. από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για αυτό τον σκοπό. «Πρέπει να αυξηθούν οι δικαιούχοι και να αυξηθεί η επιδότηση για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών και άλλων ΑΠΕ, έτσι ώστε να τερματιστούν τα πρόστιμα κατά της χώρας μας για τους ρύπους και να μπορούν ο κόσμος και επιχειρήσεις να πληρώνουν φθηνότερο ρεύμα, είπε.    

Παράλληλα, ο κ. Παπαδόπουλος πρότεινε προτάσεις για τη βελτίωση της δημόσιας υπηρεσίας και τη στήριξη της νέας γενιάς. 

Μιλώντας για το Κυπριακό ο κ. Παπαδόπουλος, δήλωσε ότι η από δεκαετιών πεπατημένη οδός προς μια συμφωνημένη διευθέτηση του Κυπριακού δυστυχώς δεν απέδωσε λύση του Κυπριακού λόγω του μαξιμαλισμού, της αδιαλλαξίας και της κακοπιστίας της τουρκικής πλευράς. Η δική μας πλευρά, είπε, οφείλει να δηλώνει ξεκάθαρα και να δεσμεύεται πως επιδιώκει λύση του Κυπριακού στο πλαίσιο της αποστολής των καλών υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα και σύμφωνα με τις επιταγές των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας.  

«Δηλώνουμε με κάθε δύναμη της ψυχής μας, πως το Δημοκρατικό Κόμμα και η συντριπτική πλειοψηφία του Κυπριακού Ελληνισμού, δεν θα επιτρέψει ποτέ το Κυπριακό να εκτροχιαστεί σε λύση δυο κρατών και διχοτόμησης», είπε. 

Σημείωσε ότι «παρά τις επιμέρους διαφωνίες μας, πιστεύουμε πως η κυπριακή οικονομία χρειάζεται σταθερότητα, συνέπεια και συνέχεια  και επομένως το ΔΗΚΟ θα υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό για το 2022». 

Η Κύπρος με την κυβέρνηση ΔΗΣΥ έκανε βήματα προς τα πίσω αντί βήματα προς τα μπροστά 

Αρνητικό πρόσημο στη δεκαετή διακυβέρνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού, έδωσε από το βήμα της Βουλής ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, ο οποίος αποτιμώντας το συνολικό έργο της αυτής της διακυβέρνησης είπε ότι «στα δέκα χρόνια με τον ΔΗΣΥ στην εξουσία η Κύπρος και η κοινωνία έκαναν βήματα προς τα πίσω, αντί βήματα προς τα μπροστά». 

Σε ομιλία του ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2023, ο κ. Στεφάνου είπε πως «η κυβέρνηση του ΔΗΣΥ δεν κατάφερε να ανταποκριθεί με επάρκεια στις προκλήσεις», για να σημειώσει ότι κοντά στα υφιστάμενα προβλήματα προκάλεσε καινούρια, καθώς επίσης προκάλεσε αδιέξοδα ειδικά για τους νέους και τις νέες της Κύπρου. 

Σύμφωνα με τον ΓΓ του ΑΚΕΛ «η κοινωνική και οικονομική ανασφάλεια τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε για την πλειοψηφία της κοινωνίας», υπογραμμίζοντας ότι «στις μέρες μας η κοινωνική ανασφάλεια αυξάνεται ακόμα περισσότερο εξαιτίας της ακρίβειας που αφαιμάσσει τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων». 

Ο κ. Στεφάνου ανέφερε πως η κυβέρνηση του ΔΗΣΥ «προτιμά τη διατήρηση ψηλών πλεονασμάτων, που προέρχονται από τα επιπρόσθετα έσοδα που έχει, εξαιτίας αυξημένων εισπράξεων από τις φορολογίες, αντί να επιστρέψει ένα μέρος από αυτά στα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις», ενώ σημείωσε ότι «η Κύπρος, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές στατιστικές, κατατάσσεται τέταρτη από το τέλος στη διάθεση πόρων για στήριξη της κοινωνίας και της οικονομίας προς αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας». 

Τόνισε ακόμα ότι «διαχρονικά προβλήματα, αντί να επιλυθούν εκτραχύνθηκαν», υπογραμμίζοντας πως ειδικά έχει εκτραχυνθεί «η θεσμική διαφθορά». 

«Το κράτος δικαίου υποβαθμίστηκε, θεσμοί υποσκάφτηκαν ή δεν έχουν την ανεξαρτησία που έπρεπε να είχαν, όπως διαπιστώνει η Έκθεση της Κομισιόν του 2021, για τη μη ικανοποιητική κατάσταση του κράτους δικαίου στην Κύπρο. Οι κοινωνικές ανισότητες δεν αντιμετωπίστηκαν, αλλά συντηρήθηκαν και σε διάφορα επίπεδα ενισχύθηκαν», ανέφερε ο κ. Στεφάνου. 

Όπως συμπλήρωσε «αυτό αντικατοπτρίζεται πρωτίστως στο γεγονός ότι το μερίδιο των κερδών στο ΑΕΠ αυξήθηκε σε αντιδιαστολή με τον περιορισμό του μεριδίου των μισθών», για να προσθέσει πως «η οικονομία μεγεθύνεται, αλλά οι εργαζόμενοι δεν λαμβάνουν αυτό που κανονικά τούς αναλογεί». 

Επιπλέον, είπε πως «η κατανομή του παραγόμενου πλούτου γίνεται με τέτοιο τρόπο που συνεχώς ενισχύει την πορεία αντιστροφής του συσχετισμού μεταξύ κεφαλαίου – εργασίας», ενώ συμπλήρωσε πως «ακόμα και σε θέματα όπου η κυβέρνηση επιχείρησε να κάνει μεταρρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα στο σύστημα υγείας, το ΓεΣΥ βάλλεται και υποσκάπτεται από μέσα, από στελέχη της κυβέρνησης και του ΔΗΣΥ, όπως υποδεικνύουν ακόμα και πρώην στελέχη της κυβέρνησης». 

Επιπροσθέτως, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ ανέφερε πως «η Κύπρος εξακολουθεί να είναι στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως στο ιδιωτικό χρέος και στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια», υπογραμμίζοντας ότι «η μεταφορά αυτών των δανείων στις εταιρείες πιστώσεων μπορεί να βοηθά τις τράπεζες να δείχνουν βελτιωμένη εικόνα, αλλά τα δάνεια παραμένουν στην κοινωνία και την οικονομία». 

«Χιλιάδες συμπολίτες μας», σύμφωνα με τον κ. Στεφάνου, «χάνουν ή κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια και τις περιουσίες τους. Η αύξηση των επιτοκίων θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την ήδη δύσκολη κατάσταση για τους δανειολήπτες και όχι μόνο». 

Σε σχέση με το Κυπριακό, ο κ. Στεφάνου έκανε λόγο για «παταγώδη αποτυχία» της πολιτικής του Προέδρου Αναστασιάδη στο εθνικό ζήτημα, αναφέροντας πως «το Κυπριακό βρίσκεται στη χειρότερη κατάσταση που βρέθηκε ποτέ, αφού από το 2017 βρίσκεται σε ένα παρατεταμένο διαπραγματευτικό κενό, το μεγαλύτερο που βρέθηκε ποτέ». 

Ανέφερε ακόμα ότι «η Τουρκία παρότι αναπτύσσει προκλητική και επιθετική συμπεριφορά, είναι απενοχοποιημένη στην αντίληψη του διεθνούς παράγοντα», ενώ πρόσθεσε ότι «σε αντίθεση με την Τουρκία, η ελληνοκυπριακή πλευρά θεωρείται συνυπεύθυνη από το διεθνή παράγοντα -μαζί με την τουρκοκυπριακή πλευρά- τόσο για το αδιέξοδο όσο και για το διαπραγματευτικό κενό». 

«Αυτή την κατάσταση η Τουρκία την εκμεταλλεύεται για να δημιουργεί επί του εδάφους νέα κατοχικά δεδομένα χωρίς ουσιαστικά να αντιμετωπίζει καμία αντίδραση και κανένα κόστος. Το στάτους κβο διολισθαίνει ολοένα και περισσότερο προς την οριστικοποίηση της διχοτόμησης», είπε ο κ. Στεφάνου. 

Συνέχισε λέγοντας πως «τα πιο πάνω δεδομένα -η Τουρκία να απειλεί και η πλευρά μας να φορτώνεται ευθύνες- αποτελούν την επιτομή της παταγώδους αποτυχίας της πολιτικής του Προέδρου στο Κυπριακό, μια πολιτική αντιφατική και γεμάτη παλινωδίες». 

«Τόσες πολλές είναι οι παλινωδίες», είπε, «που ο απερχόμενος Πρόεδρος έφτασε να βολιδοσκοπεί διάφορους παράγοντες εντός και εκτός Κύπρου για λύση δύο κρατών, αυτήν που επιδιώκει η τουρκική πλευρά». 

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε ακόμα ότι «με φόντο αυτή τη δύσκολη και άκρως επικίνδυνη κατάσταση, η κυβέρνηση του ΔΗΣΥ παρακολουθεί παθητικά και αδιάφορα τη συνεχή διολίσθηση προς την παγίωση της διχοτόμησης», συμπληρώνοντας πως «το μόνο που την ενδιαφέρει -όπως και σε άλλα σοβαρά θέματα- είναι να κάνει διαχείριση της εσωτερικής κοινής γνώμης εργαλειοποιώντας την επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας». 

Αναφερόμενος στο μερικό άνοιγμα της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου, είπε πως «δεν ταρακούνησε τους κυβερνώντες, αφού κατά τον τότε Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη τα όσα δήλωνε η Τουρκία ήταν επικοινωνιακά τεχνάσματα, ενώ κατά τον Πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, η Τουρκία δεν επρόκειτο να προβεί σε τέτοιες κινήσεις». 

«Κυβέρνηση και ΔΗΣΥ», είπε, «περιπλανήθηκαν και παραπλάνησαν για κυρώσεις που θα πονέσουν την Τουρκία και για πολυμερείς συμφωνίες που θα θωρακίσουν την κυπριακή ΑΟΖ, αλλά όλα αποδείχθηκαν κάλπικα μεγάλα λόγια και ψευδαισθήσεις». 

Αναφορικά στα «χρυσά διαβατήρια», ο κ. Στεφάνου είπε πως «δεν χρειάζεται πλέον καμία συζήτηση για να υποστηριχθεί ότι στο θέμα των χρυσών διαβατηρίων -όχι μόνο δεν είχαμε τα πιο αυστηρά κριτήρια- αλλά τα όποια κριτήρια προσαρμόζονταν και εφαρμόζονταν ανάλογα με το ποιος είναι ο πάροχος και ποιος επωφελείται». 

«Γι’ αυτό και η κυβέρνηση απέσπασε συγγενείς, ακόμα και από τη Βουλή στο Υπουργείο Εσωτερικών, για να φροντίζουν προφανώς όσα διαβατήρια οι κυβερνώντες ήθελαν αμέσως να διευθετηθούν. Και το όφελος ήταν πολύ μεγάλο αν αναλογιστούμε ότι ο τζίρος του εμπορίου έφτασε, σύμφωνα με κάποιους υπολογισμούς, τα 7 με 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα πήραν οι λίγοι και όσοι είχαν το προνόμιο να έχουν πρόσβαση στο κύκλωμα», είπε. 

Αναφερόμενος στις παρακολουθήσεις, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε ότι στην Κύπρο, κυβέρνηση και ΔΗΣΥ «ποιούν την νήσσαν» (παίζουν πελλόν στα κυπριακά), για να σημειώσει ότι «είναι φανερό ότι οι κυβερνώντες τηρούν αυτή τη στάση γιατί πολλά από τα ευρήματα, πολλά από τα στοιχεία και τις ενδείξεις, δακτυλοδείχνουν τον λόφο του προεδρικού και την έδρα του ΔΗΣΥ στην Πινδάρου». 

Σημείωσε ότι οι κυβερνώντες ποτέ δεν ένιωσαν την ανάγκη να εξηγήσουν πώς ένα κατασκοπευτικό βαν που έφτασε στην Κύπρο ως μετεωρολογικός εξοπλισμός πέρασε από το λιμάνι, από το τελωνείο, από τον έλεγχο όλων των εμπλεκόμενων κρατικών υπηρεσιών και τελικά κατέληξε να σεργιανίζει ανενόχλητο στους δρόμους της Κύπρου παρακολουθώντας πόσους και ποιους κανείς δεν ξέρει και πώς και προέκυψε οι εταιρείες που κατείχαν το μαύρο βαν να είχαν συνεργασία με την Αστυνομία, γεγονός που προσπάθησε η ηγεσία του Σώματος να αποκρύψει από τη Βουλή. 

Διερωτήθηκε, μεταξύ άλλων, πως έτυχε οι εν λόγω εταιρείες να ζητούν τη βοήθεια και τη διαμεσολάβηση του ΔΗΣΥ για να κλείσουν δουλειές στο εξωτερικό, πώς και η Γενική Εισαγγελία έστειλε στο δικαστήριο μόνο τις εταιρείες και όχι τους ιδιοκτήτες και γιατί το πόρισμα της ποινικής έρευνας που έγινε κρατείται επτασφράγιστο μυστικό σε αντίθεση με άλλα πορίσματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα. 

Κατά την ομιλία του, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ αναφέρθηκε εκτενώς στις επερχόμενες εκλογές, λέγοντας ότι «το πραγματικό τους διακύβευμα είναι η αλλαγή». 

Είπε πως «αυτό περιμένουν οι πολίτες από εμάς είναι να στηρίξουμε μια αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης, που να αφορά στο μέλλον του τόπου μας», για να σημειώσει ότι η αλλαγή που προτείνει το ΑΚΕΛ ξεκινά με την ανάδειξη ενός Προέδρου που να είναι ειλικρινής για να ξέρουν οι πολίτες τι ψηφίζουν, να είναι αληθινά και όχι ψεύτικα άμωμος και αμόλυντος, για να μπορεί να κτυπήσει τη διαφθορά, να έχει ήθος, να συνειδητοποιεί τις μεγάλες ευθύνες που έχει έναντι του τόπου και του λαού και να τις αναλαμβάνει, όχι να τις φορτώνει σε άλλους και να είναι υπεύθυνος έναντι του τόπου και να μην αδιαφορεί όταν η χώρα μας διασύρεται διεθνώς κάνοντας απλώς εσωτερική διαχείριση». 

Ο προϋπολογισμός μας έχει περισσεύματα και μαξιλάρια, όχι ελλείμματα 1 δισ. ευρώ τον χρόνο 

Ο προϋπολογισμός μας έχει περισσεύματα και μαξιλάρια, όχι ελλείμματα 1 δισ. ευρώ τον χρόνο, ανέφερε ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αβέρωφ Νεοφύτου, μιλώντας στη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού του 2023, από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής.  

Αρχικά, ο κ. Νεοφύτου, απαντώντας στον ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου και τον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλο, είπε ότι ο πολίτης δεν ξέρει τι θα πάρει αν θα ψηφίσει Ανδρέα Μαυρογιάννη ή Νίκο Χριστοδουλίδη, προσθέτοντας ότι ο μεν θα πάρει ΑΚΕΛ, ο δε κόμματα που δεν μιλιούνται μεταξύ τους και έχουν εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις.  

Απευθυνόμενος προς τον ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, σε σχέση με την πρόθεση για ιδιωτικοποίηση της CΥΤΑ, είπε ότι το ΑΚΕΛ παραλίγο να κλείσει τη CΥΤΑ και έκανε αναφορά στο σκάνδαλο της Δρομολαξιάς. “Ποιος κουτσούρεψε την ΑΤΑ, ποιος επέβαλε το πέναλτι του 12%, ποιοι ανέβασαν την ανεργία στο 17% όταν κυβερνούσαν;”, διερωτήθηκε. Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, διερωτήθηκε αν πρέπει να πιστέψουμε τον Ανδρέα Μαυρογιάννη ή το αφήγημα του ΑΚΕΛ για το Κραν Μοντανά.  

Ο προϋπολογισμός είναι ουσιαστικά το σύνολο της κοινωνικής μας πολιτικής, ανέφερε ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, υποδεικνύοντας ότι πρέπει συλλογικά το νοικοκυριό που λέγεται κράτος να είναι εύρωστο. “Η οικονομία μας σήμερα είναι δυνατή. Αλλά τίποτα δεν προεξοφλεί ότι θα είναι δυνατή και αύριο. Τίποτα δεν είναι δεδομένο στη ζωή”, σημείωσε. Το μεγάλο διακύβευμα για όλους μας, συνέχισε, είναι να κρατήσουμε την οικονομία και τη χώρα σε σταθερή τροχιά, ικανή να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες που έχουμε μπροστά μας. 

Τα τελευταία 10 χρόνια, είπε ο Αβέρωφ Νεοφύτου, ο Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης, η κυβέρνησή του και ο Δημοκρατικός Συναγερμός παρήγαγαν χειροπιαστό έργο, με τη στήριξη κομμάτων που ανήκαν στην αντιπολίτευση. “Είχαμε την τύχη την τελευταία δεκαετία να έχουμε δύο ικανούς Υπουργούς Οικονομικών, τον Χάρη Γεωργιάδη και τον Κωνσταντίνο Πετρίδη, οι οποίοι κατόρθωσαν να ανατρέψουν τη μιζέρια που παραλάβαμε και να ξαναφέρουν την ελπίδα και την προοπτική στον τόπο μας”, υπογράμμισε. 

“Ο προϋπολογισμός μας έχει περισσεύματα και μαξιλάρια, όχι ελλείμματα 1 δισ. ευρώ τον χρόνο”, ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Ο κ. Νεοφύτου είπε ότι η Κύπρος σήμερα, παρά τις αλλεπάλληλες κρίσεις, παρουσιάζει ένα από τους ισχυρότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε όλη την Ευρώπη και μια αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, κατατάσσεται στις 10 κορυφαίες χώρες-επενδυτικούς προορισμούς, έχει συνθήκες σχεδόν πλήρους απασχόλησης, κοσμογονία έργων, συνολικό πλαίσιο μεταρρυθμίσεων με σχέδιο, χρονοδιάγραμμα και χρηματοδότηση, κοινωνικό κράτος μιάμιση φορά μεγαλύτερο σε σύγκριση με πριν δέκα χρόνια, σειρά νέων δομών που βελτιώνουν το οικογενειακό εισόδημα, ΓεΣΥ, ΕΕΕ, πληρωμή των διδάκτρων στα νηπιαγωγεία, την ενδυνάμωση της άμυνας και τη μείωση της θητείας και μείωση ή κατάργηση σχεδόν είκοσι φορολογιών. “Ο προϋπολογισμός μας έχει περισσεύματα και μαξιλάρια, όχι ελλείμματα 1 δισ. ευρώ τον χρόνο”, ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ είπε επίσης ότι κυπριακή οικονομία τρέχει το 2022 με ρυθμό ανάπτυξης στο 6,0% σε πραγματικούς όρους, δηλαδή μετά τον πληθωρισμό, το ποσοστό ανεργίας το 2022 αναμένεται να μειωθεί γύρω στο 7%, το δημόσιο χρέος το τέλος του 2022 αναμένεται να περιορισθεί στο 89,3%, ως ποσοστό του ΑΕΠ και η Κύπρος ανέβηκε από την 68η στην 18η θέση στον δείκτη Greenfield FDI performance Index, που καταγράφει τις επιδόσεις των χωρών στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων. 

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο κ. Νεοφύτου αναφέρθηκε στο Σχέδιο «Κύπρος το Αύριο», που προβλέπει άντληση 4,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2021 – 2027 το οποίο, όπως είπε, είναι το όχημα για να μετασχηματιστεί το παραγωγικό μοντέλο της χώρας και να γίνει πιο διαφανές, πιο υγιές και βιώσιμο. Ακόμη, σημείωσε ότι δίνει έμφαση -μεταξύ άλλων- στη νέα Πράσινη και Γαλάζια Οικονομία, στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Κύπρου, μέσω πρόσβασης σε υποδομές επικοινωνίας για όλους τους πολίτες και στη δημιουργία 11.000 ποιοτικών νέων θέσεων εργασίας. 

Επιπλέον, ανέλυσε το όραμα και τον στόχο του για την επόμενη μέρα που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, όλο το κράτος στην οθόνη του κινητού μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, ψηφιοποίηση, απλοποίηση και ενοποίηση όλων των επιδομάτων, απλό και ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης του κάθε παιδιού μέχρι και την ηλικία των 5 ετών, επέκταση της Γονικής Άδειας και της Ευέλικτης Εργασίας, νέο Οικογενειακό Δίκαιο και αφορολόγητο οικογενειακό εισόδημα ύψους 39.000 ευρώ. 

Απαντώντας στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης, ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ είπε πως έχουμε μπροστά μας έναν προϋπολογισμό που θωρακίζει τη χώρα έναντι της κρίσης και ο οποίος, με τη σωστή διαχείριση και υλοποίησή του, νοικοκυρεύει τα δημόσια οικονομικά, ενισχύει την αναπτυξιακή κατεύθυνση και την ανταγωνιστικότητα της χώρας και ανταποκρίνεται σε όσους έχουν ανάγκη από στήριξη και προστασία. 

«Από την 1η Μαρτίου η χώρα θα έχει νέα κυβέρνηση. Οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι, απέναντι στις απειλές χρειαζόμαστε μια κυβέρνηση στιβαρή και αποφασιστική. Που να πατά γερά στα πόδια της και να ξέρει πού θέλει να πάει τον τόπο. Αυτή είναι μια γενική παραδοχή ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης», είπε. 

«Η ασφάλεια, η σταθερότητα, η κοινωνική ευημερία που πετύχαμε τα τελευταία χρόνια, απειλούνται. Μπορούμε, όμως, να αντέξουμε, να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και τη σταθερότητά μας, ως οικονομία και ως χώρα, να διαχειριστούμε τη νέα κρίση που βρίσκεται ήδη έξω από την πόρτα μας. Και να μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία μετασχηματισμού. Μπορούμε να εξελίξουμε το παραγωγικό μας μοντέλο ώστε να είναι συμβατό με τις ανάγκες του αύριο», ανέφερε ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ. 

Ανέφερε ότι μπορεί να εγγυηθεί τη συνέχιση της οικονομικής ανάπτυξης με στόχο η Κύπρος να είναι ΑΑA οικονομία, προσθέτοντας ότι στην επόμενη πενταετία μπορεί να εγγυηθεί μείωση του δημόσιου χρέους στο 30% και αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος κατά 50%, ούτως ώστε να ανέλθει στις 39.000 ευρώ από τις 26.000 ευρώ που είναι τώρα. 

«Όπως λέω συχνά η μεγαλύτερη οικονομική και θεσμική μεταρρύθμιση θα είναι η λύση του κυπριακού, η απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας. Αυτή πρέπει να είναι για όλες και όλους μας η εθνική πρόκληση. Προσωπικά προτείνω έναν δρόμο που αξιοποιεί τη συγκυρία. Ξεκλειδώνει τις διαπραγματεύσεις συνδυάζοντας ενέργεια και ασφάλεια. Τα ζητούμενα της Ευρώπης σήμερα. Για λύση με βάση το συμφωνημένο πλαίσιο της Διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, χωρίς εγγυήσεις και κατοχικούς στρατούς», ανέφερε. 

Ο κ. Νεοφύτου επανέλαβε τις προτάσεις του η πτυχή της ασφάλειας να γίνει υπόθεση και του ΝΑΤΟ ώστε να απελευθερώσουμε το ενεργειακό δυναμικό της περιοχής, χαρίζοντας στην Ευρώπη και στη γειτονιά μας έναν εναλλακτικό διάδρομο ενέργειας. 

Πρόσθεσε ότι πολιτικές θέσεις σαν κι αυτές, μας καθιστούν αξιόπιστους, μας ισχυροποιούν απέναντι σε μια Τουρκία που καραδοκεί. 

Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ συνέχισε λέγοντας ότι μια ενωμένη Κύπρος θα είναι το κόσμημα της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, πόλος έλξης επενδύσεων και περιφερειακό επιχειρηματικό, τουριστικό και τεχνολογικό κέντρο της Ευρώπης. 

«Την επανένωση θα συνοδεύσει απερίγραπτος αναπτυξιακός οργασμός. Για πολλά χρόνια θα τρέχουμε με διψήφιο αριθμό ανάπτυξης, αναβαθμίζοντας ριζικά το βιοτικό επίπεδο του κάθε Κύπριου πολίτη, χωρίς περιορισμούς. Προσωπικά, μπορώ να εγγυηθώ μια αποτελεσματική κυβέρνηση. Με ενότητα και σύμπνοια. Δίκαιη και δημοκρατική. Αξιοποιώντας τους καλύτερους, από κάθε γωνιά της Κύπρου. Όπως έκανα πάντα. Για το καλό του τόπου. Του κάθε πολίτη ξεχωριστά. Ανεξάρτητα τι ψηφίζει ή τι εκπροσωπεί. Με πολιτικές που ωφελούν το σύνολο», συνέχισε. 

Ο κ. Νεοφύτου είπε πως οι συμπολίτες μας αντιλαμβάνονται την ευθύνη που απαιτείται στην κάλπη, προσθέτοντας ότι η μεσαία τάξη, ο στυλοβάτης της κοινωνίας, γνωρίζει ότι οι επιλογές της θα καθορίσουν το μέλλον των παιδιών της, την επιβίωσή της, την επιβίωση της οικονομίας μας ίσως και της χώρας μας της ίδιας. 

«Απέναντι στην οικονομική καταιγίδα που μας απειλεί, προτάσσουμε την αποτελεσματικότητά μας. Μαζί μπορούμε. Να μετατρέψουμε ξανά την κρίση σε μεγάλη ευκαιρία για τον τόπο μας.  Μαζί μπορούμε. Να ενώσουμε την πατρίδα μας. Να φέρουμε την ελπίδα.Να οδηγήσουμε, ξανά μαζί, τον τόπο μας μπροστά. Να κερδίσουμε το αύριο», κατέληξε. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ  

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Μείωση ορισμένων εξώδικων, αλλαγές στην ΤΑ, καταψήφιση glamping και επισκέψιμων αγροκτημάτων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, υπερψήφισε την μείωση ορισμένων εξώδικων από τις κάμερες τροχαίας, αλλαγές στη νομοθεσία της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ καταψήφισε τα σχέδια νόμου για glamping και επισκέψιμα αγροκτήματα.   Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η

Εσωτερικών

Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η επάρκεια σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών. Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων