Προς ψήφιση πρόταση Επ. Μεταφορών για κλιμακωτά πρόστιμα από κάμερες

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι το ύψος του εξώδικου προστίμου που προβλέπεται για το αδίκημα της παράλειψης συμμόρφωσης με την υποχρέωση στάσης σε φωτεινό σηματοδότη να διαβαθμίζεται και να διαμορφώνεται ανάλογα με το σημείο που βρίσκεται το όχημα.

Προς ψήφιση πρόταση Επ. Μεταφορών για κλιμακωτά πρόστιμα από κάμερες

Στην προώθηση πρότασης που είχε καταθέσει ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Μαρίνος Μουσιούττας, συμφώνησε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών. Η πρόταση αφορά στο ύψος του εξώδικου προστίμου που προβλέπεται για το αδίκημα της παράλειψης συμμόρφωσης με την υποχρέωση στάσης σε φωτεινό σηματοδότη και στόχος είναι το πρόστιμο να διαβαθμίζεται και να διαμορφώνεται ανάλογα με το σημείο στο οποίο βρίσκεται το όχημα που παραβαίνει τον κανονισμό.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο κ. Μουσιούττας σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, η πρόταση που θα τεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια, προβλέπει ότι για οχήματα που θα πατήσουν την πρώτη γραμμή σε φωτεινό σηματοδότη, το πρόστιμο θα ανέρχεται στα 25 ευρώ, όπως ήδη ισχύει. Σε περίπτωση που το όχημα προχωρήσει και βρεθεί πάνω σε διάβαση πεζών, το πρόστιμο θα ορίζεται στα 85 ευρώ, ενώ αν περάσει τελείως τη διάβαση, το πρόστιμο θα είναι 300 ευρώ.

Ο κ. Μουσιούττας εξήγησε ότι το σκεπτικό της πρότασης είναι πως εφόσον πρόκειται για παραβιάσεις που έχουν διαφορετική βαρύτητα, θα πρέπει και οι ποινές να έχουν διαφορετική βαρύτητα. «Στόχος δεν είναι τα εξώδικα, στόχος είναι να συμμορφωθούμε, να μην παρανομούμε και να μη θέτουμε σε κίνδυνο τους εαυτούς μας ή άλλους συνανθρώπους μας», είπε ο κ. Μουσιούττας.

Εφόσον ψηφιστεί η πρόταση, εξήγησε ο κ. Μουσιούττας απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, το Υπουργείο θα χρειαστεί να κάνει κάποιες ρυθμίσεις στο λογισμικό των καμερών. Εξέφρασε την ευχή ότι θα ψηφιστεί η πρόταση, η οποία αναμένεται να κατατεθεί στην Ολομέλεια στις 20 Ιουνίου, και πρόσθεσε ότι «αν το κράτος συμφωνεί, θα υπογραφεί από τον Πρόεδρο και θα προχωρήσει, αλλά αν δε συμφωνεί θα σταλεί πίσω για αναπομπή».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τα έξυπνα φώτα, ανέφερε ότι πρόθεση των Βουλευτών είναι να συνεννοηθούν με τον Υπουργό γι’ αυτό και για άλλα θέματα, ώστε να βελτιωθεί η σήμανση σε κάποια σημεία. «Αναμένουμε νέα ενημέρωση για να δούμε που βρισκόμαστε», είπε ο κ. Μουσιούττας, υπενθυμίζοντας ότι είχαν ενημερωθεί τελευταία φορά πριν από το κλείσιμο της Βουλής λόγω εκλογών, όταν τους είχε αναφέρει το Υπουργείο ότι τα ζητήματα αυτά περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο που ετοιμάζεται.

«Στις 27 Ιουνίου η Επιτροπή θα δει μία σειρά προτάσεων, που αφορούν αρκετά από τα θέματα που είδαμε και εκεί θα διαφανεί ποιες ήταν οι προθέσεις, μέχρι που έχει φτάσει το Υπουργείο και πως θα προχωρήσουν οι προτάσεις ή το νομοσχέδιο ή και τα δύο μαζί», κατέληξε.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ:

Stockwatch: Έρχεται μείωση σε πρόστιμο καμερών για τα φώτα τροχαίας

Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ειδικές Απαιτήσεις Ευστάθειας για Επιβατηγά Οχηματαγωγά Πλοία (Ro-Ro)) (Tροποποιητικός) Νόμος του 2024

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η εναρμόνιση του εθνικού νομοθετικού πλαισίου με την Οδηγία (ΕΕ) 2023/946 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαΐου 2023 για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/25/ΕΚ όσον αφορά τη συμπερίληψη βελτιωμένων απαιτήσεων ευστάθειας και την εναρμόνιση της εν λόγω οδηγίας με τις απαιτήσεις ευστάθειας που ορίζονται από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό.

Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας [Καθορισμός Μέτρων Εφαρμογής για τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2006] Κανονισμοί του 2024

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι ο καθορισμός μέτρων εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς».

Ο περί Διατυπώσεων Υποβολής Δηλώσεων για τα Πλοία κατά τον Κατάπλου ή/και Απόπλου από Λιμένες της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η επικαιροποίηση της εναρμόνισης του εθνικού νομοθετικού πλαισίου με την Οδηγία 2010/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου από λιμένες των κρατών μελών και για την κατάργηση της οδηγίας 2002/6/ΕΚ.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα