Πρόεδρος Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για Ανεξάρτητη Αρχή κατά Διαφθοράς ο Γιώργος Αρέστη

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Ο Γιώργος Αρέστη, πρώην Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόπιν εισήγησης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, καθίσταται εκ του νόμου Πρόεδρος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου που συστήνεται στο πλαίσιο του περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε η Υπουργός Δικαιοσύνης Στέφη Δράκου με τον κ. Αρέστη, αφού τον συνεχάρη, τον ευχαρίστησε για την προθυμία του να αποδεχτεί αυτόν τον σημαντικό ρόλο.

Ο κ. Αρέστη, ενημέρωσε την Υπουργό ότι πρόθεσή του είναι να προχωρήσει εντός της εβδομάδας στις απαραίτητες ενέργειες  με βάση τη σχετική νομοθεσία, ώστε το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο να ξεκινήσει τάχιστα τη λειτουργία του.

Η Υπουργός είχε επίσης τηλεφωνικές συνομιλίες  με τα  τέσσερα (4) μέλη/θεσμούς που απαρτίζουν το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο. Τον Πρόεδρο της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, Δρ. Ανδρέα Δημητρίου, τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Δρ. Χρίστο Κληρίδη, τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, Πιερή Μάρκου και τον Πρόεδρο της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων, Δρ. Παναγιώτη Ζαφείρη.

Τέλος, η Υπουργός ευχήθηκε, τόσο στον Πρόεδρο, όσο και στα μέλη του Συμβουλίου, κάθε επιτυχία στο έργο που έχουν αναλάβει.

Γνωμοδοτικό Συμβούλιο

Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο συστήνεται για την κατάρτιση καταλόγου υποψηφίων προς διορισμό στην Αρχή.

Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, εντός σαράντα (40) ημερών από τη σύστασή του, καταρτίζει κατάλογο με τα ονόματα προσώπων που έχουν τα προσόντα και πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις διατάξεις του Νόμου προς διορισμό στην Αρχή, κατά αλφαβητική σειρά, ο αριθμός των οποίων είναι τριπλάσιος του αριθμού των προβλεπόμενων μελών της Αρχής, τον οποίο υποβάλλει στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, μαζί με βιογραφικό σημείωμα εκάστου περιλαμβανόμενου στον κατάλογο προσώπου, και, ύστερα από ενημέρωση και συζήτηση με την εν λόγω επιτροπή, σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρία της, με απόλυτη εμπιστευτικότητα, υποβάλλει τον εν λόγω κατάλογο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Από την ανάληψη των καθηκόντων του έκαστο μέλος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου δίδει γραπτή διαβεβαίωση ότι δεν έχει οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, ή οποιαδήποτε άλλη ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίματος συγγένεια μέχρι τέταρτου (4ου) βαθμού ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι δευτέρου (2ου) βαθμού με πρόσωπο το οποίο προτείνεται για διορισμό.

Νοείται ότι, σε περίπτωση ύπαρξης τέτοιας σχέσης, το μέλος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου οφείλει να αποκαλύψει το συμφέρον, τη σχέση ή τη συγγένεια αυτή και να αποσυρθεί από τη σχετική συνεδρία.

Πηγή – Nomoplatform, ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Διαφωνία στη Βουλή για πρόταση δημοσιοποίησης δωρητών Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 19/06/2024, εξέτασε την ακόλουθη πρόταση νόμου: Ο περί του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης Νόμου, ώστε η επιτροπή διαχείρισης