Ολομέλεια της Βουλής: Τέλος το μονοπώλιο της ΑΗΚ, ανοίγει η Αγορά Ηλεκτρισμού

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Τα νομοσχέδια που τερματίζουν το μονοπώλιο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και που προνοούν τη δημιουργία πιο ανταγωνιστικών, ευέλικτων και διαφανών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, υπερψήφισε ομόφωνα η Βουλή των Αντιπροσώπων.

Τα εν λόγω νομοσχέδια, μεταξύ άλλων, προνοούν τη δημιουργία ενός νέου καθεστώτος χορήγησης αδειών αναφορικά με την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, προμήθεια και αποθήκευση ηλεκτρισμού ως επίσης τη λειτουργία της αγοράς και τη διασύνδεση ηλεκτρικών συστημάτων.

Τα νομοσχέδια που υπερψηφίστηκαν είναι τα ακόλουθα:

Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος του 2021.

Ο περί Σύστασης και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Νόμος του 2021.

Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.

Επιπρόσθετα, υπερψηφίστηκαν τα ακόλουθα νομοσχέδια:

Ο περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.

Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες (σύντομη περιγραφή, συναφή έγγραφα, νομοθεσίες, δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ) ακολουθείστε τους σχετικούς συνδέσμους. 

Στη συνεδρία, μεταξύ άλλων, έγινε κατάθεση και παραπομπή νομοσχεδίων και εγγράφων στις αρμόδιες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές.

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον