Ολομέλεια της Βουλής: Τέλος το μονοπώλιο της ΑΗΚ, ανοίγει η Αγορά Ηλεκτρισμού

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Τα νομοσχέδια που τερματίζουν το μονοπώλιο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και που προνοούν τη δημιουργία πιο ανταγωνιστικών, ευέλικτων και διαφανών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, υπερψήφισε ομόφωνα η Βουλή των Αντιπροσώπων.

Τα εν λόγω νομοσχέδια, μεταξύ άλλων, προνοούν τη δημιουργία ενός νέου καθεστώτος χορήγησης αδειών αναφορικά με την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, προμήθεια και αποθήκευση ηλεκτρισμού ως επίσης τη λειτουργία της αγοράς και τη διασύνδεση ηλεκτρικών συστημάτων.

Τα νομοσχέδια που υπερψηφίστηκαν είναι τα ακόλουθα:

Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος του 2021.

Ο περί Σύστασης και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Νόμος του 2021.

Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.

Επιπρόσθετα, υπερψηφίστηκαν τα ακόλουθα νομοσχέδια:

Ο περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.

Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες (σύντομη περιγραφή, συναφή έγγραφα, νομοθεσίες, δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ) ακολουθείστε τους σχετικούς συνδέσμους. 

Στη συνεδρία, μεταξύ άλλων, έγινε κατάθεση και παραπομπή νομοσχεδίων και εγγράφων στις αρμόδιες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές.

Δείτε Περισσότερα

Παιδείας

Θετικό το ΥΠΑΝ στην υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση από τα 4 έτη, διαμαρτύρεται ο ΣΙΠΕΚ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/02/2024, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: Ο περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση

Εργασίας

Υπάρχει βούληση για νέα νομοθεσία για άτομα με αναπηρία, ψηφίζεται η αύξηση της άδειας μητρότητας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/02/2024, πραγματοποίησε συνάντηση με την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα της αρμοδιότητας της Επιτροπής. Στο πλαίσιο της συνάντησης, η Επιτροπή συζήτησε το ακόλουθο θέμα:  Θέσπιση ειδικής νομοθεσίας για τα άτομα με αναπηρίες  Η Επιτροπή συζήτησε το