Λειτουργία εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων και μη κεφαλαιοποίηση ανατοκισθέντος τόκου

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/06/2024, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Διαχειριστών Πιστώσεων και Αγοραστών Πιστώσεων και για Συναφή Θέματα και Συναφείς Νόμοι του 2024 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω νομοσχέδια σκοπός των οποίων είναι η εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2021/2167 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2021 για τους διαχειριστές πιστώσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ, γνωστή ως οδηγία για τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια. 

Εναρμονιστικά ν/σ για λειτουργία εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων συζήτησε η Επ. Οικονομικών 

Την ικανοποίηση ότι στο νέο πλαίσιο που αφορά τη λειτουργία των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων και διαχείρισης πιστώσεων έχουν περιληφθεί πρόνοιες και εισηγήσεις που τέθηκαν από την Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής έτσι ώστε να έχουμε ένα πολύ καλύτερο πλαίσιο που διασφαλίζει τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των ατόμων που έχουν δοσοληψίες με τις εταιρείες εξαγοράς και διαχείρισης πιστώσεων, εξέφρασε η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, μετά τη συνεδρία της Επιτροπής. 

Η Επιτροπή συζήτησε τη Δευτέρα επτά εναρμονιστικά νομοσχέδια για τους διαχειριστές πιστώσεων, με τα οποία η Κυπριακή Δημοκρατία θα έπρεπε να εναρμονιστεί μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2023, με αποτέλεσμα να έχει λάβει προειδοποιητική επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 24 Ιανουαρίου 2024. 

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, αφού σημείωσε ότι η Επιτροπή έχει προγραμματίσει τις εργασίες της με τέτοιο τρόπο που να μην μείνει εκκρεμότητα που να προκαλεί οποιαδήποτε ανωμαλία στην οικονομία του τόπου, διαβεβαίωσε ότι «καμιά διαδικασία που αφορά παράβαση της κυπριακής πολιτείας έναντι των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων δεν πρόκειται να ληφθεί εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας καθότι παρά το γεγονός ότι είχαμε αργοπορημένη κατάθεση εναρμονιστικών νομοσχεδίων ιδιαίτερα αυτά που αφορούν και διέπουν τη λειτουργία των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων, δεν θα χάσουμε οποιαδήποτε ημερομηνία ή δεν θα αργοπορήσουμε έτσι ώστε να κινδυνεύει η επιβολή οποιουδήποτε προστίμου». 

«Το έχουμε κάνει και στο παρελθόν, έχουμε αποφύγει την επιβολή προστίμων, έχουμε ικανοποιήσει αυτά τα οποία επιβάλλονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και ευρωπαϊκές οδηγίες και αυτό θα πράξουμε και αυτή την φορά», πρόσθεσε. 

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Αντρέας Καυκαλιάς είπε ότι ενώ είναι «μια είναι η ευρωπαϊκή οδηγία για τους αγοραστές και διαχειριστές πιστώσεων, στην Κύπρο συζητούμε για δύο νομοθετικά πλαίσια», που αφορούν «το υφιστάμενο και ένα νέο που περιλαμβάνεται σε επτά νομοσχέδια, το οποίο οι ρυθμίσεις θα αφορούν μόνο τις όποιες μεταβιβάσεις τύχουν μετά την ψήφιση του νέου πλαισίου». 

«Οι όποιες αγοραπωλησίες, ή αναδιαρθρώσεις παλαιών μη εξυπηρετούμενων δανείων που βρίσκονται εκτός του τραπεζικού συστήματος θα εξακολουθούν να διέπονται με το παλαιό καθεστώς, το οποίο δεν διασφαλίζει ασφαλή εσωτερικό έλεγχο, λογοδοσία και δίκαιη μεταχείριση των δανειοληπτών», πρόσθεσε. 

Ανέφερε ότι η καταληκτική ημερομηνία εναρμόνισης έχει παρέλθει και είμαστε ένα βήμα πριν από την έναρξη διαδικασίας επί παραβάσει». 

Ο κ. Καυκαλιάς είπε ότι «με κυρώσεις κινδυνεύει η Κυπριακή Δημοκρατία επίσης εξαιτίας της αναποτελεσματικής εναρμόνισης με τις οδηγίες της ΕΕ που αφορούν την προστασία των δανειοληπτών από τις καταχρηστικές ρήτρες, τις αθέμιτες πρακτικές και λόγω της μη αποτελεσματικής προσφυγής σε ένδικα μέσα». 

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ-Συνεργασία Πολιτών Αλέκος Τρυφωνίδης είπε ότι τα εναρμονιστικά νομοσχέδια «σίγουρα είναι σαφώς βελτιωμένα με τις εισηγήσεις και απόψεις των μελών της Επιτροπής». 

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι αναμένουν «κάποια σοβαρά ερωτήματα να απαντηθούν που άπτονται της βιωσιμότητας των δανειοληπτών όπως γιατί στο πακέτο δανείων να περιλαμβάνονται και εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν οι πολίτες και τα οποία ξαφνικά θα βρίσκονται σε μια εταιρεία εξαγοράς που θα βρίσκεται σε χώρα μέλος της ΕΕ». 

Ο κ. Τρυφωνίδης είπε ότι «δεύτερο σοβαρό θέμα είναι αυτό των εγγυητών το οποίο περιλαμβάνεται στις πρόνοιες των νομοσχεδίων και δεν είναι εναρμονισμένο σε σχέση με όσα γίνονται στην ΕΕ». 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Διαφωνία για νέο πλαίσιο αγοράς και διαχείρισης ΜΕΔ 

Ο περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η μη κεφαλαιοποίηση του ανατοκισθέντος τόκου από τα πιστωτικά ιδρύματα σε σχέση με πιστωτική διευκόλυνση. 

Πρόταση νόμου για μη κεφαλαιοποίηση ανατοκισθέντος τόκου συζήτησε η Επ. Οικονομικών 

Πρόταση νόμου για μη κεφαλαιοποίηση του ανατοκισθέντος τόκου από τα πιστωτικά ιδρύματα σε σχέση με πιστωτική διευκόλυνση συζήτησε τη Δευτέρα η Επιτροπή Οικονομικών. 

Σύμφωνα με την πρόταση νόμου, την οποία κατέθεσε ο μεμονωμένος σοσιαλιστής βουλευτής Κωστής Ευσταθίου, «ο ανατοκισμός των τόκων και η κεφαλαιοποίηση αυτών αυξάνει το συνολικό οφειλόμενο ποσό κατά επικίνδυνο για τον οφειλέτη τρόπο, οδηγώντας τον στις πλείστες των περιπτώσεων σε κατάσταση υπερχρέωσης». 

Περαιτέρω, στην πρόταση αναφέρεται ότι «η τακτική του πολλαπλασιασμού των οφειλών επενεργεί αρνητικά στη δυνατότητα του οφειλέτη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και αντίκειται στις βασικές αρχές της καλής πίστης και της μη καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος από πλευράς πιστωτικών ιδρυμάτων, οι οποίες πρέπει να εφαρμόζονται βάσει νομοθεσίας και του κώδικα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου». 

Η Επιτροπή ζήτησε από τον κ. Ευσταθίου να παρουσιάσει σε επόμενη συνεδρία κάποια παραδείγματα που καταδεικνύουν τις υπερχρεώσεις και στη συνέχεια να συζητηθεί κατά πόσον θα προχωρήσει η πρόταση νόμου στην Ολομέλεια της Βουλής. 

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, η οποία θα συνεχιστεί, η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Χριστιάνα Ερωτοκρίτου είπε ότι εκφράστηκαν κάποιες επιφυλάξεις για ενδεχόμενη αντισυνταγματικότητα της πρότασης νόμου, προσθέτοντας ότι θα συνεχιστεί η εξέταση της πρότασης νόμου και «ευελπιστώ ότι θα μπορέσουμε να οδηγηθούμε στην Ολομέλεια της Βουλής μέχρι και την 11η Ιουλίου που θα είναι και η τελευταία συνεδρία της Ολομέλειας». 

Όπως δήλωσε ο εισηγητής της πρότασης Κωστής Ευσταθίου, δεν μπορεί ένας τόκος ο οποίος ανατοκίζεται, να προστίθεται στο κεφάλαιο του δανειολήπτη, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί ένα δάνειο των €100.000 να μετατρέπεται σε δάνειο €100.000 συν τους τόκους και αυτό το ποσό «να αναπαράγει πλέον τόκους και να κεφαλαιοποιείται». 

«Κάπου επιτέλους πρέπει να σταματήσει η ασυδοσία των τραπεζών. Μόνο στην Κύπρο και στην Ελλάδα οι δανειολήπτες είναι θύματα αυτής της ληστρικής συμπεριφοράς και πρέπει να μπει ένας φραγμός», πρόσθεσε. 

Ο κ. Ευσταθίου είπε ότι αυτός ο τόκος μετατρέπεται σε κεφάλαιο δύο φορές το χρόνο και πρόσθεσε πως αυτό συμβαίνει μόνο στην Κύπρο και στην Ελλάδα, από τις χώρες της ΕΕ. 

Ανέφερε ότι τα δικαστήρια στην Κύπρο αποδέχονται και τον ανατοκισμό και την κεφαλαιοποίηση των τόκων και «δεν επεμβαίνουν», λόγω της ελευθερίας των συμβάσεων, να ρυθμίσουν και να βάλουν φραγμό στις τράπεζες και πρόσθεσε πως «μόνο με νομοθετική ρύθμιση μπορούμε να αποφύγουμε τα δεινά των καταναλωτών». 

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ-Συνεργασία Πολιτών Αλέκος Τρυφωνίδης είπε ότι «είναι μία πρόταση που μόνο στην Κύπρο και στην Ελλάδα επιτρέπεται ο ανατοκισμός και η κεφαλαιοποίηση του» και πρόσθεσε πως οι υπηρεσίες της Βουλής τους παρέδωσαν μελέτη που το αναφέρει αυτό. 

Ανέφερε ότι η Νομική Υπηρεσία επιφυλάχτηκε να απαντήσει σε ορισμένες πρόνοιες της πρότασης. 

«Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο διογκώνει το κεφάλαιο των δανειοληπτών με τον ανατοκισμό των τόκων και την κεφαλαιοποίηση τους», ανέφερε και πρόσθεσε ότι η Επιτροπή θα προσπαθήσει να βρει την καλύτερη λύση προς εξυπηρέτηση των δανειοληπτών». 

Ο περί Ίδρυσης Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου σκοπός των οποίων είναι: 

(α) η εισαγωγή ρυθμίσεων στην ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με τη λειτουργία του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης και  

(β) η μεταφορά οποιουδήποτε ποσού του καταβλητέου ειδικού φόρου πιστωτικού ιδρύματος από το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης στο Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης έπειτα από τη συσσώρευση €175.000.000. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Στο προσκήνιο τα κουρεμένα ταμεία προνοίας τραπεζικών 

Stockwatch: Φρένο στον Αβέρωφ για χρηματοδότηση Ταμείου Αλληλεγγύης 

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων των γενικών διευθυντών των δύο γενικών διευθύνσεων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αναφορικά με τη διαχείριση του προσωπικού που υπάγεται σε κάθε διεύθυνση και εξαίρεση από τις διατάξεις που αφορούν στη διατμηματική προαγωγή των θέσεων της Δικαστικής Υπηρεσίας. 

Πλήρωση κενών θέσεων και αποδεσμεύσεις κονδυλίων 

Η Επιτροπή εξέτασε επιστολή αναφορικά με εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και την αποδέσμευση κονδυλίων προς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, το Υπουργείο Οικονομικών, το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, το Υπουργικό Συμβούλιο, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. Επιπρόσθετα, εξέτασε τη μεταφορά πιστώσεων μεταξύ υπουργείων/υφυπουργείων σύμφωνα με τον περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο και τους σχετικούς κανονισμούς. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα