Καθήκοντα και προσλήψεις συμβασιούχων αστυνομικών εξέτασε η Επ.Νομικών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 26/06/2024, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος και Συναφείς Κανονισμοί του 2024

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι η προσθήκη στα καθήκοντα των συμβασιούχων ειδικών αστυνομικών η φρούρηση και φύλαξη υποδομών και χώρων.

Καθήκοντα και προσλήψεις συμβασιούχων αστυνομικών εξέτασε η Επ.Νομικών

Την προσθήκη καθηκόντων για τους Συμβασιούχους Αστυνομικούς εξέτασε στη σημερινή της συνεδρίαση η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, ενώπιον της οποίας τέθηκε η τροποποίηση των σχετικών κανονισμών.

Όπως ανέφερε εκ μέρους της συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ ο Νίκος Λοϊζίδης, σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση, η συντεχνία είναι σύμφωνη με την προσθήκη καθηκόντων, υπογράμμισε όμως την ανάγκη για την εργασιακή κατοχύρωση των συμβασιούχων αστυνομικών.

Την άποψη ότι οι συμβασιούχοι αστυνομικοί, που προσλήφθηκαν με σκοπό τη φύλαξη περιοχών όπου παρατηρείται διέλευση παράτυπων μεταναστών, θα πρέπει να παραμείνουν στα καθήκοντα αυτά, εξέφρασε στις δηλώσεις του ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Σωτήρης Ιωάννου. «Θεωρούμε ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα και έμφαση στη διαχείριση του μεταναστευτικού και μετά σε οτιδήποτε άλλο», ανέφερε σε δηλώσεις μετά τη συνεδρίαση.

Ο Νίκος Λοϊζίδης σημείωσε ότι η ΙΣΟΤΗΤΑ υπέβαλε υπόμνημα στην Επιτροπή, εκφράζοντας συμφωνία με την προσθήκη στα καθήκοντα των συμβασιούχων αστυνομικών για φρούρηση και φύλαξη υποδομών. Στο υπόμνημα αναφέρεται, ακόμα, στην ανάγκη να προστεθεί στους κανονισμούς η αναφορά για «φρούρηση ποινικών κρατουμένων», εξηγώντας ότι αυτό ήδη εφαρμόζεται εν μέρει, χωρίς να αναγράφεται όμως στα καθήκοντα, γεγονός που «καθιστά την υπηρεσία ευάλωτη στη διάπραξη πειθαρχικών ή ποινικών αδικημάτων», όπως αναφέρει η συντεχνία.

Επίσης, η ΙΣΟΤΗΤΑ διεμήνυσε και το αίτημα για κατοχύρωση σχεδίου υπηρεσίας των συμβασιούχων αστυνομικών, «όπως ακριβώς έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο για τους συμβασιούχους της Εθνικής Φρουράς». Υπογράμμισε, δε, ότι «η συνεχόμενη πρόσληψη συμβασιούχων αστυνομικών χωρίς την κατοχύρωση των εργασιακών τους δικαιωμάτων, την μοριοδότηση σε αυτούς που είναι ήδη συμβασιούχοι και την οροφή στον αριθμό των συμβασιούχων που προσλαμβάνονται, θα επηρεάσει την εύρυθμη λειτουργία της Αστυνομίας, τόσο σε θέματα εμπιστευτικότητας, όσο και σε θέματα προϋπολογισμού».

Ο Νίκος Λοϊζίδης ανέφερε στις δηλώσεις του ότι στην Επιτροπή συζητήθηκε και η αύξηση του αριθμού των συμβασιούχων αστυνομικών κατά 65 άτομα, για τη ΜΜΑΔ και τη φύλαξη του ενεργειακού κέντρου στο Βασιλικό. «Εάν πρόκειται κάθε τρία χρόνια να προκηρύσσουμε θέσεις συμβασιούχων για να μειώσουμε τον προϋπολογισμό στην Αστυνομία, το μόνον που έχω να πω είναι ότι σε λίγα χρόνια θα ψάχνουμε για ανακριτές αστυνομικούς, για επιχειρησιακούς αστυνομικούς και δεν θα βρίσκουμε» είπε ο κ. Λοϊζίδης.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Σωτήρης Ιωάννου, στις δηλώσεις του ανέφερε ότι το νομοσχέδιο για την πρόσληψη συμβασιούχων αστυνομικών ψηφίστηκε για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και εξέφρασε την άποψη ότι «θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα και έμφαση στη διαχείριση του μεταναστευτικού και μετά σε οτιδήποτε άλλο».

Έθεσε, επίσης, το ζήτημα της κατοχύρωσης του μέλλοντος των συμβασιούχων αστυνομικών, «έτσι ώστε να γνωρίζουν αυτά τα παιδιά για πόσο και για ποιο χρονικό διάστημα εργάζονται, με ποιες συνθήκες, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την παρουσία τους στο αστυνομικό σώμα». «Είναι άτομα τα οποία έχουν εκπαιδευτεί, έχουν αποκτήσει μία σχετική εμπειρία, έχουν εμπλακεί στα εσωτερικά της Αστυνομίας, ως εκ τούτου θεωρούμε ότι θα πρέπει να τους δοθεί αυτή η δυνατότητα», πρόσθεσε ο κ. Ιωάννου.

Τέλος, με αφορμή τη συζήτηση για ελλείψεις στο αστυνομικό σώμα, έθεσε το «ζήτημα της απεμπλοκής της Αστυνομίας από μη αστυνομικής φύσεως καθήκοντα, έτσι ώστε η Αστυνομία να επιτελέσει απρόσκοπτα το έργο της, το οποίο είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών της Κύπρου».

Ο περί της Διαδικασίας της Δημόσιας Διαβούλευσης Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό πολιτικών και πολιτικών δράσεων, περιλαμβανομένων της ετοιμασίας νομοσχεδίων και/ή κανονισμών και της διαμόρφωσης στρατηγικών και/ή προγραμμάτων.

Ο περί Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η απάλειψη δυνατότητας του Διευθυντή του Τμήματος Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών να καθιστά ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται σε μη ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές ως εγγύηση για την πληρωμή οφειλόμενου φόρου.

Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η επέκταση του δικαιώματος έφεσης σε κατηγορούμενο ο οποίος καταδικάστηκε ή του επιβλήθηκε ποινή εν τη απουσία του, ώστε να τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων Μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμου.

Οι περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2024

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η εναρμόνιση με την Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2024/325 της Επιτροπής της 19ης Ιανουαρίου 2024 για την τροποποίηση της Εκτελεστικής Οδηγίας (ΕΕ) 2019/68 όσον αφορά το ελάχιστο βάθος των σημάνσεων στα πυροβόλα όπλα και τα ουσιώδη συστατικά μέρη τους.

Ο περί Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2024

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η θεσμοθέτηση του θεσμού του/της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων και ο καθορισμός μεταξύ άλλων της αποστολής, των αρμοδιοτήτων, των εξουσιών και υποχρεώσεων του θεσμού, καθώς και του τρόπου διορισμού και παύσης του προσώπου που κατέχει τη θέση αυτή.

Οι περί Αστυνομίας (Πειθαρχικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023 και Οι περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Πειθαρχικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι θέσπιση ξεχωριστού πειθαρχικού αδικήματος που αφορά τη συμπεριφορά μέλους της Αστυνομίας Κύπρου και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, η οποία συνιστά σεξουαλική παρενόχληση και/ή παρενόχληση.

Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η αντικατάσταση των διατάξεων που αφορούν τον ακριβή αριθμό των θέσεων των δικαστών των Επαρχιακών Δικαστηρίων της Δημοκρατίας, με γενικότερες διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες τα Επαρχιακά Δικαστήρια θα στελεχώνονται από ικανοποιητικό αριθμό δικαστών, ως απαιτεί το συμφέρον της δικαιοσύνης, στη βάση του ετήσιου προϋπολογισμού της Δημοκρατίας.

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η επέκταση της προστασίας που παρέχεται στους καλούμενους «εγκλωβισμένους αγοραστές», ώστε να επωφελούνται των διατάξεων του νόμου και αγοραστές οι οποίοι καταθέτουν σύμβαση πώλησης στο αρμόδιο επαρχιακό κτηματολογικό γραφείο δυνάμει διατάγματος δικαστηρίου εκδοθέντος μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Οι περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου – Θέση Γενικού Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2024

Nomoplatform-ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα