Ημερήσιο πρόγραμμα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών ημερομηνίας 15.7.21

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Το ημερήσιο πρόγραμμα των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών έχει ως εξής:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών – Συνεδριακό Κέντρο, 10:00 π.μ.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων – Συνεδριακό Κέντρο, 10:15 π.μ.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων – Συνεδριακό Κέντρο, 10:15 π.μ.

Για την ημερήσια διάταξη της συνεδρίας ακολουθείστε τους σχετικούς συνδέσμους.

Στις 11:00 π.μ. θα συνέλθει η Ολομέλεια της Βουλής.

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Διαφωνία στη Βουλή για πρόταση δημοσιοποίησης δωρητών Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 19/06/2024, εξέτασε την ακόλουθη πρόταση νόμου: Ο περί του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης Νόμου, ώστε η επιτροπή διαχείρισης