Ημερήσιο πρόγραμμα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών ημερομηνίας 12/05/2022

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Το ημερήσιο πρόγραμμα των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών έχει ως εξής:

Πέμπτη 12/05/2022

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, 9:00 π.μ..

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, 9:00 π.μ..

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, 10:30 π.μ..

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, 14:00 μ.μ..

Συνεδρία Ολομέλεια της Βουλής, 16:00 μ.μ.. 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ημερήσια διάταξη της κάθε συνεδρίας ακολουθείστε τους σχετικούς συνδέσμους.

Δείτε Περισσότερα

Ελέγχου

Επιτροπή Ελέγχου: Καμία ανάκτηση των €32 εκ. σε μη δικαιούχους στην πανδημία, είπε ο Γ. Ελεγκτής

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 08/06/2023, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση:  Σχέδιο Κρατικής Ενίσχυσης Επιχειρήσεων και Αυτοτελώς Εργαζομένων Ειδική Έκθεση 12.12.2022 (ΥΟ/03/2022)  Καμία ανάκτηση των €32 εκ. σε μη δικαιούχους στην πανδημία, είπε ο Γ. Ελεγκτής Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια για

Επιτροπές

Επιτροπή Υγείας: Επί τάπητος οι στρεβλώσεις στο ΓεΣΥ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 08/06/2023, συζήτησε το ακόλουθο θέμα:  Πορεία υλοποίησης Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ)  Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η πορεία υλοποίησης του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ).  Επί τάπητος οι στρεβλώσεις στο ΓεΣΥ  Επί τάπητος τέθηκε την Πέμπτη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας το