Για τις προτάσεις νόμου για σύστημα φωτοεπισήμανσης ενημερώθηκε ο Υπ. Μεταφορών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/06/2024, εξέτασε τις ακόλουθες προτάσεις νόμου:

Ο περί Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση Συσκευών Φωτοεπισήμανσης και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2023

Ο περί Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση Συσκευών Φωτοεπισήμανσης και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2023 

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Ο περί Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση Συσκευών Φωτοεπισήμανσης και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024

Ο περί Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση Συσκευών Φωτοεπισήμανσης και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024

Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024

Η Επιτροπή εξέτασε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου σκοπός των οποίων είναι:

(α) η εισαγωγή ρυθμίσεων ώστε να μην ασκείται ποινική δίωξη ούτε να επιδίδεται γραπτή ειδοποίηση για εξώδικη ρύθμιση, σε περίπτωση καταγραφής παράβασης μη συμμόρφωσης με κανόνες για φώτα τροχαίας ή παραβίασης του ορίου ταχύτητας, όταν ο οδηγός του οχήματος είναι εκπαιδευόμενος και οδηγεί κατά τη διάρκεια εκπαίδευσής του όχημα, το οποίο ανήκει σε αδειοδοτημένο εκπαιδευτή οδηγό ή σχολή οδηγών, νοουμένου ότι η παράβαση είναι επουσιώδης και δεν έχει σοβαρή επίπτωση στην ασφαλή χρήση του οδικού δικτύου,

(β) η παραχώρηση δυνατότητας για αποπληρωμή εξώδικου προστίμου με δόσεις,

(γ) η τοποθέτηση χρονόμετρου στα φώτα τροχαίας, όπου λειτουργεί σύστημα φωτοεπισήμανσης, για ειδοποίηση των οδηγών αναφορικά με το κόκκινο φανάρι,

(δ) η παραχώρηση δυνατότητας για αποπληρωμή εξώδικου προστίμου αναφορικά με τροχαία παράβάση σε δύο έως και πέντε, ισόποσες, μηνιαίες άτοκες δόσεις,

(ε) η αύξηση, από δώδεκα σε είκοσι, των βαθμών ποινής στη βάση των οποίων δικαστήριο έχει εξουσία να διατάξει, μεταξύ άλλων, τη στέρηση του δικαιώματος κατοχής ή απόκτησης άδειας οδήγησης προσώπου,

(ζ) η τοποθέτηση, εντός τριών μηνών, χρονόμετρου αντίστροφης μέτρησης στις οδικές συμβολές οι οποίες ελέγχονται από σύστημα φωτοεπισήμανσης,

(η) η αύξηση, από τριάντα ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της ειδοποίησης σε εξήντα ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης, της προθεσμίας αποπληρωμής εξώδικου προστίμου και αποδοχής των βαθμών ποινής,

(θ) η επικαιροποίηση των διατάξεων του υφιστάμενου νόμου για την παραγραφή των βαθμών ποινής μετά από την παρέλευση δύο ετών, όπως προβλέπεται στο συναφές υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, και αναστολή της εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν στην επιβολή βαθμών ποινής για παραβάσεις σε φώτα τροχαίας μέχρι και την 31η Μαΐου 2024, με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2023 και

(ι) παρέκταση της προθεσμίας πληρωμής εξώδικου προστίμου από τριάντα ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της ειδοποίησης σε εξήντα ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης, παρέκταση του διαστήματος για άσκηση δίωξης εναντίον προσώπου που δεν αποπλήρωσε εξώδικο πρόστιμο από σαράντα πέντε σε ενήντα ημέρες, παραχώρηση έκπτωσης σε περίπτωση αποπληρωμής του προστίμου εντός τριάντα ημερών, αύξηση του ποσού του προστίμου σε περίπτωση μη αποπληρωμής του εντός της καθορισμένης προθεσμίας και καθορισμός διαδικασίας επίδοσης της ειδοποίησης στον πραγματικό παραβάτη.

Για τις προτάσεις νόμου για σύστημα φωτοεπισήμανσης ενημερώθηκε ο Υπ. Μεταφορών

Για τις διάφορες προτάσεις νόμου που κατέθεσαν βουλευτές ενημερώθηκε την Πέμπτη στο πλαίσιο σχετικής συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξης Βαφεάδης ο οποίος δεσμεύτηκε να ενημερώσει την Επιτροπή εντός μιας εβδομάδας για την επίσημη θέση του Υπουργείου επί των προτάσεων, η οποία θα προκύψει μέσα από συζήτηση στο Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας ο Υπουργός Μεταφορών είπε ότι συζητήθηκαν γενικά ο διάφορες προτάσεις νόμου που κατέθεσαν βουλευτές σχετικά με τις ποινές-πρόστιμα που σχετίζονται με το σύστημα φωτοεπισήμανσης.

«Έχουμε ακούσει διάφορα σχόλια από βουλευτές και έχουμε καταλήξει στο ότι θα συζητήσουμε τις προτάσεις αυτή στην επόμενη συνεδρία του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας, την οποία και θα συγκαλέσουμε το συντομότερο δυνατό, έτσι ώστε η Βουλή να ενημερωθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται για τις επίσημες θέσεις μας επί των προτάσεων νόμου που έχουν τεθεί».

Σε ερώτηση για το κατά πόσο το Υπουργείο τοποθετείται αρνητικά σε σχέση με τη μείωση του προστίμου για παραβίαση κόκκινου σηματοδότη, ο κ. Βαφεάδης εξήγησε ότι η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη, δηλαδή κάποιος να περάσει απέναντι την ώρα που το φανάρι είναι κόκκινο, τιμωρείται σήμερα με πρόστιμο ύψους €300, υποδεικνύοντας πως το Υπουργείο δεν έχει καμία πρόθεση να μειώσει αυτό το πρόστιμο.

Πρόσθεσε πως ο εισηγήσεις του Υπουργείου οι οποίες τέθηκαν σε προηγούμενη συνεδρία της Επιτροπής Μεταφορών, ήταν να διατηρηθούν τα πρόστιμα στα επίπεδα που είναι σήμερα με τη διαφοροποίηση ότι όσοι παραβιάζουν απλά τη γραμμή της διάβασης πεζών να δικαιούνται «έκπτωσης» 50% στο πρόστιμο εφόσον πληρώσουν εντός 15 ημερών, να μειώνεται δηλαδή το πρόστιμο σε αυτή την περίπτωση στα €150.

«Αυτό ήταν μια εισήγηση μας, εν αναμονή της κατάθεσης των προτάσεων νόμου. Εμείς προχωρούμε με τη δική μας πρόταση αλλά θα συζητήσουμε και τις προτάσεις νόμου των βουλευτών» ανέφερε.

Σε ερώτηση αν υπάρχει η δυνατότητα να επεκταθεί κι άλλο ο χρόνος σε ό,τι αφορά το βέλος στον φωτεινό σηματοδότη για στροφή δεξιά, ο Υπουργός Μεταφορών είπε ότι συνεχώς γίνονται διαφοροποιήσεις και βελτιώσεις στον τρόπο που δουλεύει το σύστημα, αναφέροντας πως ήδη έχει δοθεί επιπρόσθετος χρόνος σε κάποιες διασταυρώσεις όπου υπάρχει το εν λόγω βέλος για στροφή δεξιά ενώ σε κάποιες άλλες διασταυρώσεις έχει αλλάξει εντελώς το σύστημα. «Πρέπει να πούμε ότι έχουν μειωθεί τα παράπονα και έχουν μειωθεί και τα πρόστιμα κατά 28% από την ημέρα εφαρμογής των διαφοροποιήσεων» ανέφερε, προσθέτοντας πως ως εκ τούτου το Υπουργείο προχωρεί με μια συνολική μελέτη για όλες τις διασταυρώσεις, έτσι ώστε το Τμήμα Δημοσίων Έργων να έχει εικόνα για την πραγματική κυκλοφοριακή κίνηση για να μπορεί να σταθμίσει ποια είναι η σωστή ρύθμιση αλλά και ότι στη συνέχεια θα γίνουν διαφοροποιήσεις και σε άλλες διασταυρώσεις.

Σε ερώτηση για το πότε θα εφαρμοστεί η νέα ρύθμιση που ψήφισε η Βουλή την προηγούμενη βδομάδα για μείωση των περιπτώσεων που αφορούν παραβίαση της 1ης και 2ης γραμμής, ο κ. Βαφεάδης εξήγησε ότι η εν λόγω αλλαγή απαιτεί αλλαγές τόσο στο λογισμικό όσο και στον τεχνικό εξοπλισμό. «Είναι κάτι που θα πρέπει να εγκριθεί από τις αρμόδιες επιτροπές, πρέπει στη συνέχεια η ανάδοχος εταιρεία να επικοινωνήσει με την κατασκευάστρια εταιρεία έτσι ώστε να γίνουν οι αλλαγές» εξήγησε, υποδεικνύοντας πως με βάση τις πρώτες πληροφορίες γι’ αυτό το θέμα θα χρειαστεί περίπου 6-12 μήνες για να εφαρμοστεί η αλλαγή.

Σε ερώτηση αν το Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας θα συγκληθεί εντός της εβδομάδας ο Υπουργός Μεταφορών απάντησε πως αυτή είναι η προσπάθεια έτσι ώστε να τηρηθεί και η δέσμευση ενώπιον της Επιτροπής για κατάθεση γραπτών απόψεων επί των προτάσεων νόμου εντός μίας εβδομάδας.

Σε ερώτηση αν θα υπάρξει κάποια ελαστικότητα σε ό,τι αφορά την πληρωμή των προστίμων με δεδομένο ότι πολλοί πολίτες αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, ο κ. Βαφεάδης είπε ότι αυτό συζητήθηκε και σε προηγούμενη συνεδρία της Επιτροπής κατά την οποία το Υπουργείο είχε εκφράσει την πρόθεση για αύξηση της προθεσμίας πληρωμής του προστίμου στα 30 μέρες.

«Σήμερα έγιναν συζητήσεις και για 60 και για 90 μέρες. Εμείς θεωρούμε ότι οποιαδήποτε μέτρα διευκολύνουν τους πολίτες να μπορέσουν να πληρώσουν το πρόστιμο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση» είπε, προσθέτοντας πως και αυτό το θέμα θα τεθεί ενώπιον του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και ακολούθως η θέση του Συμβουλίου θα παρουσιαστεί στην Επιτροπή.

Απαντώντας σε ερώτηση αναφορικά με τον διπλασιασμό φέτος του αριθμού των θυμάτων σε θανατηφόρες οδικές συγκρούσεις, ο Υπουργός Μεταφορών είπε πως πρόκειται για μια δυσάρεστη εξέλιξη, υποδεικνύοντας ωστόσο πως μακροπρόθεσμα από τη δεκαετία του 1990 μέχρι σήμερα υπάρχει μεγάλη μείωση, με σκαμπανεβάσματα μεν καθώς η τύχη παίζει περίεργα παιχνίδια στη μοίρα πολλών ανθρώπων.

«Συνεπώς, σκαμπανεβάσματα θα έχουμε, το ζήτημα είναι να συνεχίσουμε την προσπάθεια, να βελτιώσουμε το οδικό δίκτυο, να γίνει πιο ασφαλές, να έχουμε καλύτερα μέσα επιτήρησης του οδικού δικτύου, καλύτερη επιμόρφωση των οδηγών, και βεβαίως επωφελούμαστε από πιο ασφαλή αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφορούν στους δρόμους» είπε, διαβεβαιώνοντας πως η προσπάθεια θα συνεχιστεί καθώς η Κυβέρνηση είναι, όπως είπε, δεσμευμένη να συνεχίσει να μειώνει τους θανάτους στο οδικό δίκτυο.

Σε δηλώσεις της η Βουλευτής του ΔΗΣΥ Φωτεινή Τσιρίδου είπε ότι το σύστημα φωτοεπισήμανσης, παρόλο που στην εφαρμογή του ενδεχομένως να αδίκησε και νομοταγείς πολίτες ή ακόμα και να παραβίασε την αρχή της αναλογικότητας, είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση που οφείλουμε να προστατεύσουμε καλυτερεύοντας την και βελτιώνοντας τα όποια προβλήματα. 

Είπε ότι η πρόταση νόμου του ΔΗΣΥ έχει τρία σκέλη, πρώτον προνοεί μείωση κατά 30% του προστίμου αν αυτό πληρωθεί εντός της προθεσμίας, δεύτερον, αύξηση του χρόνου αποπληρωμής από 15 μέρες σε δύο μήνες, και τρίτον οι βαθμοί ποινής που επιβλήθηκαν λόγω του συστήματος φωτοεπισήμανσης μέχρι και τον περασμένο Μάρτιο να μην ισχύουν καθώς υπήρχαν τεχνικά προβλήματα. 

«Ο ΔΗΣΥ επαναλαμβάνει ότι πέρα από τις νομοθετικές παρεμβάσεις θα πρέπει να βελτιώσουμε γενικότερα την κατάσταση στους δρόμους με καλύτερη σήμανση στις πινακίδες αλλά και στο οδόστρωμα αλλά και να προχωρήσει η Πολιτεία σε καλύτερες εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού. Μόνο έτσι θα βοηθήσουμε την ασφάλεια στους δρόμους» σημείωσε. 

Από την πλευρά του ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής είπε ότι το σύστημα φωτοεπισήμανσης θεσπίστηκε και εγκαταστάθηκε στους δρόμους της Κύπρου με στόχο την πρόληψη και τη μείωση των οδικών συγκρούσεων και πως δυστυχώς, σήμερα έχει μετατραπεί σε ένα φοροεισπρακτικό μέσο στα χέρια του κράτους, λειτουργώντας πολλές φορές ως παγίδα για τους οδηγούς. 

Ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ, κατανοώντας τις ανάγκες της κοινωνίας, κατέθεσε δύο προτάσεις νόμου, προς ανακούφιση των πολιτών από τα εξώδικα πρόστιμα, εξηγώντας ότι αφενός η πρώτη πρόταση νόμου στόχο έχει την παραχώρηση της δυνατότητας για αποπληρωμή του εξώδικου προστίμου για τροχαίες παραβάσεις που καταγράφονται από το σύστημα φωτοεπισήμανσης σε δύο έως πέντε ισόποσες, μηνιαίες άτοκες δόσεις και αφετέρου η δεύτερη πρόταση νόμου, αφορά στην τοποθέτηση, εντός τριών μηνών από τη ψήφιση της πρότασης, χρονομέτρου αντίστροφής μέτρησης στις οδικές συμβολές οι οποίες ελέγχονται από το σύστημα φωτοεπισήμανσης.

«Ευελπιστούμε ότι η εκτελεστική εξουσία θα αντιληφθεί επιτέλους τη σοβαρότητα του ζητήματος και θα συναινέσει στην προώθηση εκείνων των νομοθετικών ρυθμίσεων που θα απαμβλύνουν το πρόβλημα, χωρίς φυσικά να γίνονται οποιεσδήποτε εκπτώσεις στην οδική ασφάλεια» ανέφερε ο κ. Φακοντής τονίζοντας τη σημασία που το ΑΚΕΛ αποδίδει στην καλλιέργεια οδικής συνείδησης και κουλτούρας στους οδηγούς, έτσι ώστε να υπάρξει ουσιαστική μείωση στα σοβαρά τροχαία δυστυχήματα.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης δήλωσε ότι το σύστημα φωτοεπισήμανσης έχει πάρα πολλά προβλήματα, γι’ αυτό και έχουν κατατεθεί προτάσεις νόμου για βελτίωση του.

Όπως εξήγησε, από την πλευρά του ΔΗΚΟ κατατέθηκαν δύο προτάσεις νόμου, η πρώτη αφορά την αύξηση των βαθμών ποινής (για στέρηση της άδεις οδήγησης) από τους 12 στους 20, με αιτιολογία ότι όταν εφαρμόστηκε στο σύστημα βαθμών ποινής δεν υπήρχε ούτε σύστημα φωτοεπισήμανσης ούτε κάποιοι άλλοι από τους ελέγχους που γίνονται σήμερα, όπως για παράδειγμα το νάρκοτεστ, και η δεύτερη αφορά τη δυνατότητα διαγραφής ασήμαντων παραβάσεων που γίνονται από νέους οδηγούς, έτσι ώστε να μην επιβαρύνονται οι σχολές οδηγών με πρόστιμα και βαθμούς ποινής.

«Θα δώσουμε πίστωση χρόνου στον Υπουργό Μεταφορών μέχρι τον Σεπτέμβρη αλλά μέχρι τον Σεπτέμβρη θα πρέπει αυτό το θέμα να κλείσει για να έχουμε ένα πιο δίκαιο σύστημα φωτοεπισήμανσης» πρόσθεσε.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου υπενθύμισε πως όταν ψηφιζόταν το σύστημα φωτοεπισήμανσης το ΕΛΑΜ το καταψήφισε αναφέροντας πως θα εξελισσόταν σε ένα μεγάλο φιάσκο προσθέτοντας πως «σήμερα κάποια χρόνια μετά επιβεβαιώνονται ακριβώς όλα» όσα το ΕΛΑΜ είχε προβλέψει.

Κα εξήγησε πως ως εκ τούτου το ΕΛΑΜ κατέθεσε δύο προτάσεις νόμου, με την πρώτη να προνοεί τοποθέτηση χρονομέτρων στα φώτα τροχαίας όπου υπάρχουν κάμερες και τη δεύτερη την καταβολή του εξώδικου ποσού με δόσεις.

«Αντιλαμβάνεστε ότι €300 μπορεί να είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος των εισοδημάτων ενός νοικοκυριού και σαφώς δεν μπορούν να αποπληρωθούν σε μια μόνο δόση σε 30 μόνο μέρες» ανέφερε, εξηγώντας πως γ’ αυτό ακριβώς ζητείται η ρύθμιση της πληρωμής του προστίμου σε δόσεις.

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Σταύρος Παπαδούρης είπε ότι στη σημερινή συνεδρία παρουσιάστηκαν συνολικά 9 προτάσεις νόμου για διόρθωση του συστήματος φωτοεπισήμανσης και πως πέρα από την παρουσίαση δεν έγινε οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση.

«Εμείς θεωρούμε ότι από τις προτάσεις αυτές κάτι θετικό μπορεί να βγει έτσι ώστε να διορθώσουμε και να κάνουμε πιο φιλικό το σύστημα φωτοεπισήμανσης, προς τους οδηγούς χωρίς να χάσουμε την αρχική ουσία που είναι το θέμα της ασφάλειας» σημείωσε.

Ανέφερε ακόμη πως από την πλευρά της η Νομική Υπηρεσία ανέφερε ότι έχουν εντοπιστεί σε κάποιες από τις προτάσεις νόμου θέματα συνταγματικότητας, ωστόσο σε κάποιες άλλες προτάσεις νόμου, όπως πρόσθεσε, η Νομική Υπηρεσία τοποθετήθηκε ενθαρρυντικά. «Ελπίζουμε ότι εντός μίας εβδομάδας θα έχουμε τις απόψεις του Υπουργείου και της Νομικής Υπηρεσίας» είπε, εξηγώντας πως αν υπάρχει η ευχέρεια να οδηγηθεί κάποια πρόταση νόμου ενώπιον της Ολομέλειας πριν από τις θερινές διακοπές αυτό θα γίνει.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ:

Stockwatch: Στο Συμβ. Οδικής Ασφάλειας οι 9 προτάσεις για κάμερες

Nomoplatform-ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα