Εξέταση σχεδίων υπηρεσίας διατμηματικής προαγωγής και πρώτου διορισμού και προαγωγής

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την Εξέταση Κανονισμών που αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 28/06/2024, εξέτασε σχέδια υπηρεσίας σκοπός των οποίων είναι να καταστεί δυνατή η πλήρωση θέσεων διατμηματικής προαγωγής και θέσεων πρώτου διορισμού και προαγωγής, στη βάση των νέων ρυθμίσεων που προέκυψαν λόγω της μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια υπηρεσίας: 

Οι περί Ελεγκτικής Υπηρεσίας – Θέσεις Ανώτερου Ελεγκτή, Ανώτερου Ελεγκτή Τεχνικού Ελέγχου και Ελεγκτή Τεχνικού Ελέγχου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2024 

Οι περί Δημοσιονομικού Συμβουλίου – Θέσεις Λειτουργού Δημοσιονομικού Συμβουλίου Α΄, Λειτουργού Δημοσιονομικού Συμβουλίου και Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2024 

Οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου – Θέσεις Ανώτερου Γραμματειακού Λειτουργού, Ανώτερου Τεχνικού και Γραμματειακού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2024 

Οι περί Φυλακών – Θέσεις Λειτουργού Φυλακών και Δεσμοφύλακα (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2024 

Οι περί του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών – Θέσεις Ανώτερου Τεχνικού Αγροτικών Πληρωμών, Λειτουργού Λογιστηρίου, Λογιστικού Λειτουργού 1ης Τάξης, Γραμματειακού Λειτουργού και Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2024 

Οι περί Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού – Θέση Διοικητικού Λειτουργού Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Α΄ – Γενικό Διοικητικό Προσωπικό (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2024 

Οι περί Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού – Θέση Γραμματειακού Λειτουργού Αρχής Κρατικών Εκθέσεων – Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2024 

Οι περί Κρατικού Αρχείου – Θέση Τεχνικού 1ης Τάξεως (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2024 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα