Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών ημερομηνίας 13/12/21 – 17/12/21

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών έχει ως εξής:

Δευτέρα 13/12/21

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, 10:00 π.μ..

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, 10:00 π.μ..

Τρίτη 14/12/21

Τετάρτη 15/12/21

Συνεδρία Ολομέλειας για συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού, 15:00 μ.μ..

Πέμπτη 16/12/21

Συνεδρία Ολομέλειας για συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού (εκκρεμεί ανάρτηση ημερήσιας διάταξης)

Παρασκευή 17/12/21

Συνεδρία Ολομέλειας για ψήφηση του Κρατικού Προϋπολογισμού (εκκρεμεί ανάρτηση ημερήσιας διάταξης)

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ημερήσια διάταξη της κάθε συνεδρίας ακολουθείστε τους σχετικούς συνδέσμους.

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Διαφωνία στη Βουλή για πρόταση δημοσιοποίησης δωρητών Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 19/06/2024, εξέτασε την ακόλουθη πρόταση νόμου: Ο περί του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης Νόμου, ώστε η επιτροπή διαχείρισης