Επίτροπος Νομοθεσίας: Οδηγός Καλής Νομοθέτησης και Κατευθυντήριων Γραμμών Σύνταξης Νομοσχεδίων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Καταρτίστηκε οδηγός Καλής Νομοθέτησης και Κατευθυντήριων Γραμμών Σύνταξης Νομοσχεδίων, από την Επίτροπο Νομοθεσίας και τη Νομική Υπηρεσία, προς υποβοήθηση του έργου των Υπουργείων στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία. 

Ανακοίνωση αναφέρει ότι η τήρηση των αρχών της Καλής Νομοθέτησης αναφορικά με τη σύνταξη των νομοσχεδίων ως πολιτική για τη βελτίωση της ποιότητας της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας, έχει ως σκοπό την ομοιόμορφη ρυθμιστική εφαρμογή, συντονισμό, αναμόρφωση και συστηματική επιστημονική στήριξη ως εργαλείο με βάση τα διεθνή νομοπαρασκευαστικά πρότυπα. 

Προστίθεται πως η συνεχής ενίσχυση της ποιότητας του νομοπαρασκευαστικού έργου με απώτερο στόχο τη σαφήνεια, ακρίβεια, μονοσημία και αποδοτικότητα σε γλώσσα αντιληπτή αποτελεί τη μείζονα προτεραιότητα της Επιτρόπου Νομοθεσίας Λουίζας Χριστοδουλίδου-Ζαννέτου. 

Ο Οδηγός απευθύνεται στους μετέχοντες στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία η οποία ξεκινά από το πρώτο στάδιο της σύλληψης της ιδέας προς κατάρτιση νομοσχεδίου έως και τη δημοσίευση του νομοθετήματος στην Επίσημη Εφημερίδα. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση ο οδηγός αυτός αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για τα στελέχη των Υπουργείων αλλά και άλλους επαγγελματίες. Διαρθρώνεται σε 19 σημεία-κλειδιά ως βασικούς άξονες σύνταξης ενός νομοθετήματος με μεθοδολογία ανάλυσης των γενικών αρχών και τεχνικών μέσα από παραδείγματα και επεξηγήσεις. 

Το εν λόγω εγχειρίδιο θα κυκλοφορήσει στα Υπουργεία και θα αναρτηθεί στις επίσημες ιστοσελίδες του Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας και της Νομικής Υπηρεσίας. 

Ο Οδηγός καταρτίστηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου e-Legislation το οποίο περιλαμβάνεται στους στόχους του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου (ΣΑΑ). 

Το έργο e-Legislation, μεταξύ άλλων, θα εισάξει μία επίσημη κυβερνητική πλατφόρμα για την προετοιμασία νομοθεσίας, η οποία καθιστά τη νομοθετική διαδικασία εξ ολοκλήρου ψηφιακή, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης και ενοποίησης της νομοθεσίας, καθώς και τη δημοσίευση της νομοθεσίας σε μορφή αναγνώσιμη και διαλειτουργική. 

Η πλατφόρμα αναμένεται να προωθήσει τη συλλογική νομοθετική σύνταξη και έκδοση, ειδικά κατά διυπηρεσιακές διαβουλεύσεις στη φάση σύνταξης νέας νομοθεσίας, να απλοποιήσει την ενοποίηση νόμων και κανονισμών και να παρέχει ευκολότερη πρόσβαση στη νομοθεσία για τους πολίτες. Θα καλύπτει όλα τα στάδια επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης και της ενοποίησης του νόμου, και τη δημοσίευση των νόμων σε ψηφιακή μορφή. 

Πρόκειται, όπως αναφέρεται, για μία ανοιχτή πλατφόρμα δεδομένων που θα είναι δημόσια διαθέσιμη και προσβάσιμη από επαγγελματίες, πολίτες και επιχειρήσεις. Μέχρι τη λειτουργία της πλατφόρμας που τοποθετείται χρονικά το 2025, κρίθηκε ότι θα ήταν χρήσιμο στο στάδιο αυτό ο εν λόγω Οδηγός να κυκλοφορήσει για χρήση από τους δημόσιους λειτουργούς ή άλλους επαγγελματίες, στη σύνταξη νομοσχεδίων. 

Δείτε ολόκληρο τον Οδηγό εδώ.  

Συναφείς δημοσιεύσεις: 

E-Legislation: Εντός χρονοδιαγράμματος η υλοποίηση του έργου 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ  

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Λύσεις πρόσβασης στο ψηφιακό κράτος για όσους δυσκολεύονται

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/04/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Μη υλοποίηση εισηγήσεων Επιτρόπου Διοικήσεως από τις κρατικές υπηρεσίες Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η μη υλοποίηση των εισηγήσεων της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τις κρατικές υπηρεσίες,

Παιδείας

420 μαθητές σε θεραπευτικά προγράμματα για ναρκωτικά, πιεστικά χρονοδιαγράμματα για προϋπολογισμό ΤΕΠΑΚ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/04/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Παραβατικότητα και εγκληματικές ενέργειες στα σχολεία Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η παραβατικότητα και οι εγκληματικές ενέργειες στα σχολεία, καθώς και η απουσία στήριξης θυτών και θυμάτων. 420 μαθητές σε θεραπευτικά προγράμματα