Επιτροπή Υγείας: Σύσταση εξειδικευμένων σωμάτων και επιτροπών ΟΚΥπΥ

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 28/11/2022, εξέτασε το ακόλουθο σχέδιο νόμου: 

Ο περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η νομοθετική κατοχύρωση της δυνατότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο:  

(α) να προβαίνει στη σύσταση εξειδικευμένων σωμάτων και επιτροπών, για να το βοηθούν και να το συμβουλεύουν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του και  

(β) να αναθέτει, εκτός από τις εξουσίες που αφορούν στην άσκηση πολιτικής του Οργανισμού, μέσω έγγραφης εξουσιοδότησης για όσο χρονικό διάστημα καθορίζεται στην εν λόγω έγγραφη εξουσιοδότηση, την άσκηση οποιασδήποτε από τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες που του παρέχονται από τον περί ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Νόμο ή οποιονδήποτε άλλο Νόμο, στον Γενικό Διευθυντή ή στον Αναπληρωτή του, σε Επιτροπές που συστήνει, σε μέλη του Συμβουλίου, ή σε μέλος ή μέλη του προσωπικού του Οργανισμού. 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε την προώθηση του εν λόγω νομοσχεδίου στην Ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ 

Δείτε Περισσότερα

Μεταφορών

Το εργοτάξιο Α φάσης δρόμου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς, επισκέφθηκε η Επιτροπή Μεταφορών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στις 12/04/2024, πραγματοποίησε επίσκεψη στην υπέργεια διάβαση επί της Λεωφόρου Τάσσου Παπαδόπουλου παρά τω Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου, στην οδική συμβολή «Βιοφώς» στον Δυτικό παρακαμπτήριο δρόμου Πάφου, στη «Διπλαρκάτζια» στον Δήμο Πάφου, στον δρόμο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς παρά την κοινότητα Καλλέπεια και στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Αργάκας για ενημέρωση σχετικά

Αποφάσεις Ολομέλειας

Παραμένει στα €300 το εξώδικο για στάθμευση σε ΑμεΑ, στην επαρχία που διαπράχθηκε θα εκδικάζεται αδίκημα

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/04/2024, καταψήφισε την αύξηση του εξώδικου προστίμου που προβλέπεται για το αδίκημα της στάθμευσης οχήματος σε χώρους για άτομα με αναπηρίες και υπερψήφισε νόμο σύμφωνα με τον οποίο ποινική υπόθεση θα εκδικάζεται μόνο από το δικαστήριο της επαρχίας στην οποία διαπράχθηκε το αδίκημα. Αναλυτικά τα