Επιτροπή Υγείας: Σύσταση εξειδικευμένων σωμάτων και επιτροπών ΟΚΥπΥ

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 28/11/2022, εξέτασε το ακόλουθο σχέδιο νόμου: 

Ο περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η νομοθετική κατοχύρωση της δυνατότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο:  

(α) να προβαίνει στη σύσταση εξειδικευμένων σωμάτων και επιτροπών, για να το βοηθούν και να το συμβουλεύουν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του και  

(β) να αναθέτει, εκτός από τις εξουσίες που αφορούν στην άσκηση πολιτικής του Οργανισμού, μέσω έγγραφης εξουσιοδότησης για όσο χρονικό διάστημα καθορίζεται στην εν λόγω έγγραφη εξουσιοδότηση, την άσκηση οποιασδήποτε από τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες που του παρέχονται από τον περί ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Νόμο ή οποιονδήποτε άλλο Νόμο, στον Γενικό Διευθυντή ή στον Αναπληρωτή του, σε Επιτροπές που συστήνει, σε μέλη του Συμβουλίου, ή σε μέλος ή μέλη του προσωπικού του Οργανισμού. 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε την προώθηση του εν λόγω νομοσχεδίου στην Ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ 

Δείτε Περισσότερα

Νομικών

Αντισυνταγματικός ο έλεγχος σε Εισαγγελείς και Υπουργούς, είπε Γ. Σαββίδης στη Βουλή 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/09/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:  Ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Νόμος του 2022  Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η διασφάλιση

Παιδείας

Ένταση στην Επ. Παιδείας για το θέμα του σχολικού αθλητισμού, το 20% των μαθητών έχει δεχθεί μπούλινγκ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/09/2023, συζήτησε θέματα που αφορούν τον σχολικό αθλητισμό, την έκταση του προβλήματος του σχολικού εκφοβισμού και τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας σε σχέση με τους σχολικούς συνοδούς.  Ένταση στην Επ. Παιδείας για το θέμα του σχολικού αθλητισμού  Ένταση δημιουργήθηκε στην Επιτροπή