Επιτροπή Υγείας: Σύσταση εξειδικευμένων σωμάτων και επιτροπών ΟΚΥπΥ

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 28/11/2022, εξέτασε το ακόλουθο σχέδιο νόμου: 

Ο περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η νομοθετική κατοχύρωση της δυνατότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο:  

(α) να προβαίνει στη σύσταση εξειδικευμένων σωμάτων και επιτροπών, για να το βοηθούν και να το συμβουλεύουν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του και  

(β) να αναθέτει, εκτός από τις εξουσίες που αφορούν στην άσκηση πολιτικής του Οργανισμού, μέσω έγγραφης εξουσιοδότησης για όσο χρονικό διάστημα καθορίζεται στην εν λόγω έγγραφη εξουσιοδότηση, την άσκηση οποιασδήποτε από τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες που του παρέχονται από τον περί ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Νόμο ή οποιονδήποτε άλλο Νόμο, στον Γενικό Διευθυντή ή στον Αναπληρωτή του, σε Επιτροπές που συστήνει, σε μέλη του Συμβουλίου, ή σε μέλος ή μέλη του προσωπικού του Οργανισμού. 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε την προώθηση του εν λόγω νομοσχεδίου στην Ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα