Επιτροπή Υγείας: Στη Βουλή η πορεία υλοποίησης ΓεΣΥ παρουσία της Υπουργού Υγείας την 1η Ιουνίου

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/04/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Αιμοδοσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Αιμοδοσίας Νόμου, ώστε να αναθεωρηθούν η σύσταση και οι αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Αιμοδοσίας και να διασφαλισθεί η καθολική συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων στη συλλογή, επεξεργασία, διανομή και διαχείριση αίματος.

Στις αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Αιμοδοσίας, το οποίο διατηρεί τον συμβουλευτικό του ρόλο, εντάσσονται μεταξύ άλλων ο καθορισμός της πολιτικής αιμοδοσίας και των διαδικασιών διεξαγωγής της, καθώς και της επεξεργασίας, διανομής και διαχείρισης αίματος, η υιοθέτηση και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης αίματος και αιμοεπαγρύπνησης, καθώς και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για το θέμα αυτό. 

Εντός 15 ημερών στην Ολομέλεια οι τροποποιήσεις για τον περί Αιμοδοσίας Νόμo

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος, ανέφερε ότι είναι απόλυτα ικανοποιημένος σημειώνοντας ότι ο νόμος είναι ευθυγραμμισμένος και με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Είπε ότι είναι ομόφωνη η στάση και θετική η ανταπόκριση όλων των μελών του Συμβουλίου Αιμοδοσίας, κάτι το οποίο λέχθηκε στην συνεδρία.

«Ήταν κάτι το οποίο απουσίαζε και στην επόμενη συνεδρία μας σε μια ακριβώς εβδομάδα θα το διεξέλθουμε στην κατά άρθρο συζήτηση και εκτιμούμε ότι το πολύ σε 15 μέρες θα οδηγηθεί για ψήφιση ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής», είπε ο κ. Δίπλαρος.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστόφιας, ανέφερε ότι όσον αφορά την καταρχήν συζήτηση του τροποποιητικού νομοσχεδίου του νόμου για την αιμοδοσία, ως ΑΚΕΛ είναι υπέρ του εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας και ιδιαίτερα της σύνθεσης του Εθνικού Συμβουλίου Αιμοδοσίας.  

Πρόσθεσε ότι με την τροποποίηση αυτή «ευελπιστούμε στη διασφάλιση των μίνιμουμ επιστημονικών προσόντων των μελών του Εθνικού Συμβουλίου Αιμοδοσίας, αλλά και την εφαρμογή πρωτοκόλλων στις μεταγγίσεις, έτσι που η όλη λειτουργία της Τράπεζας Αίματος να είναι ασφαλής και ποιοτική για τους ασθενείς».

Ο κ. Χριστόφιας ανέφερε ότι εκφράστηκε η ανησυχία αναφορικά με την απουσία στρατηγικού σχεδιασμού σε σχέση με τη διαχείριση του αίματος μέσα από την αύξηση των χειρουργείων που υπάρχουν τα τελευταία χρόνια, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το νέο Εθνικό Συμβούλιο Αιμοδοσίας θα διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τις ποσότητες και τα αποθέματα αίματος που υπάρχουν, ούτως ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος διάθεσης αίματος στους θαλασσαιμικούς και σε άλλους χρόνιους ασθενείς.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Πανίκος Λεωνίδου, ανέφερε ότι το νομοσχέδιο αφορά την αλλαγή σύνθεσης του Εθνικού Συμβουλίου Αιμοδοσίας, χαρακτηρίζοντάς το ως το «Συμβούλιο της Αγάπης», εξηγώντας ότι αυτό συμπαραστέκεται συνεχώς και διαρκώς στον συμπολίτη, όταν ζητά και αποζητά το πιο βασικό αγαθό, το αίμα για την ζωή του. Επομένως, συνέχισε, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μετέχουν σε αυτά τα συμβούλια, θα πρέπει να τους ευχαριστούμε αλλά και να τους ενισχύουμε, υποδεικνύοντας ότι η πρόταση που κατατέθηκε βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση.

Οι περί του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (Ταμείο Ευημερίας Υπαλλήλων Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας) Κανονισμοί του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η νομική ρύθμιση του Ταμείου Ευημερίας Προσωπικού του Οργανισμού, Ασφάλισης Υγείας μέσω κανονιστικών διατάξεων. 

Συγκεκριμένα το παρόν προσχέδιο κανονισμών στοχεύει κυρίως να καθορίσει τα ακόλουθα: 

  • στην κατοχύρωση του Ταμείου Ευημερίας Υπαλλήλων του Οργανισμού ως νομικό πρόσωπο,  
  • στη διασφάλιση ότι αποτελεί συνέχεια του Σωματείου Ταμείου Ευημερίας Προσωπικού του Οργανισμού και ότι όλες οι αποφάσεις και υποχρεώσεις που ανέλαβε το Σωματείο, πριν την έναρξη ισχύος των Κανονισμών, συνεχίζουν να δεσμεύουν και να ισχύουν το Ταμείο,  
  • στον καθορισμό των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μελών του Ταμείου,  
  • στον καθορισμό των πόρων του Ταμείου και πως αυτοί διατίθενται και επενδύονται,  
  • στον καθορισμό της λειτουργίας και διαχείρισης του Ταμείου μέσω Διαχειριστικής Επιτροπής,  
  • στον καθορισμό της σύστασης, θητείας και τρόπου λειτουργίας της Διαχειριστικής Επιτροπής, και  
  • στον καθορισμό του τρόπου διάλυσης του Ταμείου.

Δεν υποβλήθηκαν οποιεσδήποτε τροπολογίες ενώπιον της Επιτροπής για τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια του σώματος.  

Στη Βουλή η πορεία υλοποίησης ΓεΣΥ παρουσία της Υπουργού Υγείας την 1η Ιουνίου 

Επί τάπητος τίθεται την 1η Ιουνίου η πορεία υλοποίησης του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, παρουσία της αρμόδιας Υπουργού, Πόπης Κανάρη. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος δήλωσε ότι είναι κοινή πεποίθηση, αλλά και κοινή αγωνία όλων των μελών της Επιτροπής Υγείας, όπως το θέμα του ΓεΣΥ, αυτής της μεγάλης κοινωνικής παροχής προς τους πολίτες, εξεταστεί. 

Ανέφερε ότι την 1η Ιουνίου η Επιτροπή θα φιλοξενήσει την Υπουργό προκειμένου να συζητηθεί αποκλειστικά και μόνο η πορεία υλοποίησης του ΓεΣΥ, προσθέτοντας ότι πολλά είναι αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και πολλά είναι τα προβλήματα τα οποία φαίνεται να υπάρχουν. 

Μιλώντας μετά τη συνεδρία, ο κ. Δίπλαρος επισήμανε ότι η Επιτροπή Υγείας καθηκόντως θα εξετάσει την πορεία υλοποίησης του ΓεΣΥ και εκεί και όπου χρειάζεται θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση. 

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, είπε ότι το ΓεΣΥ ήρθε για να μείνει προσθέτοντας ότι «στόχος μας ως ΔΗΚΟ είναι να βελτιώσουμε το ΓεΣΥ ώστε να παρέχονται καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες». 

Συνέχισε λέγοντας ότι στόχος του Υπουργείου Υγείας, όπως έχει λεχθεί, είναι να γίνει ελκυστικός προορισμός η Κύπρος για να έρχονται οι ασθενείς να κάνουν τις εγχειρήσεις τους στην Κύπρο. Επισήμανε ότι για τον σκοπό αυτό «εμείς ως ΔΗΚΟ καταθέσαμε πρόταση νόμου για διοικητική αυτονόμηση των νοσηλευτηρίων, μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και δύο χρόνια». 

Ανέφερε ότι έγινε αποδεκτή από την Υπουργό Υγείας, σε πρόσφατη συνάντηση, η πρόταση για διοικητική αυτονόμηση γιατί άπαντες έχουν αντιληφθεί ότι δεν μπορεί «να διοικείς νοσηλευτήρια εξ αποστάσεως». 

Ο κ. Σαββίδης ανέφερε ότι αποτέλεσμα αυτού είναι να «βλέπουμε αυτά τα παρατράγουδα στα διάφορα νοσηλευτήρια τα οποία καταγράφονται καθημερινά σχεδόν σε όλες τις επαρχίες» εξηγώντας ότι για τον σκοπό αυτό έχει αποφασιστεί την πρώτη εβδομάδα του Ιούνη στην παρουσία της Υπουργού να συζητηθεί η πρόταση νόμου του ΔΗΚΟ για διοικητική αυτονόμηση, έτσι ώστε η κάθε επαρχία να έχει το δικό της εκτελεστικό διευθυντή.

Στάσιμο το θέμα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, έκκληση για εξεύρεση λύσης 

Ερωτηθείς στο πλαίσιο των δηλώσεων του για το πώς η Επιτροπή προτίθεται να διαχειριστεί το θέμα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου που έθεσε ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Κυριάκος Χατζηγιάννης, ο κ. Δίπλαρος δήλωσε ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο η Επιτροπή Υγείας έχει αναδείξει, όχι μόνο τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά και επί προηγούμενης θητείας της Επιτροπής Υγείας.

Υπογράμμισε ότι ήταν με οδηγίες, παροτρύνσεις και πιέσεις της Επιτροπής προς την εκτελεστική εξουσία που είχε προετοιμαστεί το εν λόγω νομοσχέδιο. Πρόσθεσε ότι το θέμα φαίνεται να έχει μείνει στάσιμο λόγω συγκεκριμένων διαφωνιών των εμπλεκομένων αρμόδιων φορέων. 

Ο κ. Δίπλαρος εκ μέρους της Επιτροπής απηύθυνε έκκληση προς τους αρμόδιους, είτε αυτό είναι το Υπουργείο Υγείας, η Νομική Υπηρεσία ή οι συντεχνίες των κυβερνητικών ιατρών τάχιστα να εξεύρουν λύση και να έρθει επιτέλους ενώπιον της Επιτροπής Υγείας ένα συγκεκριμένο νομοσχέδιο το οποίο θα είναι προς την ορθή κατεύθυνση. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον