Επιτροπή Υγείας: Εξουσιοδότηση Υπουργικού Συμβουλίου για έκδοση διαταγμάτων με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά την διάρκεια της συνεδρίας στις 4/11/2021, εξέτασε τα νομοσχέδια που προνοούν:

 • Τον ορισμό υπεύθυνου φαρμακοποιού στα νοσηλευτήρια που δεν διαθέτουν νοσοκομειακό φαρμακείο.
 • Την εξουσιοδότηση του Υπουργικού Συμβουλίου να εκδίδει διάταγμα με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας.

Αναλυτικά τα νομοσχέδια:

Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός του προτεινόμενου Νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του άρθρου 16Α του Νόμου, ώστε τα νοσηλευτήρια που δε διαθέτουν νοσοκομειακό φαρμακείο να έχουν υποχρέωση να ορίζουν υπεύθυνο φαρμακοποιό μερικής ή πλήρους απασχόλησης, τα στοιχεία του οποίου θα δηλώνουν στο Συμβούλιο Φαρμακευτικής.

Ο περί Επικίνδυνων Μολυσματικών Ασθενειών Νόμος του 2021

Το παρόν νομοσχέδιο δίνει την εξουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο και τον Υπουργό Υγείας να εκδίδουν διάταγματα με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας, τον περιορισμό της εξάπλωσης επικίνδυνων μολυσματικών ασθενειών και την αποτροπή πιθανής κατάρρευσης του συστήματος υγείας από τη διασπορά επικίνδυνων μολυσματικών ασθενειών.

Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση των ποινών για αδικήματα που αφορούν τον περί Επικίνδυνων Μολυσματικών Ασθενειών Νόμο.

Δηλώσεις:

H βουλεύτρια του ΔΗΣΥ κ. Σάβια Ορφανίδου είπε:

 • Συζητήσαμε σήμερα το νομοσχέδιο περί επικίνδυνων μολυσματικών ασθενειών. Έχουμε ακούσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς τους οποίους δόθηκε ο λόγος για να εκφράσουν τους προβληματισμούς και τις δικές τους τοποθετήσεις για συγκεκριμένα άρθρα του νομοσχεδίου. Οφείλουμε να πούμε το εξής: Ήταν λόγω των γρήγορων αντανακλαστικών της κυβέρνησης αλλά και της ταχύτητας με την οποία μπορούσε να βγάλει τα διατάγματα που μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία με βάση τα οποία μέτρα που είχαν προωθηθεί από τα διατάγματα, εφαρμόστηκαν και από τους ίδιους τους πολίτες. Συνεπώς ήταν τα γρήγορα αντανακλαστικά της κυβέρνησης αλλά την ίδια ώρα και η συμμόρφωση της πλειοψηφίας των πολιτών που κατάφερε σήμερα και απολαμβάνουμε όλοι μας αυτή τη θετική επιδημιολογική εικόνα.
 • Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι πρέπει να διασφαλίσουμε την υφιστάμενη κατάσταση η οποία εφαρμόζεται με βάση τον περί λοιμοκάθαρσης νόμο ο οποίος καταργείται γιατί πρέπει να εκσυγχρονίσουμε το νομικό πλαίσιο με αυτό το νομοσχέδιο που έχουμε ενώπιον μας και ακριβώς θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουμε να προωθούμε αυτές τις ενέργειες και αυτά τα μέτρα ούτως ώστε το δημόσιο συμφέρον και το καλώς νοούμενο του πολίτη να τίθεται πάνω απ’ όλα. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο θα προχωρήσουμε τις επόμενες συνεδριάσεις με την κατ’ άρθρο συζήτηση του θέματος λαμβάνοντας υπόψιν βεβαίως και όλες τις απόψεις και εκεί θα μπορούμε έτσι να περάσουμε το μήνυμα ξεκάθαρα ότι πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε εφόδια προς την κυβέρνηση, προς το υπουργικό συμβούλιο, προς τον υπουργό υγείας για να μπορεί να αντιμετωπίζει την πανδημία γιατί ακόμη δεν έχει τελειώσει αυτή η πανδημία.

Η βουλεύτρια του ΑΚΕΛ κ. Μαρίνα Νικολάου τόνισε:

 • Εκείνο που εξάγεται αβίαστα από τη σημερινή συζήτηση του νομοσχεδίου για τις επικίνδυνες μολυσματικές ασθένειες είναι ότι βρεθήκαμε μπροστά σε ένα ακόμα νομοσχέδιο, το οποίο δεν έτυχε καμίας διαβούλευσης. Φαίνεται ότι μετατρέπεται πια σε πρακτική εκ μέρους της κυβέρνησης Δημοκρατικού Συναγερμού- Αναστασιάδη, την οποία και καταγγέλλουμε.
 • Ακούσαμε με μεγάλη προσοχή τους καλεσμένους μας. Στη καταπληκτική τους πλειοψηφία επισημαίνουν ότι υπάρχουν τεράστια κενά αλλά και συγκρουόμενες διατάξεις με το ίδιο το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με τον τρόπο αυτό δίνονται υπέρμετρες εξουσίες στον εκάστοτε Υπουργό Υγείας να εκδίδει διατάγματα, γεγονός που σε συνδυασμό με την εκκωφαντική απουσία ορισμών όπως αυτόν της «πανδημίας» αλλά και το τι είναι «επικίνδυνη μολυσματική ασθένεια», το καθιστά επικίνδυνο.
 • Είναι ξεκάθαρο ότι δεν λήφθηκε υπόψη η επιστημονική κοινότητα και τα θεσμικάόργανά της, όπως είναι παράδειγμα ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος. Αυτό εντείνει τις ανησυχίες μας για πιθανές αυθαιρεσίες.
 • Θα πρέπει να κάνουμε ξεκάθαρο ότι ως ΑΚΕΛ, η έγνοια μας είναι η δημόσια υγεία και το δημόσιο συμφέρον. Την ίδια ώρα δεν θα συναινέσουμε με κανένα κείμενο νομοσχέδιου, το οποίο δύναται να περιορίσει ανθρώπινα δικαιώματα και βασικές πολιτικές ελευθερίες. Ούτε και θα δεχτούμε να μεταφέρονται οι ευθύνες του ελέγχου πάνω στους εργαζόμενους και δη αυτό να ποινικοποιείται.
 • Ως ΑΚΕΛ, θα επιμείνουμε, για περαιτέρω διάλογο και για διαφοροποίηση του νομοσχεδίου ώστε να αντιμετωπιστούν τα κενά και να διασφαλιστούν τα αναφαίρετα δικαιώματα των πολιτών.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ κ. Πανίκος Λεωνίδου ανέφερε:

 • Η Επιτροπή Υγείας μελέτησε εκ νέου σήμερα τα δυο Νομοσχέδια (Περί Επικίνδυνων και Μολυσματικών Ασθενειών, Περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων), με τα οποία η Κυβέρνηση επιχειρεί να λάβει νομοθετική εξουσιοδότηση, έτσι ώστε το αρμόδιο Υπουργείο, να αποφασίζει και να λαμβάνει μέτρα περιορισμού των συνταγματικών και θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών, εν καιρώ έκτακτων αναγκών και τη διάρκεια τους, χωρίς την οποιαδήποτε σύμπραξη της Βουλής.
 • Πρόκειται για δυο πολύ σημαντικά νομοσχέδια, μέσα από το οποία θα πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή, ώστε να εξισορροπήσουμε από την μια τη δυνατότητα ελέγχου και περιορισμού της πανδημίας με λήψη μέτρων, και από την άλλη να δούμε πως αποφεύγουμε στο μέγιστο βαθμό τη συρρίκνωση των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Επιβάλλεται να υπάρξουν περιορισμοί στην άσκηση αυτού του δικαιώματος που θα εκχωρηθεί στην Εκτελεστική Εξουσία και συγχρόνως να παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου σε κάποιο βαθμό αυτής της εξουσίας. Αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί με τον καθορισμό συγκεκριμένου αριθμού μέτρων τα οποία πρέπει να γνωρίζει το κοινοβούλιο, καθώς επίσης η έκταση και το πεδίο δράσης των μέτρων.
 • Την περίοδο που πέρασε, με την εμφάνιση της εξάπλωσης της πανδημίας λειτούργησαν μέτρα στη βάση ενός απηρχαιωμένου νόμου (περί Λοιμοκάθαρσης) στον οποίο οικοδομήθηκε η νομοθετική εξουσιοδότηση για την λήψη των ισχυόντων μέτρων. Έχοντας υπόψιν τόσο τις συνταγματικές ρυθμίσεις και τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου (νομολογία), την Συνταγματική Αρχή, αλλά και τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (αρχή αναλογικότητας), είναι η άποψη μας, ότι οι όποιοι περιορισμοί τεθούν από την κυβέρνηση θα πρέπει να έχουν τη σύμπραξη-συνδρομή των τριών Εξουσιών του κράτους (νομοθετική-εκτελεστική-δικαστική).
 • Τέλος προτείνουμε, ενίσχυση της επιστημονικής ομάδας που εισηγείται τα μέτρα, με την συμμετοχή κατάλληλων προσώπων και φορέων, έτσι που να υπάρχει μια πιο αντικειμενική και ολοκληρωμένη έκφραση απόψεων, όλων των θεσμικών οργάνων και οργανισμών που έχουν άποψη για την λειτουργία του κράτους και της κοινωνίας ευρύτερα.

Δείτε Περισσότερα

Μεταφορών

Το εργοτάξιο Α φάσης δρόμου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς, επισκέφθηκε η Επιτροπή Μεταφορών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στις 12/04/2024, πραγματοποίησε επίσκεψη στην υπέργεια διάβαση επί της Λεωφόρου Τάσσου Παπαδόπουλου παρά τω Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου, στην οδική συμβολή «Βιοφώς» στον Δυτικό παρακαμπτήριο δρόμου Πάφου, στη «Διπλαρκάτζια» στον Δήμο Πάφου, στον δρόμο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς παρά την κοινότητα Καλλέπεια και στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Αργάκας για ενημέρωση σχετικά

Αποφάσεις Ολομέλειας

Παραμένει στα €300 το εξώδικο για στάθμευση σε ΑμεΑ, στην επαρχία που διαπράχθηκε θα εκδικάζεται αδίκημα

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/04/2024, καταψήφισε την αύξηση του εξώδικου προστίμου που προβλέπεται για το αδίκημα της στάθμευσης οχήματος σε χώρους για άτομα με αναπηρίες και υπερψήφισε νόμο σύμφωνα με τον οποίο ποινική υπόθεση θα εκδικάζεται μόνο από το δικαστήριο της επαρχίας στην οποία διαπράχθηκε το αδίκημα. Αναλυτικά τα