Επιτροπή Θεσμών: Πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής πόθεν έσχες και θητεία Επιτόπου Διοικήσεως

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 22/06/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και εμπλεκόμενων φορέων, συνέχισε την εξέταση της πιο πάνω πρότασης νόμου, η οποία τροποποιεί τον περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμο, με σκοπό την ενσωμάτωση σε αυτήν προνοιών οι οποίες εξετάστηκαν σε προηγούμενες συνεδρίες της Επιτροπής και αποσκοπούν στον εξορθολογισμό του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για το πόθεν έσχες, στην πλήρωση κενών, καθώς και στη διόρθωση άλλων δυσλειτουργιών που παρατηρήθηκαν κατά την πρακτική εφαρμογή του.

Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή ενημερώθηκε για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η ανάπτυξη του λογισμικού με το οποίο θα δημιουργηθεί η πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης περιουσιακών στοιχείων υπόχρεων προσώπων και διεξήχθη ανταλλαγή απόψεων και εισηγήσεων αναφορικά με τον μηχανισμό που θα υιοθετηθεί για έλεγχο της ορθότητας των δηλωθέντων περιουσιακών στοιχείων.

Η Επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης του θέματος σε μεταγενέστερη συνεδρία της.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Έρχεται το φθινόπωρο η πλατφόρμα για πόθεν έσχες

Stockwatch: Σκόπελοι για την ηλεκτρονική υπογραφή

Ο περί Επιτρόπου Διοικήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και εμπλεκόμενων φορέων, συνέχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμου, ώστε ο νόμος να εναρμονιστεί με τις αρχές της Βενετίας, σύμφωνα με τις οποίες η θητεία του επιτρόπου πρέπει να υπερβαίνει αυτήν του οργάνου που τον διορίζει και, σε περίπτωση που η διάρκειά της δεν υπερβαίνει τα επτά (7) έτη, να δύναται να ανανεώνεται για μία ακόμη θητεία. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η εν λόγω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, καθότι, σύμφωνα με τις αρχές των Παρισίων, η θητεία του επιτρόπου, όταν ενεργεί και έχει διαπιστευθεί ως Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δύναται να επαναδιορίζεται για μία ακόμη θητεία.

Η Επιτροπή ενημερώθηκε για την ανάγκη ψήφισης του προτεινόμενου νόμου πριν από τον προσεχή Οκτώβρη, καθότι κατά τον εν λόγω μήνα προγραμματίζεται η επαναξιολόγηση και επαναδιαπίστευση της Επιτρόπου Διοικήσεως ως Εθνικής Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από την αρμόδια διεθνή υποεπιτροπή που λειτουργεί στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Περαιτέρω, η Επιτροπή ενημερώθηκε από την Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τις ενέργειές της σε σχέση με τη συμμόρφωση του Γραφείου της με τις επιμέρους συστάσεις της αρμόδιας υποεπιτροπής του ΟΗΕ και αποφάσισε όπως τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου στην επόμενη συνεδρία της.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Στα σκαριά αλλαγές για Επίτροπο Διοικήσεως

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα