Επιτροπή Θεσμών: Έτοιμη η πλατφόρμα πόθεν έσχες, προχωρούν οι κανονισμοί ρύθμισης lobbying

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 15/03/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:  

Ο περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι ο εξορθολογισμός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για το πόθεν έσχες με την πλήρωση κενών και την αντιμετώπιση άλλων δυσλειτουργιών που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή του. 

Έτοιμη η πλατφόρμα για ηλεκτρονική δήλωση του πόθεν έσχες, εκκρεμεί η νομοθεσία 

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του πόθεν έσχες από τα Δημόσια και Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα (ΔΕΠ και ΠΕΠ) είναι έτοιμη και θα παρουσιαστεί στην Επιτροπή Θεσμών το επόμενο διάστημα, ενώ εκκρεμεί ακόμη η σχετική νομοθεσία, η οποία αναμένεται να ψηφιστεί μέχρι το καλοκαίρι. 

Η Διευθύντρια των Υπηρεσιών Πληροφορικής, του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Ανδριάνα Αχιλλέως, ανέφερε στην Επιτροπή ότι η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική καταχώρηση είναι έτοιμη για τα ΔΕΠ και θα γίνεται μέσω του gov.cy. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών, Βουλευτής ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου, είπε ότι είχε συμφωνηθεί στο παρελθόν με τον τέως Υφυπουργό Καινοτομίας, Κυριάκο Κόκκινο, ότι η ίδια πλατφόρμα θα χρησιμοποιηθεί και για τα ΠΕΠ, καθώς η δήλωση είναι πιο περιεκτική και δεν χρειάζεται να «χτιστεί» δεύτερη πύλη. 

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας της Επιτροπής, ο κ. Δημητρίου είπε ότι «σε τρεις βδομάδες από σήμερα, στις 5 Απριλίου, εκτός απροόπτου, θα γίνει μια παρουσίαση αυτής της πλατφόρμας στα μέλη της Επιτροπής Θεσμών και θέλουμε αν είναι δυνατόν πριν το καλοκαίρι να ψηφιστεί ο νόμος, ούτως ώστε οι δηλώσεις των περιουσιακών στοιχείων του πόθεν έσχες να γίνονται ηλεκτρονικά, με όλες τις πρόνοιες που αυτή πρέπει να έχει». 

Σε ερώτηση για το τι εκκρεμεί για την ψήφιση του νόμου, ο κ. Δημητρίου είπε ότι εκκρεμεί το να συνάδει η ηλεκτρονική υποβολή με τη νομοθεσία, το να βελτιστοποιηθεί η δήλωση, ούτως ώστε να είναι πιο περιληπτική και πιο ολοκληρωμένη, ενώ εκκρεμεί και το κατά πόσο θα μειωθεί η περίοδος των τριών χρόνων για την υποβολή σε δύο ή ένα χρόνο. Εκκρεμεί επίσης το ποιος θα ελέγχει αυτές τις δηλώσεις, που, όπως διευκρίνισε, δεν μπορεί ο έλεγχος «να γίνεται από ελεγχόμενους».

Οι περί της Διαφάνειας στις Διαδικασίες Λήψης Δημόσιων Αποφάσεων και Συναφών Θεμάτων Κανονισμοί του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι ο καθορισμός: 

(α) του τύπου του Μητρώου Εγγραφής και  

(β) των διαδικασιών συλλογής, επεξεργασίας, χρήσης, δημοσιοποίησης, πρόσβασης, διατήρησης και διαγραφής πληροφοριών και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς εφαρμογής της νομοθεσίας που ρυθμίζει τις διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων (lobbying) στην Κύπρο.  

Στόχος να ψηφιστούν οι κανονισμοί για λόμπινγκ πριν το Πάσχα 

Την επιθυμία να ψηφιστούν οι κανονισμοί για το λόμπινγκ το συντομότερο, ακόμα και πριν το Πάσχα, προκειμένου να μπει σε εφαρμογή η σχετική νομοθεσία, εξέφρασε η Επιτροπή Θεσμών. Κύριο σημείο των κανονισμών είναι η δημιουργία μητρώου εγγραφής των λομπιστών. 

Ο Επίτροπος Διαφάνειας και επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, Χάρης Πογιατζής, παρουσίασε τους κανονισμούς, σημειώνοντας ότι το ζήτημα του λόμπινγκ έγινε ευρύτερα γνωστό μετά το Qatargate και ότι η κυπριακή κοινωνία έχει κατανοήσει πόσο σημαντική είναι η θεσμοθέτηση κανόνων για το συγκεκριμένο θέμα. 

Ανέφερε ότι οι κανονισμοί προνοούν τη δημιουργία μητρώου εγγραφής των λομπιστών, ωστόσο διευκρίνισε ότι είναι άγνωστη η ανταπόκριση που θα υπάρξει για εγγραφή στο μητρώο. Επιπλέον, σημείωσε ότι η Αρχή ετοιμάζει και έναν κώδικα δεοντολογίας, τον οποίο θα πρέπει να ακολουθούν όσοι εγγραφούν στο μητρώο. 

Η Ελένη Πατέρα, μέλος της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, διευκρίνισε ότι οι αξιωματούχοι έχουν την υποχρέωση να συμπληρώνουν έντυπο, στο οποίο θα αναφέρουν τυχόν συνάντηση με λομπίστα, το αντικείμενο της επικοινωνίας και τον επιδιωκόμενο σκοπό, όχι αργότερα από δύο μήνες μετά την πραγματοποίηση της συνάντησης. Το έντυπο αυτό θα συνυπογράφεται από τον αξιωματούχο και τον λομπίστα. Αντίστοιχα, οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο λομπίστες θα πρέπει με τη σειρά τους να υποβάλλουν εξαμηνιαία αναφορά με τις συναντήσεις τους. Τα δύο έντυπα θα διασταυρώνονται από την Αρχή για να γίνεται έλεγχος και να εντοπίζονται τυχόν παραλήψεις. 

«Οι εργασίες της Αρχής γίνονται σε συνθήκες πλήρους εχεμύθειας», διευκρίνισε, συμπληρώνοντας ότι «θα επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες και θα τις τηρούμε σε αρχείο, αλλά δεν θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα». Αντίθετα, το μητρώο εγγραφής των λομπιστών θα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Αρχής. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών, Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου, σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της Επιτροπής είπε ότι ο Επίτροπος Διαφάνειας, Πρόεδρος της Αρχής κατά της Διαφθοράς έκανε μια πρώτη παρουσίαση των κανονισμών για το λόμπινγκ. Ο κ. Δημητρίου εξέφρασε την επιθυμία οι κανονισμοί να ψηφιστούν πριν το Πάσχα, «ούτως ώστε, το συντομότερο δυνατόν ο νόμος για το λόμπινγκ να μπει σε εφαρμογή». 

Σημείωσε, εξάλλου, ότι αυτή είναι και σύσταση της GRECO. «Είμαστε από τις πρώτες χώρες που ψηφίζουμε και θα εφαρμόσουμε έναν τέτοιο νόμο. Είναι στη λογική του πώς η διαφάνεια είναι απαραίτητο συστατικό μιας κοινωνίας, μιας πολιτείας που θέλει να αφήσει πίσω της ή να απομακρυνθεί από φαινόμενα διαπλοκής». 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Βάζουν μπρος για έλεγχο των λόμπι 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον