Επιτροπή Θεσμών: Διορισμοί στο δημόσιο και αποφάσεις πολιτικών κομμάτων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/03/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

1. Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου, το κείμενο της οποίας αναθεωρήθηκε, ώστε να περιλαμβάνει πρόνοια σύμφωνα με την οποία καθίσταται υποχρεωτική η διεξαγωγή γραπτής εξέτασης τόσο για τις θέσεις εισδοχής, των οποίων η αρχική μισθοδοτική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α9 του κυβερνητικού μισθολογίου όσο και για τις θέσεις εισδοχής, των οποίων η αρχική μισθοδοτική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Α11 του κυβερνητικού μισθολογίου. Η Επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης του θέματος σε επόμενη συνεδρία της.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Κυβερνητικές εξετάσεις και για εισδοχή σε ημικρατικούς

2. Ο περί Πολιτικών Κομμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου, της οποίας σκοπός είναι η τροποποίηση του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των πολιτικών κομμάτων και να αποτρέπονται φαινόμενα καταστρατήγησης, προσβολής ή/και αναστολής της εφαρμογής των αποφάσεών τους. Στο πλαίσιο της συζήτησης εξετάστηκε σχετική τροπολογία που υποβλήθηκε, με την οποία σκοπείται εισαγωγή ρύθμισης σύμφωνα με την οποία, πολιτικό κόμμα θα δύναται να ενάγει ή να ενάγεται αναφορικά με παραβίαση του καταστατικού του, νοουμένου ότι έχει προηγηθεί διαδικασία υποβολής σχετικού γραπτού παραπόνου στον Έφορο Τήρησης του Μητρώου Πολιτικών Κομμάτων.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Παιδείας

Θετικό το ΥΠΑΝ στην υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση από τα 4 έτη, διαμαρτύρεται ο ΣΙΠΕΚ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/02/2024, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: Ο περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση

Εργασίας

Υπάρχει βούληση για νέα νομοθεσία για άτομα με αναπηρία, ψηφίζεται η αύξηση της άδειας μητρότητας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/02/2024, πραγματοποίησε συνάντηση με την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα της αρμοδιότητας της Επιτροπής. Στο πλαίσιο της συνάντησης, η Επιτροπή συζήτησε το ακόλουθο θέμα:  Θέσπιση ειδικής νομοθεσίας για τα άτομα με αναπηρίες  Η Επιτροπή συζήτησε το