Επιτροπή Θεσμών: Διεύρυνση της νομοθεσίας για το Πόθεν Έσχες

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως συνεδρίασε την Τετάρτη 8.9.21, με κύριο θέμα συζήτησης την τροποποίηση της νομοθεσίας που αφορά το Πόθεν Έσχες.

Κατά την συνεδρία, μεταξύ άλλων ειπώθηκαν τα ακόλουθα:

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος:

  • Εισηγήσεις GRECO: Στα περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να συμπεριληφθούν όλες οι κινητές περιουσίες. 2. Στις ακίνητες περιουσίες πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και η αξία του ακινήτου. 3. Πρέπει να συμπεριληφθούν στη νομοθεσία όλα τα εξαρτώμενα άτομα. 4. Πρέπει να υπάρχει ανεξάρτητος μηχανισμός παρακολούθησης και ελέγχου. 5. Τα Πόθεν Έσχες να επανελέγχονται σε βάθος χρόνου (follow-up). 6. Να προνοούνται κυρώσεις σε όσους δεν συμμορφώνονται.
  • Πρέπει να υπάρξει η υποχρέωση δήλωσης των περιουσιακών στοιχείων στην οποία είναι μέτοχος ο συμβαλλόμενος. Όσον αφορά το θέμα των δικαστών και του γενικού εισαγγελέα θα πρέπει να βρεθούν οι συνταγματικοί μηχανισμοί που να επιτρέπουν τουλάχιστον τον αυτοέλεγχο.

Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου:

  • Να ξεκαθαριστεί τι είναι το Πόθεν Έσχες, να γίνουν πιο αυστηρές οι ποινές, να υπάρχει έλεγχος κλειστών οικονομικών περιόδων, ο έλεγχος να γίνεται από μια ανεξάρτητη αρχή.

Τοποθετήσεις βουλευτών:

  • Πρέπει να τεθούν τα όρια και να λυθούν προβλήματα που αφορούν τα εξαρτόμενα άτομα.
  • Στο νομοσχέδιο θα πρέπει να συμπεριληφθούν τόσο ο γενικός εισαγγελέας όσο και οι δικαστές του ανώτατου δικαστηρίου.
  • Πρέπει να υπάρξει ένα όριο ως προς τα εξαρτώμενα πρόσωπα που ελέγχονται.
  • Πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίου εποπτικό εργαλείο που να ειδοποιεί όταν υπάρχουν ύποπτες ενέργειες.
  • Η περαιτέρω διεύρυνση μόνο ασάφειες θα δημιουργήσει. Πρέπει να γίνει μια επιτροπή που βάσει καταγγελιών να ελέγχει εις βάθος τις ύποπτες οικονομικές ενέργειες.

Δείτε Περισσότερα

Πρόγραμμα

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Επιτροπών/Ολομέλειας ημερομηνίας 04/03/2024 – 08/03/2024

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και της Ολομέλειας έχει ως εξής:             Δευτέρα 04/03/2024             Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, 9:00 π.μ..    Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, 10:00 π.μ..         Τρίτη 05/03/2024              Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων, 9:00 π.μ..            Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 9:00 π.μ..                     

Οικονομικών

Σημαντική κερδοφορία και τεχνολογικές πρωτιές για Cyta

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας την 01/03/2024, εξέτασε τα ακόλουθα νομοσχέδια:  Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2024 Νόμος του 2024  Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η έγκριση κονδυλίων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου ύψους €501.002.280 για τη χρήση του έτους που