Επιτροπή Θεσμών: Διεύρυνση πεδίου εξασφάλιση άδειας ανάληψης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα από πρώην κρατικούς αξιωματούχους

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 31/08/2022, εξέτασε το ακόλουθο σχέδιο νόμου: 

Ο περί του Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από Πρώην Κρατικούς Αξιωματούχους και Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή συνέχισε την εξέταση της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της οικείας νομοθεσίας και σε άλλους αξιωματούχους, σε δικαστικούς λειτουργούς, καθώς και σε υπαλλήλους του δημοσίου, αυξάνοντας τον αριθμό των αξιωματούχων, των ελεγχόμενων κρατικών υπαλλήλων, περιλαμβανομένων των προσώπων που υπηρέτησαν με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, που θα υποχρεούνται να εξασφαλίζουν άδεια πριν από την ανάληψη εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, μετά την αποχώρησή τους από τη θέση που κατείχαν στον δημόσιο τομέα ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, μέτρο το οποίο δυνατόν να λειτουργήσει αποτρεπτικά σε φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς.  

Η Επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης του θέματος σε επόμενη συνεδρία της.  

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ: 

Stockwatch: Έλεγχος πρώην δικαστών για ιδιωτικές μπίζνες 

Έγκριση καταλόγων θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και εμπλεκόμενων φορέων, εξέτασε τους καταλόγους θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, οι οποίοι, με βάση τις διατάξεις του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου, κατατίθενται ετησίως στη Βουλή για έγκριση, τουλάχιστον τέσσερις μήνες πριν από τη διεξαγωγή των κυβερνητικών εξετάσεων. Ειδικότερα, οι εν λόγω κατάλογοι αφορούν σε θέσεις για τις οποίες θα διεξαχθεί η γενική κυβερνητική εξέταση, καθώς και σε θέσεις για τις οποίες θα διεξαχθεί ειδική γραπτή εξέταση, ξεχωριστή για κάθε θέση, από την οικεία Συμβουλευτική Επιτροπή.  

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση των εν λόγω καταλόγων στην Ολομέλεια του σώματος για συζήτησή τους για λήψη τελικής απόφασης. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Ζήτησαν φορολόγηση υπερκερδών εταιρειών ενέργειας οι βουλευτές, έντονη κριτική με αφορμή μέτρα για πρόσφυγες

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 22/02/2024, υπερψήφισε τον προϋπολογισμό της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου και της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων, ύψους €5.710.717 και €353.38 αντίστοιχα.   Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  Ο περί Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου του 2024 Νόμος του 2024   Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο