Επιτροπή Θεσμών: Διαδικασία πρόσληψης στη δημόσια υπηρεσία και ανάληψη εργασίας πρώην κρατικών αξιωματούχων στον ιδιωτικό τομέα

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 03/03/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

1. Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή, στην παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και των εμπλεκόμενων φορέων, συνέχισε τη συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου, σκοπός της οποίας είναι η εφαρμογή παρόμοιας διαδικασίας πρόσληψης για θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η κλίμακα δεν υπερβαίνει την Α9 του κυβερνητικού μισθολογίου με αυτές που ισχύουν για τις θέσεις για εισδοχή στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η μισθολογική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Α8.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της επιτροπής και Βουλευτής του ΔΗΣΥ Δημήτρης Δημητρίου τόνισε ότι «χρειάζεται να επικρατήσει η διαφάνεια και σε αυτές τις κλίμακες, όπως στις χαμηλότερες Α7 και Α8, να μειωθεί η ταλαιπωρία υποψηφίων και να εξοικονομηθούν οικονομικοί πόροι και ώρες εργασίας από τις διαδικασίες κάθε τμήματος, που τώρα προκηρύσσουν ξεχωριστές εξετάσεις».

Όπως ανέφερε, οι θέσεις κλίμακας Α9 είναι συνήθως οι θέσεις που αφορούν μηχανικούς, νομικούς, λογιστές, φαρμακοποιούς και κάποιους άλλους τομείς.

Εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη θετική αντιμετώπιση που είχε η πρόταση από τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων και των συντεχνιών και είπε ότι αυτό ανοίγει τον δρόμο για την ψήφιση της πρότασης νόμου στις επόμενες συνεδριάσεις.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Επιταχύνεται η διαδικασία προσλήψεων στην Α9 δημοσίου

2. Ο περί του Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από Πρώην Κρατικούς Αξιωματούχους και Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή, στην παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών συνέχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου ώστε να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του, με τη συμπερίληψη στον ορισμό του όρου «υπάλληλος του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» των μελών της Αστυνομίας.

Με την τροποποίηση διευρύνεται ο αριθμός των ελεγχόμενων κρατικών υπαλλήλων που θα υποχρεούνται να εξασφαλίζουν άδεια πριν από την ανάληψη εργασίας τους στον ιδιωτικό τομέα, μέτρο το οποίο μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά σε φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς. Ενώ η προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση περιορίζει την ελεύθερη άσκηση επαγγέλματος από τα επηρεαζόμενα μέλη της Αστυνομίας, κρίνεται ότι εμπίπτει στα όρια της αναλογικότητας καθότι αποσκοπεί στην προστασία του δημόσιου συμφέροντος. Η Επιτροπή πρότεινε την εξέταση ενδεχόμενης επέκτασης του πεδίου εφαρμογής και σε επιπρόσθετους αξιωματούχους, πέραν των μελών της αστυνομίας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε για το θέμα αυτό η τριμελής επιτροπή (με εκπροσώπηση της Νομικής Υπηρεσίας, του Γενικού Λογιστηρίου και το Γενικού Ελεγκτή), η οποία εξετάζει τα αιτήματα σε τέτοιες περιπτώσεις, προκειμένου να συζητηθούν πτυχές της εφαρμογής του νομοσχεδίου, όπως επίσης και η δυνατότητα συμπερίληψης και υψηλόβαθμων Πυροσβεστών, αξιωματούχων της Εθνικής Φρουράς και κάποιων ακόμα κλάδων.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Δημητρίου, η τριμελής επιτροπή θα επανέλθει σε επόμενη συνεδρίαση, για να παρουσιάσει τη διαδικασία που ακολουθείται αλλά και να ενημερώσει τα μέλη της Βουλής για την εφαρμογή της νομοθεσίας. Όπως εξήγησε ο κ. Δημητρίου, η νομοθεσία είναι σημαντική, καθώς «κλείνει τις πόρτες σύγκρουσης συμφέροντος κατά τα δύο πρώτα χρόνια» μετά την αφυπηρέτηση υψηλόβαθμων υπαλλήλων της δημόσιας υπηρεσίας, σε περίπτωση που επιθυμούν να απασχοληθούν στον ιδιωτικό τομέα.

Η Επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης του θέματος σε επόμενη συνεδρία της.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Υγείας

Επιστολή θα στείλει η ΠτΒ προς τον ΠτΔ για ανέγερση παιδιατρικού νοσοκομείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ» Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι επικείμενες οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ», καθώς και ο προγραμματισμός-λήψη μέτρων, για να μην υπάρξει καμία επίπτωση στην υγεία

Εσωτερικών

Αφαίρεσε πρόνοια για αύξηση έως 14% στα τιμολόγια νερού η Επιτροπή Εσωτερικών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, εξέτασε τα ακόλουθα νομοσχέδια: Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω