Επιτροπή Θεσμών: Αξιολόγηση υποψηφίων για διορισμό στο δημόσιο στην κλίμακα Α9 και Α11

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 07/09/2022, εξέτασε το ακόλουθο σχέδιο νόμου: 

Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η εφαρμογή παρόμοιας διαδικασίας πρόσληψης για θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α9 και Α11 του κυβερνητικού μισθολογίου με αυτές που ισχύουν για τις θέσεις για εισδοχή στη δημόσια υπηρεσία, των οποίων η μισθολογική κλίμακα δεν υπερβαίνει αυτή της Α8. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης, τόσο τα μέλη της Επιτροπής όσο και οι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων επισήμαναν την ανάγκη διεξαγωγής ειδικής εξέτασης στις περιπτώσεις πλήρωσης εξειδικευμένων θέσεων για τις οποίες απαιτούνται ειδικά προσόντα και συζητήθηκαν επιμέρους εισηγήσεις για καθορισμό της σχετικής διαδικασίας διεξαγωγής της εν λόγω εξέτασης, καθώς και για το ενδεχόμενο ενσωμάτωσής της στον οικείο νόμο. Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση του θέματος σε επόμενη συνεδρία της. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Ίδρυση Υφ. Μετανάστευσης, κριτήρια εργοδότησης συμβούλων-συνεργατών και κατάργηση ετήσιου τέλους €350

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 29/02/2024, υπερψήφισε την ίδρυση Υφυπουργείου Μετανάστευσης, τα κριτήρια εργοδότησης συμβούλων-συνεργατών, την κατάργηση του ετήσιου τέλους €350 για εταιρείες, την επέκταση της άδειας μητρότητας στο πρώτο παιδί, την παράταση στη μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα μέχρι το τέλος του μήνα, την εφαρμογή του σχεδίου «Φωτοβολταϊκά