Επιτροπή Θεσμών: Ανάγκη αναθεώρησης ασυμβίβαστου Βουλευτών/Βουλευτριών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 06/07/2022, συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

Εξέταση της εφαρμογής και τυχόν βελτιώσεις του περί του Ασυμβιβάστου προς την Άσκηση των Καθηκόντων Ορισμένων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών και Άλλων Συναφών Δραστηριοτήτων τους Νόμου

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εφαρμογή και τυχόν βελτιώσεις του περί του Ασυμβιβάστου προς την Άσκηση των Καθηκόντων Ορισμένων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών και Άλλων Συναφών Δραστηριοτήτων τους Νόμου.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Διερεύνησης Ασυμβιβάστου επισήμανε τις αδυναμίες που παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή του περί του Ασυμβιβάστου προς την Άσκηση των Καθηκόντων Ορισμένων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών και Άλλων Συναφών Δραστηριοτήτων τους Νόμου, ο οποίος προνοεί για το ασυμβίβαστο αξιωματούχων που περιλαμβάνεται στον πίνακα του οικείου νόμου, περιλαμβανομένων των Βουλευτών/Βουλευτριών. Σύμφωνα με την ίδια, υπάρχει επιτακτική ανάγκη τροποποίησης της οικείας νομοθεσίας, ώστε αυτός να καταστεί αποτελεσματικότερος.

Ειδικότερα, σημείωσε, μεταξύ άλλων, την ανάγκη για επανεξέταση ορισμένων προνοιών του εν λόγω νόμου, μεταξύ των οποίων είναι και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Διερεύνησης Ασυμβιβάστου, και δεσμεύτηκε να υποβάλει στην επιτροπή υπόμνημα στο οποίο να διατυπώνονται όλες οι αδυναμίες του οικείου νόμου οι οποίες χρήζουν επανεξέταση.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Μαρίνος Μουσιούττας ανέφερε μετά το τέλος της συνεδρίας, ότι εξετάστηκαν τα συν και τα πλην σε αυτή τη νομοθεσία, όπως και η μελέτη για το τι γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές και μη χώρες. Υπάρχουν, είπε, χώρες όπου υπάρχει το πλήρες ασυμβίβαστο, χώρες όπου υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ αξιωμάτων, δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να είναι και Βουλευτής και Δήμαρχος, υπάρχουν όμως και χώρες όπου «είναι εντελώς ανοικτό ή επιτρέπονται κάποια επαγγέλματα, όπως π.χ. να είσαι Βουλευτής και ακαδημαϊκός ταυτόχρονα, αλλά όχι Βουλευτής και γιατρός».

Κατά τη συζήτηση, πρόσθεσε, διαφάνηκε ότι ο υφιστάμενος νόμος χρήζει βελτιώσεων καθώς έχει κενά και «δεν αγγίζουμε το θέμα της αλλαγής του στάτους που υπάρχει σήμερα. Η αλλαγή του στάτους είναι κατατεθειμένη ως πρότασή μας στην αρμόδια Επιτροπή Νομικών, στην οποία είχαμε θέσει αίτημα να συζητηθεί και να υπάρχει το πλήρες ασυμβίβαστο μεταξύ του αξιώματος του Βουλευτή και οποιουδήποτε επαγγέλματος».

Υπάρχουν και τα θετικά και τ’ αρνητικά αυτού, συνέχισε λέγοντας ότι αναμένει τη συζήτηση και κατάληξη επί του θέματος στην Επιτροπή Νομικών, θετική ή αρνητική.

Επανέλαβε τη θέση του ότι ο Βουλευτής πρέπει να ασχολείται μόνο με τα βουλευτικά του καθήκοντα και όχι να έχει άλλο επάγγελμά ή να χρησιμοποιείται η επωνυμία εταιρείας ή γραφείου του για οποιοδήποτε σκοπό, εφόσον επέλεξε να είναι Βουλευτής.

Ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι στη Ελλάδα ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος είχε αμφισβητήσει αυτή τη νομοθεσία, εκδικάσθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και κέρδισε. Υπάρχει όμως, είπε, μια διαφορά στην υπόθεση Λυκουρέζου, όπου γινόταν αναφορά σε εν ενεργεία Βουλευτές. Όταν είσαι εν ενεργεία Βουλευτής, εξήγησε, δεν πρέπει ν’ αλλάζουν οι όροι εργοδότησης – υπηρεσίας σου.

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφώνησε με την ανάγκη αναθεώρησης του οικείου νόμου και αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης του θέματος σε μεταγενέστερη συνεδρία της

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Έρευνα για ασυμβίβαστο βουλευτών στην επ. Θεσμών

Stockwatch: Θα “φρεσκάρουν” το νόμο του ασυμβίβαστου

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε το ακόλουθο σχέδιο νόμου:

Ο περί Επιτρόπου Διοικήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και εμπλεκόμενων φορέων, συνέχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμου, ώστε ο νόμος να εναρμονιστεί με τις αρχές της Βενετίας, σύμφωνα με τις οποίες η θητεία του επιτρόπου πρέπει να υπερβαίνει αυτήν του οργάνου που τον διορίζει και, σε περίπτωση που η διάρκειά της δεν υπερβαίνει τα επτά (7) έτη, να δύναται να ανανεώνεται για μία ακόμη θητεία. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η εν λόγω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, καθότι, σύμφωνα με τις αρχές των Παρισίων, η θητεία του επιτρόπου, όταν ενεργεί και έχει διαπιστευθεί ως Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δύναται να επαναδιορίζεται για μία ακόμη θητεία.

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε τη μελέτη του πιο πάνω νομοσχεδίου και αποφάσισε την υποβολή του στην Ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Μείωση ορισμένων εξώδικων, αλλαγές στην ΤΑ, καταψήφιση glamping και επισκέψιμων αγροκτημάτων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, υπερψήφισε την μείωση ορισμένων εξώδικων από τις κάμερες τροχαίας, αλλαγές στη νομοθεσία της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ καταψήφισε τα σχέδια νόμου για glamping και επισκέψιμα αγροκτήματα.   Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η

Εσωτερικών

Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η επάρκεια σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών. Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων