Επιτροπή Περιβάλλοντος: «Το νομοσχέδιο για το πρόγραμμα Πληρώνω όσο Πετάω πρέπει να ψηφιστεί άμεσα»

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Στην παρουσία του Υπουργού Γεωργίας και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή, συνεδρίασε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος , με κύριο θέμα την ενημέρωση για τα νομοσχέδια που εκκρεμούν.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκαν τα ακόλουθα:

Υπουργός Γεωργίας και Περιβάλλοντος:

  • Εκκρεμούν συνολικά 14 νομοθετήματα στην επιτροπή Περιβάλλοντος τα οποία άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου.
  • Είναι εξαιρετικής προτεραιότητας τα νομοσχέδια που αντλούν πόρους από την ΕΕ.
  • Το νομοσχέδιο για το πρόγραμμα «Πληρώνω όσο Πετάω» πρέπει να ψηφιστεί άμεσα ούτως ώστε η τοπική αυτοδιοίκηση να μπορέσει να πάρει την Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Επεξεργάζεται δεδομένα σε σχέση με τον ρόλο Γ. Εισαγγελέα το Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 28/02/2024, εξέτασε την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2023 για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Κύπρο και ειδικότερα το κεφάλαιο της έκθεσης που αφορά το σύστημα απονομής δικαιοσύνης. Επεξεργάζεται δεδομένα σε σχέση με τον ρόλο Γ. Εισαγγελέα το Υπ. Δικαιοσύνης

Παιδείας

Αναγκαίος ο στρατηγικός σχεδιασμός για δημόσια πανεπιστήμια

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 28/02/2024, εξέτασε τα ακόλουθα νομοσχέδια: Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2024 Νόμος του 2024 Ο περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2024 Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω νομοσχέδια σκοπός των οποίων είναι: (α) η έγκριση πληρωμής