Επιτροπή Περιβάλλοντος: Πλαστικά προϊόντα και ορθολογική ανάπτυξη ορυκτού πλούτου

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 12/01/2022, εξέτασε τα σχέδια νόμου που προνοούν:

  • Την πρόληψη και τη μείωση του αντίκτυπου ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον.
  • Τον εκσυγχρονισμό στην υφιστάμενη νομοθεσία της Υπηρεσίας Μεταλλείων, σύμφωνα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται σήμερα και τις απαιτήσεις της εποχής.
  • Την υιοθέτηση του αυστηρότερου μέτρου για απαγόρευση της χρήσης λεπτής πλαστικής σακούλας.

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου:

Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021, Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων Φαρμακευτικών Προϊόντων Οικιακής Προέλευσης) Κανονισμοί του 2021

Στόχος του παρόντος εναρμονιστηκού νομοσχεδίου είναι η πρόληψη και η μείωση του αντίκτυπου ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, ιδίως στο υδάτινο περιβάλλον, και στην ανθρώπινη υγεία, καθώς και η προώθηση της μετάβασης σε κυκλική οικονομία με καινοτόμα και βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, προϊόντα και υλικά, συμβάλλοντας έτσι στην αποδοτική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Ο περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021, Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021

Στόχος του Νόμου και των Κανονισμών είναι η ορθολογική ανάπτυξη του ορυκτού πλούτου της χώρας, μέσα από δραστηριότητες που να ελαχιστοποιούν την επίδραση της ανάπτυξης αυτής στο περιβάλλον και να διασφαλίζουν ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους στον τομέα, όπως και η παροχή άριστης ποιότητας προϊόντων στην αγορά. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στον Νόμο και στους Κανονισμούς, κρίνονται αναγκαίες, καθώς επιχειρούν να εκσυγχρονίσουν την υφιστάμενη νομοθεσία της Υπηρεσίας Μεταλλείων, σύμφωνα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται σήμερα και τις απαιτήσεις της εποχής.

Οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Μείωση της Κατανάλωσης Λεπτής Πλαστικής Σακούλας Μεταφοράς) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021

Σκοπός του τροποποιητικού Σχεδίου Κανονισμών είναι η υιοθέτηση του αυστηρότερου μέτρου για απαγόρευση της χρήσης λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς για προστασία του περιβάλλοντος από τη ρύπανση των πλαστικών, για εξοικονόμηση των φυσικών πόρων, αλλά και για επίλυση του ζητήματος που προέκυψε από τη μη εξεύρεση μηχανισμού για συλλογή των χρημάτων από τη χρέωση της λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς.

Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019

Σκοπός του Νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμων του 2002 έως 2018 ώστε ο καθορισμός τελών για:

(α) τον χειρισμό της αίτησης για χορήγηση Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων και

(β) τη διεξαγωγή μετρήσεων αερίων αποβλήτων, να γίνεται με την έκδοση Διατάγματος από τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αντί με Κανονισμούς όπως προβλέπεται τώρα.

Η διαδικασία καθορισμού τελών για τη διεξαγωγή μετρήσεων αερίων αποβλήτων με την έκδοση Κανονισμών, είναι χρονοβόρα και, αν εφαρμοστεί, μέχρι να ολοκληρωθεί θα πρέπει τα τέλη να αναθεωρηθούν με αποτέλεσμα μόλις εκδοθούν οι εν λόγω Κανονισμοί θα προκύψει ανάγκη για τροποποίηση τους.

Αντίθετα, η διαδικασία καθορισμού τελών για τη διεξαγωγή μετρήσεων αερίων αποβλήτων με την έκδοση Διατάγματος, είναι πιο ευέλικτη καθώς μπορούν να γίνονται εύκολα και γρήγορα αναπροσαρμογές στα τέλη. Σημειώνεται ότι τα τέλη αυτά θα βασίζονται στο πραγματικό κόστος διεξαγωγής τους από τον ιδιωτικό τομέα που θα γίνονται μέσω της προκήρυξης προσφορών για αγορά υπηρεσιών από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Μείωση ορισμένων εξώδικων, αλλαγές στην ΤΑ, καταψήφιση glamping και επισκέψιμων αγροκτημάτων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, υπερψήφισε την μείωση ορισμένων εξώδικων από τις κάμερες τροχαίας, αλλαγές στη νομοθεσία της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ καταψήφισε τα σχέδια νόμου για glamping και επισκέψιμα αγροκτήματα.   Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η

Εσωτερικών

Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η επάρκεια σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών. Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων