Επιτροπή Περιβάλλοντος: Περιβαλλοντική εκπαίδευση και σοβαρές επιπτώσεις σκόνης και ρύπανσης

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 14/09/2022, συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

Εθνικός Στρατηγικός Σχεδιασμός για την Εκπαίδευση, για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε ο Εθνικός Στρατηγικός Σχεδιασμός για την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, η πορεία εφαρμογής του και η ανάγκη για εναρμόνισή του με διεθνείς και εθνικές πολιτικές. 

Ειδικότερα, την Επιτροπή απασχόλησαν ο προγραμματισμός και η ανάληψη δράσεων για την εδραίωση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη σε διάφορους τομείς της ζωής, με στόχο τη διαμόρφωση του αειφόρου σχολείου το οποίο θα λειτουργεί ως φορέας περιβαλλοντικής και κοινωνικής αλλαγής και της κοινωνίας των πολιτών η οποία θα δρα και θα ενεργεί στη βάση της προστασίας του περιβάλλοντος και της διασφάλισης της ποιότητας ζωής, με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη. Απώτερος στόχος είναι όπως η εκπαίδευση αποτελέσει ουσιαστικό τμήμα και βασικό πυλώνα για την επιδίωξη των στόχων της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας.  

Επιστέγασμα των προσπαθειών της Μονάδας για την Εκπαίδευση, το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας αποτελεί η διοργάνωση στην Κύπρο της 9ης Ευρωπαϊκής Συνόδου για το Περιβάλλον, στο πλαίσιο της οποίας, με τη συζήτηση των διάφορων θεματικών, αναμένεται η συμφωνία των κρατών μελών στην υιοθέτηση βασικών στρατηγικών όσον αφορά στους ανασχεδιασμούς τους για το εν λόγω θέμα μέχρι το 2030.  

Στο πλαίσιο της συζήτησης σημειώθηκε η ανάγκη στενής συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, αξιοποίησης των κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης/πληροφόρησης, ενίσχυσης της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη στη μέση εκπαίδευση ή/και ένταξής της στα αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα.  

Η Επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτηση του θέματος σε επόμενη συνεδρία της. 

Σκόνη και ρύπανση στην ατμόσφαιρα  

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε το φαινόμενο της σκόνης και της ρύπανσης που παρατηρούνται στην ατμόσφαιρα και οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, στην υγεία, στην καρποφορία και ευρύτερα στη διατροφική αλυσίδα. 

Ειδικότερα, την Επιτροπή απασχόλησαν τα συχνά και εντεινόμενα φαινόμενα σκόνης που παρατηρούνται στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια, συνεπεία, όπως αναφέρθηκε, της ερημοποίησης, η οποία αποτελεί μία από τις πιο δραματικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της μείωσης των βροχοπτώσεων. Περαιτέρω, ενώ η απλή σκόνη δεν εμπνέει ανησυχία για την υγεία του ανθρώπου, σε περίπτωση που αυτή αναμιγνύεται με χημικά κατάλοιπα ή/και τη ρύπανση που προκαλείται από διάφορα εργοστάσια/βιομηχανίες ή/καιτα καυσαέρια που προκύπτουν από σειρά ενεργειών/παρεμβάσεων του ανθρώπου στη φύση δικαίως προκαλούν ανησυχίες, εφόσον φαίνεται να επηρεάζουν τόσο την καρποφορία όσο και την ευρύτερη διατροφική αλυσίδα. 

Η Επιτροπή έτυχε ενημέρωσης σχετικά με τις αρμοδιότητες μέτρησης του επιπέδου σκόνης και της ποιότητας του αέρα που διενεργούν οι καθ’ ύλην αρμόδιες αρχές, με σκοπό την έκδοση ανακοινώσεων για προειδοποίηση του κοινού, των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού και για την προφύλαξη των εργαζομένων που απασχολούνται σε ανοικτούς χώρους. Η Επιτροπή σημείωσε την ανάγκη ελέγχου και παρακολούθησης του εν λόγω φαινομένου ή/και της περιβαλλοντικής ρύπανσης ή/και της ποιότητας του αέρα και για τον καθορισμό/υιοθέτηση σχετικής προληπτικής πολιτικής. 

Σε δηλώσεις του πριν την έναρξη της συνεδρίας της Επιτροπής, ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρίστος Ορφανίδης είπε ότι η μόλυνση επηρεάζει την ατμόσφαιρα. 

«Η ποιότητα ζωής των ανθρώπων και γενικά τη διατροφική αλυσίδα έχει ανυπολόγιστες συνέπειες στην υγεία, η οποία θα ενταθεί τα επόμενα χρόνια. Τα υδροφόρα στρώματα έχουν εξαντληθεί, η αλμυρότητα της γης έχει πολλαπλασιαστεί και αυτά είναι συνεπεία όλης αυτής της αλυσίδας των γεγονότων που αφορά την μόλυνση και γενικά την ατμόσφαιρα», ανέφερε. 

«Ο άνθρωπος είναι αυτός που καταστρέφει τον πλανήτη. Όλοι πρέπει να αφουγκραστούμε και να συνετιστούμε αν θέλουμε να προστατέψουμε τους ανθρώπους, οι οποίοι θα ακολουθήσουν μετά από εμάς», πρόσθεσε. 

Δυστυχώς, συνέχισε ο κ. Ορφανίδης, «δεν είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι προστατεύουμε τον πλανήτη, το αντίθετο γίνεται». 

«Λειτουργούμε πάντα εις βάρος της ποιότητας της ζωής. Ένα τρανό παράδειγμα είναι τα φουγάρα τα οποία εκπέμπουν όλα αυτά τα οποία εκπέμπουν, παρόλο που η ΑΗΚ διαβεβαιώνει ότι δεν είναι βλαβερά», σημείωσε. 

Σύμφωνα με τον κ. Ορφανίδη «όφειλε η ΑΗΚ να λάβει όλα εκείνα  τα μέτρα τα οποία να προστατεύει την ατμοσφαιρική μόλυνση η οποία υπάρχει». 

«Δυστυχώς, η Κύπρος οδηγείται σε ερήμωση και με μαθηματική ακρίβεια υπολογίζεται ότι σε 50 χρόνια αλλά με τους ρυθμούς, τους οποίους οδηγούμαστε θα είναι κατά πολύ πιο σύντομα», κατέληξε. 

Προσχέδιο έκθεσης αναφορικά με τις καταστροφικές πυρκαγιές στις επαρχίες Λεμεσού και Λάρνακας 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε το προσχέδιο έκθεσης αναφορικά με το θέμα υπό τον τίτλο «Καταστροφικές πυρκαγιές στις επαρχίες Λεμεσού και Λάρνακας» το οποίο συζητήθηκε στο πλαίσιο των κοινών συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Μείωση ορισμένων εξώδικων, αλλαγές στην ΤΑ, καταψήφιση glamping και επισκέψιμων αγροκτημάτων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, υπερψήφισε την μείωση ορισμένων εξώδικων από τις κάμερες τροχαίας, αλλαγές στη νομοθεσία της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ καταψήφισε τα σχέδια νόμου για glamping και επισκέψιμα αγροκτήματα.   Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η

Εσωτερικών

Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η επάρκεια σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών. Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων