Επιτροπή Περιβάλλοντος: Ο λόγος στη Βουλή για την ψήφιση των κανονισμών περί αποβλήτων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 15/03/2023, συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

Απόβλητα ΧΥΤΥ και μονάδα διαχείρισης και επεξεργασίας στερεών αποβλήτων ΟΕΔΑ Πεντακώμου  

Η Επιτροπή συζήτησε τα πιο πάνω θέματα μέσω των οποίων εξετάστηκαν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν για την υγεία των κατοίκων της κοινότητας Πεντακώμου από τα απόβλητα ΧΥΤΥ και τα προβλήματα στη λειτουργία της μονάδας διαχείρισης και επεξεργασίας στερεών αποβλήτων ΟΕΔΑ Πεντακώμου και τα μέτρα αντιμετώπισής τους. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τους ακόλουθους κανονισμούς: 

Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) Κανονισμοί του 2021 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η ρύθμιση της διαχείρισης των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α.Κ.Κ) μέσα από την πρόληψη, μείωση και σωστή διαχείριση τους, καθώς και η επίτευξη του σχετικού ευρωπαϊκού στόχου ανακύκλωσης. 

Ο λόγος στη Βουλή για την ψήφιση των κανονισμών περί αποβλήτων 

Συνεχίστηκε η συζήτηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για τους περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) Κανονισμούς του 2021. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασίας Πολιτών, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, υπέδειξε ότι η συζήτηση αυτή χρονολογείται από το 2021 και θα πρέπει να ολοκληρωθεί.  

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Πρόδρομος Αλαμπρίτης, ανέφερε ότι εφόσον έχουν ακουστεί οι απόψεις όλων των φορέων, είναι η ώρα της Βουλής να προχωρήσει ανάλογα. 

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος ανέφερε ότι το κείμενο με τους κανονισμούς που έστειλε το Τμήμα μπορεί να υπερκεράσει τις ανησυχίες όλων των εμπλεκόμενων μερών. Ακόμη, εξέφρασε την παράκληση του Τμήματος να προχωρήσει η ψήφιση των κανονισμών από τη Βουλή το συντομότερο δυνατόν, θέση με την οποία συμφώνησε και ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας.  

Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων συμφώνησε επίσης με τη θέση του Τμήματος Περιβάλλοντος, προσθέτοντας ότι οι διαδικασίες πρέπει να επιταχυνθούν και να δημιουργηθούν σχετικά έντυπα. 

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του ΚΕΒΕ εξέφρασε τον σκεπτικισμό του Επιμελητηρίου για τους συζητούμενους κανονισμούς και έκανε λόγο για «αδικία ως προς τις αδειοδοτημένες μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων».  

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, εκφράστηκε η ανησυχία για περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις προσωρινές μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, και επισημάνθηκε ότι οποιαδήποτε μεταφορά αποβλήτων από το εργοτάξιο πρέπει να γίνεται σε αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων. 

Ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ) ανέφερε ότι οι μεταφορές αποβλήτων γίνονται εντός των εργοταξίων, ενώ ο εκπρόσωπος του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Χωματουργικών Εργασιών, Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων πρότεινε τροποποιήσεις στους κανονισμούς, με τις οποίες συμφώνησε το Τμήμα Περιβάλλοντος. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Εκσυγχρονισμός πολιτογραφήσεων, τροποποίηση Σχολικών Εφορειών και παραγραφή βαθμών ποινής στα δύο χρόνια

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 30/11/2023, υπερψήφισε τα σχέδια νόμου που προνοούν τον εκσυγχρονισμό στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο αναφορικά με τα προσόντα και τα κριτήρια πολιτογράφησης, την τροποποίηση στον νόμο περί Σχολικών Εφορειών, ώστε να συνάδει με το νέο πλαίσιο λειτουργίας των δήμων στη βάση της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ελέγχου

Σημαντικό το κόστος από ένταξη στο ΣΕΔΕ στις μεταφορές

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 30/11/2023, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 29.5.2023 (ΠΕ/02/2023)-Έχουν επιφέρει οι ενέργειες που έχει προωθήσει η Κυπριακή Δημοκρατία τα επιθυμητά αποτελέσματα στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου; Σημαντικό το κόστος από ένταξη στο ΣΕΔΕ στις μεταφορές Σημαντικό