Επιτροπή Περιβάλλοντος: Λειτουργία ελαιοτριβείων και διάλυση διυλιστηρίου Λάρνακας

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας την 01/03/2023, συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

Επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία ελαιοτριβείων και ανάγκη αποτελεσματικού ελέγχου

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία ελαιοτριβείων και η ανάγκη αποτελεσματικού ελέγχου των οχληρών αυτών δραστηριοτήτων. 

Το Τμήμα Περιβάλλοντος ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής ότι οι σχετικοί κανονισμοί που ρυθμίζουν τα θέματα απόρριψης αποβλήτων από ελαιοτριβεία χρήζουν τροποποίησης. 

Κάτοικοι που διαμένουν κοντά σε περιοχές που στεγάζονται ελαιοτριβεία έκαναν λόγο για ανυπόφορη οχληρία και εκπομπή επιβλαβών αερίων.  

Οι Αγροτικές Οργανώσεις επεσήμαναν πως θα πρέπει να δοθεί άδεια κατά παρέκκλιση για ελαιοτριβεία εντός γεωργικής γης, ενώ τόνισαν πως θα πρέπει να δοθεί ένα κονδύλι για μετακίνηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων.  

Διάλυση του διυλιστηρίου Λάρνακας και χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης του χώρου 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η απόφαση για διάλυση του διυλιστηρίου Λάρνακας και το πρόγραμμα και χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης του χώρου. 

Το Τμήμα Περιβάλλοντος ανέφερε πως σε ό,τι αφορά τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών έχουν κατατεθεί μελέτες για την αποξήλωση των εγκαταστάσεων.  

Η Κυπριακή Εταιρεία Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών επεσήμανε πως γνωρίζει που υπάρχει ρύπανση, τι ρύπανση υπάρχει και σε ποιο βάθος είναι η ρύπανση, ενώ τόνισε πως βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Τμήμα Περιβάλλοντος σε σχέση με τα ποια βήματα πρέπει να ακολουθηθούν. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τους ακόλουθους κανονισμούς: 

Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων Φαρμακευτικών Προϊόντων Οικιακής Προέλευσης) Κανονισμοί του 2021 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η ρύθμιση της διαχείρισης αποβλήτων φαρμακευτικών προϊόντων οικιακής προέλευσης μέσω της υιοθέτησης της αρχής της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον