Επιτροπή Περιβάλλοντος: Λειτουργία ελαιοτριβείων και διάλυση διυλιστηρίου Λάρνακας

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας την 01/03/2023, συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

Επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία ελαιοτριβείων και ανάγκη αποτελεσματικού ελέγχου

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία ελαιοτριβείων και η ανάγκη αποτελεσματικού ελέγχου των οχληρών αυτών δραστηριοτήτων. 

Το Τμήμα Περιβάλλοντος ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής ότι οι σχετικοί κανονισμοί που ρυθμίζουν τα θέματα απόρριψης αποβλήτων από ελαιοτριβεία χρήζουν τροποποίησης. 

Κάτοικοι που διαμένουν κοντά σε περιοχές που στεγάζονται ελαιοτριβεία έκαναν λόγο για ανυπόφορη οχληρία και εκπομπή επιβλαβών αερίων.  

Οι Αγροτικές Οργανώσεις επεσήμαναν πως θα πρέπει να δοθεί άδεια κατά παρέκκλιση για ελαιοτριβεία εντός γεωργικής γης, ενώ τόνισαν πως θα πρέπει να δοθεί ένα κονδύλι για μετακίνηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων.  

Διάλυση του διυλιστηρίου Λάρνακας και χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης του χώρου 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η απόφαση για διάλυση του διυλιστηρίου Λάρνακας και το πρόγραμμα και χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης του χώρου. 

Το Τμήμα Περιβάλλοντος ανέφερε πως σε ό,τι αφορά τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών έχουν κατατεθεί μελέτες για την αποξήλωση των εγκαταστάσεων.  

Η Κυπριακή Εταιρεία Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών επεσήμανε πως γνωρίζει που υπάρχει ρύπανση, τι ρύπανση υπάρχει και σε ποιο βάθος είναι η ρύπανση, ενώ τόνισε πως βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Τμήμα Περιβάλλοντος σε σχέση με τα ποια βήματα πρέπει να ακολουθηθούν. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τους ακόλουθους κανονισμούς: 

Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων Φαρμακευτικών Προϊόντων Οικιακής Προέλευσης) Κανονισμοί του 2021 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η ρύθμιση της διαχείρισης αποβλήτων φαρμακευτικών προϊόντων οικιακής προέλευσης μέσω της υιοθέτησης της αρχής της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Επιτροπές

Επιτροπή Παιδείας: Στόχοι Υφ. Πολιτισμού, έργα τέχνης σε δημόσια κτήρια και εξετάσεις τετραμήνων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 22/03/2023, πραγματοποίησε συνάντηση με τον νέο Υφυπουργό Πολιτισμού Μιχάλη Χατζηγιάννη.  Όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος, είπε ο Υφυπουργός Πολιτισμού στους Βουλευτές  Όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος, δήλωσε ο Υφυπουργός Πολιτισμού Μιχάλης Χατζηγιάννης, σημειώνοντας παράλληλα ότι «αν δεν αποδώσουμε, εντίμως θα αποχωρήσουμε».  Ο κ.

Επιτροπές

Επιτροπή Εργασίας: Όραμα του νέου Υπ. Εργασίας η συνοχή της κοινωνίας και η ανάπτυξη της οικονομίας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 21/03/2023, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα της αρμοδιότητας της.  Στο όραμα και τις προτεραιότητες του Υπουργείου Εργασίας αναφέρθηκε ο Γ. Παναγιώτου  Στο όραμα και στις πέντε προτεραιότητες του Υπουργείου Εργασίας