Επιτροπή Περιβάλλοντος: Κτηνοτροφικά απόβλητα, άδεια εκπομπής αερίων αποβλήτων και ορυκτός πλούτος

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/11/2021, συζήτησε το θέμα που αφορά:

  • Τα περιβαλλοντικά προβλήματα και η έντονη δυσοσμία που παρουσιάζονται στην επαρχία Λάρνακας συνεπεία της ανεξέλεγκτης απόρριψης κοπριάς.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα νομοσχέδια που προνοούν:

  • Τον χειρισμό της αίτησης για χορήγηση Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων και τη διεξαγωγή μετρήσεων αερίων αποβλήτων.
  • Την ορθολογική ανάπτυξη του ορυκτού πλούτου της χώρας.

Αναλυτικά τα νομοσχέδια:

Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019

Σκοπός του Νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμων του 2002 έως 2018 ώστε ο καθορισμός τελών για:

(α) τον χειρισμό της αίτησης για χορήγηση Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων και

(β) τη διεξαγωγή μετρήσεων αερίων αποβλήτων, να γίνεται με την έκδοση Διατάγματος από τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αντί με Κανονισμούς όπως προβλέπεται τώρα.

Η διαδικασία καθορισμού τελών για τη διεξαγωγή μετρήσεων αερίων αποβλήτων με την έκδοση Κανονισμών, είναι χρονοβόρα και, αν εφαρμοστεί, μέχρι να ολοκληρωθεί θα πρέπει τα τέλη να αναθεωρηθούν με αποτέλεσμα μόλις εκδοθούν οι εν λόγω Κανονισμοί θα προκύψει ανάγκη για τροποποίηση τους.

Αντίθετα, η διαδικασία καθορισμού τελών για τη διεξαγωγή μετρήσεων αερίων αποβλήτων με την έκδοση Διατάγματος, είναι πιο ευέλικτη καθώς μπορούν να γίνονται εύκολα και γρήγορα αναπροσαρμογές στα τέλη. Σημειώνεται ότι τα τέλη αυτά θα βασίζονται στο πραγματικό κόστος διεξαγωγής τους από τον ιδιωτικό τομέα που θα γίνονται μέσω της προκήρυξης προσφορών για αγορά υπηρεσιών από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Ο περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Στόχος του Νόμου και των Κανονισμών είναι η ορθολογική ανάπτυξη του ορυκτού πλούτου της χώρας, μέσα από δραστηριότητες που να ελαχιστοποιούν την επίδραση της ανάπτυξης αυτής στο περιβάλλον και να διασφαλίζουν ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους στον τομέα, όπως και η παροχή άριστης ποιότητας προϊόντων στην αγορά. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στον Νόμο και στους Κανονισμούς, κρίνονται αναγκαίες, καθώς επιχειρούν να εκσυγχρονίσουν την υφιστάμενη νομοθεσία της Υπηρεσίας Μεταλλείων, σύμφωνα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται σήμερα και τις απαιτήσεις της εποχής.

Δηλώσεις:

Άμεσες λύσεις στο πρόβλημα δυσοσμίας από κτηνοτροφικά απόβλητα στη Λάρνακα ζητά η Επιτροπή Περιβάλλοντος

Άμεσες λύσεις και υποστήριξη των κτηνοτρόφων από το κράτος για επίλυση του προβλήματος της δυσοσμίας που αντιμετωπίζει η επαρχία Λάρνακας λόγων της ανεξέλεγκτης απόρριψης κτηνοτροφικών αποβλήτων, ζήτησαν οι Βουλευτές της Επιτροπής Περιβάλλοντος που εξέτασε σήμερα το θέμα.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Χαράλαμπος Θεοπέμπτου ανέφερε μετά τη συνεδρία της Επιτροπής, ότι το πρόβλημα με την απόρριψη ή την επικάλυψη με κτηνοτροφικά απόβλητα είναι παλιό. Πρόσθεσε ότι το 2018 ζήτησε από την Κυβέρνηση να κάνει αναθεώρηση του κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής και η απάντηση που έλαβε ήταν περίπου ότι «ο κώδικας είναι καλά όπως είναι».

Πρόσθεσε ότι υπάρχει πρόβλημα αφού οι μονάδες που λειτουργούν για παραγωγή βιοαερίου από αυτά τα απόβλητα δεν λειτουργούν με οικονομικά συμφέροντα τρόπο για τον κτηνοτρόφο, αφού πωλούν τον ηλεκτρισμό που παράγουν στην ΑΗΚ σε πολύ χαμηλή τιμή και είναι ασύμφορο για έναν κτηνοτρόφο να κάνει αυτή τη διαχείριση.

Ανέφερε ακόμα ότι σύντομα θα αλλάξουν τη νομοθεσία όσον αφορά τη διαχείριση των οργανικών αποβλήτων από τα σπίτια και υπάρχει ανάγκη να υπάρχουν πολλές τέτοιες μονάδες και σε ολόκληρη την Κύπρο. Χρειάζεται όπως είπε η λειτουργία αυτών των μονάδων να είναι οικονομικά συμφέρουσα, ώστε να πηγαίνουν εκεί όχι μόνο κτηνοτροφικά απόβλητα, αλλά να μπορεί μια τοπική αρχή να παραδίδει τα υπολείμματα κουζίνας, τα κλαδέματα και όλα τα άλλα οργανικά απόβλητα έτσι ώστε να μην καταλήγουν σε σκυβαλότοπους και μονάδες όπως την Κόσιη ή το Πεντάκωμο.

Κάλεσε την Κυβέρνηση να δει τις χρεώσεις αγοράς ηλεκτρισμού από τέτοιες μονάδες και πώς μπορούν να αυξηθούν και να δοθούν επιχορηγήσεις για να κάνουν την απαραίτητη παστερίωση για να δέχονται οργανικά απόβλητα. Με αυτό τον τρόπο, ανέφερε, θα μειωθούν αυτού του είδους τα απόβλητα που καταλήγουν στα χωράφια και θα γίνεται ορθότερη περιβαλλοντική διαχείριση των οργανικών αποβλήτων που να συνάδει με τις υποχρεώσεις την Κύπρου για μείωση του μεθανίου. Πρόσθεσε ότι θα έχουμε σημαντικά προβλήματα αν δεν πάρουμε μέτρα τώρα.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Πρόδρομος Αλαμπρίτης είπε ότι το πρόβλημα το οποίο ήταν σε ιδιαίτερη έξαρση φέτος επηρέασε και το κέντρο της πόλης, μη επιτρέποντας σε επιχειρήσεις εστίασης και άλλες να εργαστούν κανονικά αλλά και αφήνοντας μια πολύ αρνητική εντύπωση στους τουρίστες. Κυρίως όμως, ανέφερε, επηρέασε αρνητικά την ποιότητα ζωής των πολιτών της πόλης και της επαρχίας.

Όπως είπε, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα από το Τμήμα Περιβάλλοντος και τους επηρεαζόμενους δήμους και κοινότητες ώστε να μην επαναληφθεί την ερχόμενη άνοιξη και το ερχόμενο φθινόπωρο το ίδιο πρόβλημα. Συμπλήρωσε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί ο κώδικας ορθής γεωργικής πρακτικής ώστε να μπορούν να κοπρίζουν τα χωράφια με χωνεμένη κοπριά αλλά και να έχουν την υποχρέωση οι γεωργοί να ενσωματώνουν την κοπριά την ίδια στιγμή στο έδαφος. Όποιος επιθυμεί να κοπρίσει τα χωράφια του, σημείωσε, θα πρέπει να παίρνει άδεια είτε από το αρμόδιο Τμήμα Περιβάλλοντος είτε από τις Αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα,  είπε ότι θα πρέπει να διοριστούν επιθεωρητές από τις τοπικές αρχές με την έγκριση του Τμήματος Περιβάλλοντος ώστε να ελέγχονται οι παρανομίες και να εφαρμόζεται η νομοθεσία.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Νίκος Κέττηρος ανέφερε ότι το θέμα έχει πάρει διαστάσεις αφού επηρεάζει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων και δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο, με τα μηνύματα δυσφορίας των πολιτών να φτάνουν στα αυτιά των αρχών. Όπως είπε, δεν μπορεί η επαρχία της Λάρνακας να είναι ο φτωχός συγγενής και να αντιμετωπίζει τον θόρυβο από τα αεροδρόμια και τη δυσοσμία από τα κτηνοτροφικά απόβλητα. Διερωτήθηκε τι εντύπωση δίνεται στον τουρίστα ο οποίος με το που κατεβαίνει από το αεροπλάνο αναπνέει τις μυρωδιές. Το πρόβλημα είπε δεν είναι μόνο των γεωργών και των αγελαδοτρόφων να το αντιμετωπίσουν, από τη στιγμή που δεν παρέχεται καμιά υποστήριξη από το κράτος.

Πρόσθεσε ότι ενώ φωνάζουν εδώ και χρόνια στην Κυβέρνηση ότι επιβάλλεται να περιλάβει στην πολιτική της χωροταξικό σχεδιασμό για τα κτηνοτροφικά απόβλητα και σύνδεσή τους με τους βιολογικούς σταθμούς, «αγρόν ηγόρασε». Η Κυβέρνηση, ανέφερε, πρέπει επιτέλους να δώσεις λύσεις και να πάψει να κρύβεται από τη στιγμή που πληρώνουμε καθημερινά πρόστιμα στην ΕΕ για μη εφαρμογή της νομοθεσίας.

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Ανδρέας Αποστόλου είπε ότι το θέμα θα πρέπει να λυθεί άμεσα ώστε να μην βιώσουν ξανά τον Απρίλη το συγκεκριμένο φαινόμενο και είπε ότι με πρωτοβουλία των βουλευτών Λάρνακας, στην παρουσία του Προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος, των δημάρχων της περιοχής και άλλων φορέων είχε γίνει πρόσφατα μια πολύ καλή συζήτηση για τις άμεσες λύσεις που μπορούν να δοθούν. Πρόσθεσε ότι στόχος δεν είναι να δημιουργηθεί το οποιοδήποτε πρόβλημα στον οποιοδήποτε επαγγελματία, αλλά οφείλουν όλοι να αντιληφθούν ότι αυτό που βίωσαν πριν από μερικές εβδομάδες οι κάτοικοι Λάρνακας ήταν απαράδεκτο και η ποιότητα ζωής των κατοίκων της επαρχίας είχε μειωθεί σημαντικά αφού δεν μπορούσες να κινηθείς έξω από το σπίτι σου, ενώ επιχειρηματίες στο χώρο εστίασης και αλλού είχαν να αντιμετωπίσουν τεράστια προβλήματα.

Είπε επίσης ότι ο διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος δεσμεύτηκε ενώπιον της επιτροπής να καταθέσει σχετικό υπόμνημα με εισηγήσεις για το πώς μπορεί και το τμήμα και οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης να κάνουν καλύτερους ελέγχους και καλύτερη ενημέρωση προς τους γεωργούς και όπου υπάρχουν παραβάτες να μπορεί το κράτος να τους εντοπίσει.

Πρόσθεσε ότι οι βουλευτές Λάρνακας και η Επιτροπή Περιβάλλοντος δεσμεύτηκαν να παρακολουθούν στενά το θέμα, ελπίζοντας να έχουν το κείμενο των εισηγήσεων του Υπουργείου Γεωργίας μέχρι το τέλος του χρόνου, ώστε να υπάρξει καλύτερη προετοιμασία για να λυθεί το θέμα. Ανέφερε ακόμα ότι συζητήθηκαν διάφορα έμμεσα μέτρα με γεωργούς και κτηνοτρόφους να ζητούν την στήριξη της πολιτείας.

Ο Δήμαρχος Αραδίππου Ευάγγελος Ευαγγελίδης ανέφερε ότι ο Δήμος κατέθεσε συγκεκριμένες θέσεις στη Βουλή, ώστε να διαχειριστούν αυτό το πρόβλημα και είπε ότι ανέλαβαν οι τοπικές αρχές να διεκπεραιώσουν ευθύνες που είχε το κράτος. Εξέφρασε την ελπίδα να δουν στη Βουλή θετικά την εισήγησή τους για να βοηθήσουν το κράτος να λύσει τα προβλήματα και την ίδια ώρα να βοηθήσουν τους δημότες οι οποίοι υποφέρουν. Είπε τέλος ότι κατέθεσαν συγκεκριμένες θέσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι με τους βιολογικούς σταθμούς.

Πηγή δηλώσεων – ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Μεταφορών

Το εργοτάξιο Α φάσης δρόμου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς, επισκέφθηκε η Επιτροπή Μεταφορών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στις 12/04/2024, πραγματοποίησε επίσκεψη στην υπέργεια διάβαση επί της Λεωφόρου Τάσσου Παπαδόπουλου παρά τω Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου, στην οδική συμβολή «Βιοφώς» στον Δυτικό παρακαμπτήριο δρόμου Πάφου, στη «Διπλαρκάτζια» στον Δήμο Πάφου, στον δρόμο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς παρά την κοινότητα Καλλέπεια και στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Αργάκας για ενημέρωση σχετικά

Αποφάσεις Ολομέλειας

Παραμένει στα €300 το εξώδικο για στάθμευση σε ΑμεΑ, στην επαρχία που διαπράχθηκε θα εκδικάζεται αδίκημα

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/04/2024, καταψήφισε την αύξηση του εξώδικου προστίμου που προβλέπεται για το αδίκημα της στάθμευσης οχήματος σε χώρους για άτομα με αναπηρίες και υπερψήφισε νόμο σύμφωνα με τον οποίο ποινική υπόθεση θα εκδικάζεται μόνο από το δικαστήριο της επαρχίας στην οποία διαπράχθηκε το αδίκημα. Αναλυτικά τα