Επιτροπή Περιβάλλοντος: Ηχορύπανση και διαχείριση δημοτικών αποβλήτων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 18/05/2022, συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

Η προστασία της περιοχής που γειτνιάζει με τον αυτοκινητόδρομο Λειβαδιών-Ορόκλινης-Πύλας από την ηχορρύπανση και η ανάγκη τοποθέτησης ηχοπετασμάτων

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος μέσω του οποίου εξετάστηκε η προστασία της περιοχής που γειτνιάζει με τον αυτοκινητόδρομο Λειβαδιών-Ορόκλινης-Πύλας από την ηχορρύπανση και η ανάγκη τοποθέτησης ηχοπετασμάτων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συζήτησης η Επιτροπή ενημερώθηκε για τα αποτελέσματα των μετρήσεων θορύβου που έγιναν από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος το 2017, καθώς και για τη διαδικασία χαρτογράφησης του θορύβου.

Η Επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτηση του υπό εξέταση θέματος σε μεταγενέστερο χρόνο, ώστε να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες να αποστείλουν στην επιτροπή τα σχετικά έγγραφα και/ή μελέτες που ζητήθηκαν στο πλαίσιο της συνεδρίας της.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε το ακόλουθο σχέδιο νόμου:

Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων από τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης) Κανονισμοί του 2021

Η Επιτροπή άρχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση των πιο κανονισμών σκοπός των οποίων είναι ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων των τοπικών αρχών διοίκησης, σε σχέση με τη διαχείριση των δημοτικών τους αποβλήτων, καθώς και η ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων σε σχέση με το σύστημα «Πληρώνω όσο Πετώ».

Η Επιτροπή, αποφάσισε να συνεχίσει την κατ’ άρθρον συζήτηση των Κανονισμών στην επόμενη συνεδρία της.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα