Επιτροπή Περιβάλλοντος: Ηχορύπανση και διαχείριση δημοτικών αποβλήτων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 18/05/2022, συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

Η προστασία της περιοχής που γειτνιάζει με τον αυτοκινητόδρομο Λειβαδιών-Ορόκλινης-Πύλας από την ηχορρύπανση και η ανάγκη τοποθέτησης ηχοπετασμάτων

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος μέσω του οποίου εξετάστηκε η προστασία της περιοχής που γειτνιάζει με τον αυτοκινητόδρομο Λειβαδιών-Ορόκλινης-Πύλας από την ηχορρύπανση και η ανάγκη τοποθέτησης ηχοπετασμάτων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συζήτησης η Επιτροπή ενημερώθηκε για τα αποτελέσματα των μετρήσεων θορύβου που έγιναν από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος το 2017, καθώς και για τη διαδικασία χαρτογράφησης του θορύβου.

Η Επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτηση του υπό εξέταση θέματος σε μεταγενέστερο χρόνο, ώστε να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες να αποστείλουν στην επιτροπή τα σχετικά έγγραφα και/ή μελέτες που ζητήθηκαν στο πλαίσιο της συνεδρίας της.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε το ακόλουθο σχέδιο νόμου:

Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων από τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης) Κανονισμοί του 2021

Η Επιτροπή άρχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση των πιο κανονισμών σκοπός των οποίων είναι ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων των τοπικών αρχών διοίκησης, σε σχέση με τη διαχείριση των δημοτικών τους αποβλήτων, καθώς και η ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων σε σχέση με το σύστημα «Πληρώνω όσο Πετώ».

Η Επιτροπή, αποφάσισε να συνεχίσει την κατ’ άρθρον συζήτηση των Κανονισμών στην επόμενη συνεδρία της.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Ίδρυση Υφ. Μετανάστευσης, κριτήρια εργοδότησης συμβούλων-συνεργατών και κατάργηση ετήσιου τέλους €350

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 29/02/2024, υπερψήφισε την ίδρυση Υφυπουργείου Μετανάστευσης, τα κριτήρια εργοδότησης συμβούλων-συνεργατών, την κατάργηση του ετήσιου τέλους €350 για εταιρείες, την επέκταση της άδειας μητρότητας στο πρώτο παιδί, την παράταση στη μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα μέχρι το τέλος του μήνα, την εφαρμογή του σχεδίου «Φωτοβολταϊκά