Επιτροπή Περιβάλλοντος: Έντονη δυσοσμία επαρχίας Λάρνακας, υποστατικά ζώων και ρύπανση νερού

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 19/10/2022, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: 

Περιβαλλοντικά προβλήματα στην επαρχία Λάρνακας  

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν τα περιβαλλοντικά προβλήματα και η έντονη δυσοσμία που παρουσιάζονται στην επαρχία Λάρνακας συνεπεία της ανεξέλεγκτης απόρριψης κοπριάς. 

Επίλυση του προβλήματος της έντονης δυσοσμίας το συντομότερο  

Έκκληση προς το Υπουργείο Γεωργίας εκ μέρους όλων των Βουλευτών της Λάρνακας για επίλυση του προβλήματος της έντονης δυσοσμίας που παρουσιάζεται στην επαρχία, έκανε ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρίστος Ορφανίδης. 

Σε δηλώσεις του, ο κ. Ορφανίδης, είπε ότι «δυστυχώς εδώ και ένα χρόνο που έχουν δοθεί υποσχέσεις από το αρμόδιο Υπουργείο για να φέρει και να προχωρήσει σε διόρθωση της όλης κατάστασης με νομοθετήματα, μέχρι σήμερα, δεν το έχει πράξει». 

Είπε ότι θεωρούν ότι είναι «αδικαιολόγητη» η «κωλυσιεργία» που παρατηρείται από το Υπουργείο Γεωργίας και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, καθώς, όπως είπε, ο κόσμος της Λάρνακας υποφέρει από αυτή την έντονη δυσοσμία, και κάλεσε τους αρμόδιους όπως προχωρήσουν το συντομότερο. 

Σύμφωνα με τον κ. Ορφανίδη, υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν μπορεί να καθίσει έξω στην αυλή του, ενώ εστιάτορες διαμαρτύρονται γιατί χάνουν πελάτες λόγω της κατάστασης, και αυτό τους δημιουργεί, είπε, τεράστια και οικονομικά προβλήματα. 

«Είναι έκκληση όλων των Βουλευτών της επαρχίας Λάρνακας, ότι πρέπει να αφουγκραστεί το Υπουργείο Γεωργίας το τεράστιο αυτό πρόβλημα το οποίο παρατηρείται και να συμβάλει αποτελεσματικά στην επίλυση του», είπε ο κ. Ορφανίδης, προσθέτοντας ότι «δεν πάει άλλο». 

Είπε ότι κάθε χρόνο έχουν τα ίδια και πρέπει επιτέλους να επιλυθεί το όλο ζήτημα.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία Σκύλων και Γατών σε Εκτροφεία, Ξενοδοχεία, Καταφύγια και Υποστατικά Προσωρινής Φύλαξης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς μέσω των οποίων προτείνεται η επέκταση της μεταβατικής διάταξης των Κανονισμών Κ.Δ.Π. 359/2019, ώστε τα υφιστάμενα υποστατικά να μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους μέχρι 48 μήνες από την έναρξη ισχύος των βασικών Κανονισμών (μέχρι 15/11/2023). Η προτεινόμενη πρόσθετη παράταση, θα ισχύει μόνο για την περίπτωση όπου η μόνη έλλειψη που παρουσιάζουν τα υποστατικά αυτά, είναι η εξασφάλιση της πολεοδομικής άδειας και της άδειας οικοδομής. 

Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα σε επιθεωρητή να προβαίνει σε εξώδικη ρύθμιση αδικήματος κατά παράβαση προνοιών των Κανονισμών που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει αυτού. 

Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Διαχείριση και Διάθεση/Χρήση Κοπριάς και άλλων Κτηνοτροφικών Αποβλήτων που προκύπτουν από Αγελαδοτροφικές Μονάδες) Κανονισμοί του 2019 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η καλύτερη εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 91/676/ΕΟΚ για προστασία των νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα