Επιτροπή Παιδείας: Σύντομα στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για ίδρυση Υφυπουργείου Πολιτισμού

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά την διάρκεια της συνεδρίας στις 26/01/2022, εξέτασε τα σχέδια νόμου που προνοούν:

  • Την ίδρυση Υφυπουργείου Πολιτισμού στο οποίο θα μεταφερθούν οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες, το Τμήμα Αρχαιοτήτων και η Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας με τις αρμοδιότητές τους, καθώς και η αρμοδιότητα της θεατρικής ανάπτυξης από το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, με πολιτικό προϊστάμενο τον Υφυπουργό Πολιτισμού παρά τω Προέδρω.
  • Τον Προϋπολογισμό του Ανοιχτού Πανεπιστημίου για το έτος 2022.

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου:

Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2021

Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η ίδρυση Υφυπουργείου Πολιτισμού στο οποίο θα μεταφερθούν οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες, το Τμήμα Αρχαιοτήτων και η Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας με τις αρμοδιότητές τους, καθώς και η αρμοδιότητα της θεατρικής ανάπτυξης από το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, με πολιτικό προϊστάμενο τον Υφυπουργό Πολιτισμού παρά τω Προέδρω.

Κύριες αρμοδιότητες του Υφυπουργείου θα είναι, μεταξύ άλλων, η χάραξη και εφαρμογή εθνικής στρατηγικής για τη διαχείριση, προστασία και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας, η ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής ταυτότητας της Κύπρου, η διαχείριση των αρχαιοτήτων, των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων, η καταγραφή και αποδελτίωση της πολιτιστικής κληρονομιάς στις κατεχόμενες περιοχές της Δημοκρατίας από τον τουρκικό στρατό, η διαχείριση ή/και εποπτεία δημόσιων μουσείων, πινακοθηκών και βιβλιοθηκών και άλλων πολιτιστικών οργανισμών ή ιδρυμάτων, η προώθηση της κατάρτισης, εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και ενημέρωσης σε θέματα πολιτισμού, η προώθηση και στήριξη επενδύσεων στον πολιτισμό, η υλοποίηση πολιτικών για ενίσχυση της καλλιτεχνικής δημιουργίας και της πρόσβασης και συμμετοχής του κοινού στην πολιτιστική ζωή και πολιτιστικά αγαθά, η προώθηση της αποκέντρωσης και η πολιτιστική ανάπτυξη της περιφέρειας, η ανάπτυξη πολιτιστικών συνεργασιών με άλλα κράτη σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο μέσω της θέσπισης οργανωμένης στρατηγικής πολιτιστικής διπλωματίας καθώς και προώθηση της καινοτομίας στο χώρο του πολιτισμού.

Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Νόμος του 2021

Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας σε Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και η σχετική τροποποίηση όλων των νόμων, κανονισμών, διαταγμάτων και δημόσιων εγγράφων.

Ο περί της Κυπριακής Βιβλιοθήκης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκόπος του παρόντος νομοσχεδίου είναι η αντικατάσταση της λέξης «Υπουργός» με τη λέξη «Υφυπουργός».

Ο περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού «Περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου Νόμου» ώστε να συνάδει με τον «Περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τῳ Προέδρῳ και Συναφών Θεμάτων Νόμο» του 2021.

Ο περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2022 Νόμος του 2022

Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου ή που θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για το σκοπό αυτό, εγκρίνεται όπως διατεθεί από το Ταμείο του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022, ποσό που δεν υπερβαίνει τα δεκατρία εκατομμύρια και πεντακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (€13.510.000) για την κάλυψη των δαπανών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για την περίοδο αυτή.

Δηλώσεις:

Το Ν/σ για δημιουργία Υφυπουργείου Πολιτισμού αναμένεται να οδηγηθεί στην Ολομέλεια σύντομα

Αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τη δημιουργία του Υφυπουργείου Πολιτισμού, με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παιδείας να καλεί όλους να θέσουν πάνω από όλα τη σημασία αυτού του έργου, αντί να αφήσουν συμφέροντα να επηρεάσουν τελικές αποφάσεις.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παύλο Μυλωνά, ολοκληρώθηκε η κατ’ άρθρο συζήτηση του νομοσχεδίου, μια «επίπονη και δύσκολη προσπάθεια», είπε που ξεκίνησε αρχές Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί τις επόμενες λίγες εβδομάδες, για να προωθηθεί στην Ολομέλεια προς ψήφιση.

Ο κ. Μυλωνάς είπε ότι είναι καίριο το ζήτημα και έθεσε το ερώτημα αν «αυτή η κοινωνία, αυτός ο λαός αυτή η πολιτεία νοιώθει ότι χρειάζεται η αναβάθμιση του πολιτισμού του και το Υφυπουργείο Πολιτισμού ή τα συμφέροντα και οι μικροπολιτικές μπορούν να επηρεάσουν τις τελικές μας αποφάσεις».

«Νομίζω ότι αξίζει σε αυτόν τον τόπο και αυτήν την ιστορία αυτού του τόπου η ανάδειξη ακριβώς του πολιτισμού μας μέσα από ένα Υφυπουργείο Πολιτισμού», κατέληξε.

Ο Γιώργος Κάρουλλας, βουλευτής του ΔΗΣΥ είπε ότι το τελικό κείμενο κινείται στο πνεύμα και τη φιλοσοφία όπως έχει υποβληθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και κάλεσε όλους να  βρεθούν ενώπιον των ευθυνών τους όταν κατατεθεί στην Ολομέλεια για ψήφιση, «έτσι ώστε ο πολιτισμός να τεθεί πλέον υπό μια ολιστική, συστηματική και συστημική θεώρηση προς όφελος του ιδίου του πολιτισμού αλλά και του κράτους μας.»

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστόφιας, είπε ότι το κόμμα του κατέθεσε προτάσεις για τροποποίηση του νομοσχεδίου για να καλύψουν τις σημαντικές αδυναμίες που είχε. «Επιφυλασσόμαστε αρκετές από αυτές να τις καταθέσουμε και ως τροπολογίες στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων με την ελπίδα στο τέλος να καταστεί ένα Υφυπουργείο Πολιτισμού, το οποίο πραγματικά θα υπηρετήσει τον πολιτισμό και τους φορείς του», πρόσθεσε. Είπε ακόμα ότι ζήτησαν επανειλημμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να καταθέσει οργανόγραμμα με τη δομή του Υφυπουργείου, αλλά μέχρι και σήμερα αρνήθηκαν να καταθέσουν επίσημα οργανόγραμμα, έστω και αν δεν θα συμπεριλαμβάνεται στη νομοθεσία. «Απαιτήσαμε να ξέρουμε πριν ψηφίσουμε πώς θα είναι δομημένο το Υφυπουργείο και αρκέστηκαν σε πρόχειρες απαντήσεις. Δεν ξέρουμε γιατί αυτή η αντιμετώπιση, αν αποτελεί κρατικό μυστικό η δομή που θα έχει το νέο Υφυπουργείο», είπε.

Προϋπολογισμός Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Η Επιτροπή συζήτησε και τον προϋπολογισμό του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου με τους βουλευτές να θέτουν επιτακτικά την ανάγκη εξεύρεσης άλλων τρόπων έτσι ώστε το ανώτατο ίδρυμα να μην πληρώνει €800,000 τον χρόνο για ενοίκιο.

Ο κ. Κάρουλλας είπε ότι το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, επιτελεί ένα σημαντικό έργο, με σημαντικές δράσεις και ότι τόσο η απόκτηση ιδιοκτήτων εμβληματικών κτιρίων όσο και οι όποιες δράσεις για ανάπτυξη προγραμμάτων για φοιτητές από ξένες χώρες πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητες, έτσι ώστε να απεξαρτηθεί από την τακτική των ενοικίων και αυτές οι €800,000 τον χρόνο να αξιοποιηθούν προς όφελος της απόκτησης ιδιόκτητων κτιρίων.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης είπε ότι εκτός από το γεγονός ότι τα περίπου €12 εκ. που δαπανήθηκαν για ενοίκια πέραν των 15 χρόνων, «πήγαν στον αέρα», προβληματίζονται και από τη μείωση των φοιτητών του Πανεπιστημίου τα τελευταία χρόνια. «Για τον σκοπό αυτό εισηγηθήκαμε κάποια μέτρα που πρέπει να παρθούν, αλλά από την άλλη πιστεύουμε στη δια βίου μάθηση και πρέπει το Πανεπιστήμιο να αναπτυχθεί», ανέφερε.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης είπε ότι έθεσαν επιτακτικά το θέμα του ενοικίου ώστε να βρεθούν λύσεις είτε με άλλους κυβερνητικούς χώρους, είτε σε αλλά κρατικά πανεπιστήμια για στέγαση των διοικητικών γραφείων του Ανοικτού Πανεπιστημίου για να αποφευχθεί αυτή η σπατάλη και να διοχετευτεί αυτό το ποσό σε χρήσιμα προγράμματα του πανεπιστήμιου.

Είπε επίσης ότι έθεσαν ως ζήτημα ύψιστης σημασίας από το κόμμα, την έρευνα αγοράς που πρέπει να κάνει τόσο το Ανοικτό Πανεπιστήμιο όσο και τα αλλά για να παρέχουν πτυχιακούς και μεταπτυχιακούς τίτλους, οι οποίοι θα είναι χρήσιμοι για την οικονομία του τόπου και θα δίνουν την ευκαιρία για μεγιστοποίηση της ανάπτυξης του τόπου.

Test to Stay

Στις δηλώσεις μετά τη συνεδρία της Επιτροπής κάποια μέλη αναφέρθηκαν και στο μέτρο Test to Stay.

Ο κ. Χριστόφιας είπε ότι έτσι όπως τελικά εφαρμόζεται το μέτρο αυτό «δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε τη δυσαρέσκεια για την ταλαιπωρία που υφίστανται μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί».

Είπε ότι είναι ξεκάθαρο ότι οι κυβερνώντες «είναι εκτός της πραγματικότητας που βιώνει ο κόσμος». Ανέφερε ότι οι κινητές μονάδες για ράπιντ τεστ στήνονται περιφερειακά και όχι σε κάθε σχολείο, με αποτέλεσμα κάθε πρωί μαθητές που δηλώθηκαν ως στενές επαφές να τρέχουν με τους γονείς τους σε άλλο σχολείο για το τεστ. Πέραν του υγειονομικού ρίσκου που εμπεριέχει το αντιφατικό αυτό μέτρο, είπε, “έχουμε και την προχειρότητα με την οποία συνεχίζει να αντιμετωπίζει την κατάσταση το Υπουργείο Παιδείας.” Είπε επίσης, ότι λόγω έλλειψης εξαερισμού στα σχολεία, «το οποίο το Υπουργείο μας λέει θα τοποθετηθεί κάποτε στο μέλλον», τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί ξεπαγιάζουν καθημερινά, αφού είναι υποχρεωμένοι λόγω πρωτοκόλλων να έχουν ανοικτά πόρτες και παράθυρα. Κάλεσε τον Υπουργό Παιδείας να αναλάβει τις ευθύνες του.

Ο κ. Σαββίδης είπε ότι το κόμμα του θα αναμένει 15 μέρες για να δει τα αποτελέσματα του Test to Stay, δηλαδή αν θα μειωθεί η διασπορά. «Στην Αμερική μπορεί να έχει δουλέψει το σύστημα test to stay επειδή έχει συνδυαστεί με κάποια άλλα μέτρα όπως μείωση των μαθητών ανά τάξη, και το ότι οι τάξεις έχουν εξαερισμό. Θα περιμένουμε και ανάλογα θα κρίνουμε το συγκεκριμένο μέτρο», κατέληξε.

Πηγή δηλώσεων – ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον