Επιτροπή Παιδείας: Προβλήματα και καθυστερήσεις στην ίδρυση Υφυπουργείου Πολιτισμού

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά την διάρκεια της συνεδρίας της στις 24/11/2021, εξέτασε τα νομοσχέδια που προνοούν:

  • Τροποποιήσεις σε διαδικαστικά ζητήματα λειτουργείας των ιδιωτικών μουσείων και των μουσείων αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης.
  • Την ίδρυση Υφυπουργείου Πολιτισμού στο οποίο θα μεταφερθούν οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες, το Τμήμα Αρχαιοτήτων και η Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας με τις αρμοδιότητές τους, καθώς και η αρμοδιότητα της θεατρικής ανάπτυξης από το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, με πολιτικό προϊστάμενο τον Υφυπουργό Πολιτισμού παρά τω Προέδρω.

Αναλυτικά τα νομοσχέδια:

Ο περί Αναγνώρισης Ιδιωτικών Μουσείων και Μουσείων των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διαδικασία και Προϋποθέσεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι πληρέστερη και πιο περιεκτική ερμηνεία του όρου «ιδιωτικό μουσείο», η εισαγωγή, για σκοπούς διαφάνειας, νέου εδαφίου σε σχέση με τις διαδικασίες που ακολουθούνται από την Επιτροπή Μουσείων, η εξαίρεση των μουσείων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης από την υποχρέωση να υποβάλλουν ξεχωριστές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η προσθήκη επιφύλαξης αναφορικά με τη σημείωση που πρέπει να περιλαμβάνεται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουν μουσεία και η τροποποίηση του Πίνακα Β΄του βασικού νόμου.

Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2021

Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η ίδρυση Υφυπουργείου Πολιτισμού στο οποίο θα μεταφερθούν οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες, το Τμήμα Αρχαιοτήτων και η Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας με τις αρμοδιότητές τους, καθώς και η αρμοδιότητα της θεατρικής ανάπτυξης από το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, με πολιτικό προϊστάμενο τον Υφυπουργό Πολιτισμού παρά τω Προέδρω.

Κύριες αρμοδιότητες του Υφυπουργείου θα είναι, μεταξύ άλλων, η χάραξη και εφαρμογή εθνικής στρατηγικής για τη διαχείριση, προστασία και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας, η ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής ταυτότητας της Κύπρου, η διαχείριση των αρχαιοτήτων, των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων, η καταγραφή και αποδελτίωση της πολιτιστικής κληρονομιάς στις κατεχόμενες περιοχές της Δημοκρατίας από τον τουρκικό στρατό, η διαχείριση ή/και εποπτεία δημόσιων μουσείων, πινακοθηκών και βιβλιοθηκών και άλλων πολιτιστικών οργανισμών ή ιδρυμάτων, η προώθηση της κατάρτισης, εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και ενημέρωσης σε θέματα πολιτισμού, η προώθηση και στήριξη επενδύσεων στον πολιτισμό, η υλοποίηση πολιτικών για ενίσχυση της καλλιτεχνικής δημιουργίας και της πρόσβασης και συμμετοχής του κοινού στην πολιτιστική ζωή και πολιτιστικά αγαθά, η προώθηση της αποκέντρωσης και η πολιτιστική ανάπτυξη της περιφέρειας, η ανάπτυξη πολιτιστικών συνεργασιών με άλλα κράτη σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο μέσω της θέσπισης οργανωμένης στρατηγικής πολιτιστικής διπλωματίας καθώς και προώθηση της καινοτομίας στο χώρο του πολιτισμού.

Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Νόμος του 2021

Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας σε Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και η σχετική τροποποίηση όλων των νόμων, κανονισμών, διαταγμάτων και δημόσιων εγγράφων.

Ο περί της Κυπριακής Βιβλιοθήκης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκόπος του παρόντος νομοσχεδίου είναι η αντικατάσταση της λέξης «Υπουργός» με τη λέξη «Υφυπουργός».

Ο περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού «Περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου Νόμου» ώστε να συνάδει με τον «Περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τῳ Προέδρῳ και Συναφών Θεμάτων Νόμο» του 2021.

Δηλώσεις:

Αλλαγές τελευταίας στιγμής στο νομοσχέδιο για το Υφυπουργείο Πολιτισμού και αναφορές για διασύνδεση με Κυπριακό

Αναβλήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας η κατ’ άρθρο συζήτηση του νομοσχεδίου για το Υφυπουργείο Πολιτισμού αφού το Υπουργείο Παιδείας προέβη σε αλλαγές της τελευταίας στιγμής και έφερε νέα νομοσχέδια ενώπιον των βουλευτών. Παράλληλα ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΚΟ Παύλος Μυλωνάς εξέφρασε προβληματισμό γιατί το θέμα της δημιουργίας του Υφυπουργείου τείνει να μετατραπεί σε αντικείμενο διαφωνίας σε σχέση με το Κυπριακό.

Ο κ. Μυλωνάς είπε ότι αναβλήθηκε η κατ’ άρθρο συζήτηση αφού δεν ήταν έτοιμη η εκτελεστική εξουσία και παρέδωσε την τελευταία στιγμή το τελικό νομοσχέδιο. Ανέφερε ωστόσο ότι αποτελούσε παρότρυνση της Επιτροπής να προχωρήσει το Υπουργείο σε διαβούλευση με όλους τους φορείς για δύο θέματα που προκαλούσαν προβλήματα. Το πρώτο, όπως είπε, αφορά τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου όπου σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας η διαβούλευση απέδωσε καρπούς και υπήρξαν αλλαγές.

Το δεύτερο σημείωσε, είναι το μεγάλο πρόβλημα και οι έντονες αντιδράσεις από το Τμήμα Αρχαιοτήτων που υπάγεται στο Υπουργείο Μεταφορών. Όπως είπε, ο κ. Μυλωνάς είναι ένα εσωτερικό θέμα το οποίο θα πρέπει να επιλυθεί μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Παράλληλα είπε ότι ο ίδιος προβληματίζεται ιδιαίτερα αφού ένα θέμα που αφορά τη δημιουργία ενός Υφυπουργείου τείνει να μετατραπεί σε αντικείμενο διαφωνίας και προβληματισμού σε σχέση με το Κυπριακό.

«Το ξέρω ότι ακούγεται περίεργο αλλά αυτή είναι η ουσία του προβληματισμού από διάφορες πολιτικές δυνάμεις. Εκείνο που εγώ θέλω να υποβάλω ως ερώτημα είναι πραγματικά αυτή η κοινωνία και αυτός ο λαός θέλει υφυπουργείο πολιτισμού ή δεν θέλει. Κι αν θέλει Υφυπουργείο Πολιτισμού μπορεί να δημιουργηθεί Υφυπουργείο Πολιτισμού χωρίς το Τμήμα Αρχαιοτήτων; Η δική μου άποψη είναι πως όχι», ανέφερε ο κ. Μυλωνάς.

Παράλληλα ανέφερε ότι η κατ’ άρθρο συζήτηση θα ξεκινήσει όταν είναι έτοιμη η εκτελεστική εξουσία και όλες οι δυνάμεις θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να απευθυνθούν στην κοινωνία και να αποφασίσουν κατά πόσο θέλουν τη δημιουργία πολιτισμού σε αυτό τον τόπο, μακριά από κομματικά γυαλιά και μακριά από την ανάγκη κάποιου να δημιουργήσει θέματα εσωτερικά ή εξωτερικά στα Υπουργεία στα οποία υπάγονται.

Ερωτηθείς σχετικά είπε ότι έχει τεθεί θέμα ότι το Τμήμα Αρχαιοτήτων δεν μπορεί να είναι Τμήμα Αρχαιοτήτων του ελληνοκυπριακού συνιστώντος κρατιδίου και θέτουν θέμα που θα υπάγεται το Τμήμα Αρχαιοτήτων σε περίπτωση λύσης του Κυπριακού. Υπενθύμισε ότι μόνο τρία Υπουργεία ορίζονται με βάση το Σύνταγμα και τα υπόλοιπα είναι με νομοθετικές πράξεις, όπως αναφέρθηκε από την Νομική Υπηρεσία. Πρόσθεσε ότι σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες υπάγονται τα τμήματα αρχαιοτήτων στα αντίστοιχα Υπουργεία Πολιτισμού.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Κάρουλλας  ανέφερε ότι το Υπουργείο Παιδείας έφερε τροποποίηση του αρχικού νομοσχεδίου και οι αλλαγές που έχουν εισαχθεί είναι το αποτέλεσμα των συζητήσεων και της κατάθεσης των απόψεων στην Επιτροπή Παιδείας το τελευταίο χρονικό διάστημα. Όπως είπε είναι ένα βήμα προς την ορθή κατεύθυνση που παίρνει το ζήτημα πιο μπροστά και το θέτει προς ολοκλήρωση. Εξέφρασε παράλληλα την απογοήτευσή του που η πλειοψηφία της Επιτροπής αποφάσισε να μην αρχίσει η κατ’ άρθρο συζήτηση, αναφέροντας ότι οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να προχωρούν και είπε ότι όποιοι δεν θέλουν μεταρρύθμιση να το λένε ευθαρσώς. Είμαστε εδώ, είπε, για να δώσουμε στον τόπο την ευκαιρία να εκσυγχρονιστεί και να λύσουμε τα όποια προβλήματα στο μέτρο του δυνατού.

Αναφορικά με την μετακίνηση του Τμήματος Αρχαιοτήτων στο Υφυπουργείο Πολιτισμού είπε ότι υπάρχει ήδη απόφαση υπουργικού συμβουλίου και θετική γνωμάτευση της νομικής υπηρεσίας για μεταφορά του Τμήματος στο Υφυπουργείο Πολιτισμού. Πρόσθεσε ότι οι αρχαιότητες αποτελούν περιουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, του κράτους και η εν λόγω διαχείρισή τους ανήκει στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Για προχειρότητα στην προσπάθεια της Κυβέρνησης να δημιουργήσει Υφυπουργείο Πολιτισμού, έκανε λόγο ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίσος Χριστοφίδης.

Ανέφερε ότι ενώ σήμερα υπήρχε στην ημερήσια διάταξη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας η κατ’ άρθρο συζήτηση του νομοσχεδίου για το Υφυπουργείο Πολιτισμού, την ώρα της συνεδρίας έστειλαν να φωτοτυπηθεί νέο τροποποιημένο νομοσχέδιο για να δοθεί στους βουλευτές ώστε να ξεκινήσει η κατ’ άρθρο συζήτηση και ως συνέπεια η συζήτηση αναβλήθηκε.  Εξέφρασε την ελπίδα το επόμενο χρονικό διάστημα η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας να δείξουν περισσότερη σοβαρότητα για ένα τόσο σοβαρό θέμα.

Πρόσθεσε ότι το ΑΚΕΛ ως θέση αρχής θεωρεί ότι χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα καθοδηγητικό οργανόγραμμα για το πώς θα λειτουργήσει το Υφυπουργείο, ενώ είπε ότι και τις καλύτερες δομές να δημιουργηθούν, δεν πρόκειται να γίνουν βήματα μπροστά αν δεν στηριχθούν με τα αναγκαία κονδύλια. Είπε επίσης ότι το Τμήμα Αρχαιοτήτων πρέπει να παραμείνει στο Υφυπουργείου που βρίσκεται σήμερα όπως υποστηρίζουν όλοι οι αρμόδιοι για το θέμα. Πρόσθεσε ότι είναι αδιανόητο να μην υπάγεται στο νομοσχέδιο για το Υφυπουργείο το Ίδρυμα για τη Συμφωνική Ορχήστρα, που υπάγεται τώρα στο Υπουργείο Οικονομικών. Είπε επίσης ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα ζητήματα ευρύτερης θεατρικής ανάπτυξης θα παραμείνουν στον ΘΟΚ και το Υφυπουργείου να στηρίξει και να χρηματοδοτήσει τα ελεύθερα θέατρα και επικουρικά να ασχοληθεί με τη θεατρική ανάπτυξη.

Παράλληλα ο κ. Χριστοφίδης είπε ότι το ΑΚΕΛ έχει εγγράψει για συζήτηση με τη στήριξη της ολότητας της Επιτροπής Παιδείας το θέμα που αφορά τις αποκοπές από την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή των χορηγιών στους αθλητές που στοχεύουν να λάβουν μέρος στους επόμενους ολυμπιακούς αγώνας, που θα συζητηθεί κατά προτεραιότητα στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ – Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων Αλέκος Τρυφωνίδης είπε ότι σήμερα υπήρξε μια δύσκολη κατάσταση, αφού ήρθαν αλλαγές μετά από διαβουλεύσεις την τελευταία στιγμή και δόθηκαν μετά την έναρξη της συνεδρία της Επιτροπής. Πρόσθεσε ότι η Επιτροπή έχει την ισχυρή βούληση για δημιουργία Υφυπουργείου Πολιτισμού γιατί είναι αναγκαία για τον τόπο. Πρόσθεσε ότι ζήτησαν σε 15 μέρες να γίνουν όλες οι διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους και να ενταχθούν όλοι οι φορείς του πολιτισμού στο νομοσχέδιο. Επίσης, ανέφερε, επιβάλλεται να έρθει στο νομοσχέδιο και το οργανόγραμμα για να δούμε πώς θα λειτουργήσει το Υφυπουργείο για να είναι αποδοτικό και αποτελεσματικό και να εκφράζει τις ανάγκες που όλοι οι βουλευτές θέλουν να εκφράζει.

Πηγή δηλώσεων – ΚΥΠΕ

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Αλλαγές στο νομοσχέδιο για Υφυπουργείο Πολιτισμού

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα