Επιτροπή Παιδείας: Προσλήψεις ψυχολόγων στα σχολεία και επέκταση προδημοτικής εκπαίδευσης

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά διάρκεια της συνεδρίας στις 09/11/2022, συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

Προσλήψεις ψυχολόγων και κλινικών ψυχολόγων στα σχολεία 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου έλαβε ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμου και Νεολαίας για τις προσλήψεις ψυχολόγων και κλινικών ψυχολόγων στα σχολεία. 

Στις δηλώσεις του μετά την συνεδρία της Επιτροπής, ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ και Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Χρύσανθος Σαββίδης, ανέφερε ότι «μιλούμε για ένα αριθμό 21 ψυχολόγων, ο οποίος είναι πάρα πολύ μικρός σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες των σχολικών μονάδων». 

Οι ψυχολόγοι, συνέχισε που παίζουν σημαντικό ρόλο στο όλο εκπαιδευτικό σύστημα αντιμετωπίζουν θέματα που άπτονται παραβατικών συμπεριφορών, μπούλινγκ, μαθητών με μεταναστευτική βιογραφία, και όλα αυτά, ενώ ο αριθμός των ψυχολόγων είναι πάρα πολύ μικρός. 

Όπως μας έχει λεχθεί, είπε ο κ. Σαββίδης, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των σχολικών μονάδων πρέπει να διπλασιαστεί ο αριθμός των ψυχολόγων και κλινικών ψυχολόγων στις σχολικές μονάδες. 

Προβλήματα και ανάγκες του Κλάδου Επιμελητών και γραμματειών  

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν τα προβλήματα και ανάγκες του Κλάδου Επιμελητών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και των γραμματειών των σχολείων. 

Η Επιτροπή ζήτησε από την εκτελεστική εξουσία όπως εξεύρει λύσεις προς επίλυση των εν λόγω προβλημάτων.

Προβλήματα που κατέγραψε η Επιτροπή κατά τις επισκέψεις στο Δημοτικό Σχολείο Πάνω ΠολεμιδιώνΚαρμιώτισσας 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν τα κυριότερα προβλήματα που κατέγραψε η Επιτροπή κατά τις επισκέψεις στο Δημοτικό Σχολείο Πάνω ΠολεμιδιώνΚαρμιώτισσας 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 και συναφείς κανονισμοί 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η επέκταση της υποχρεωτικής προδημοτικής εκπαίδευσης κατά 8 μήνες. Παράλληλα, με τη συγκεκριμένη τροποποίηση διασαφηνίζονται ονομαστικά οι ηλικιακές ομάδες που θα δημιουργηθούν, ως αποτέλεσμα της επέκτασης, προσδιορίζεται η σταδιακή εφαρμογή της επέκτασης, καθώς και ότι ο Υπουργός θα έχει την εξουσία να καθορίζει κριτήρια για την κατανομή των παιδιών στα νηπιαγωγεία. 

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2026 περιλαμβάνεται η μεταρρύθμιση C5.1R3 που αφορά την επέκταση της υποχρεωτικής προδημοτικής εκπαίδευσης από την ηλικία των τεσσάρων χρόνων. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η υποχρεωτική προδημοτική εκπαίδευση αφορά την ηλικιακή ομάδα τεσσάρων χρόνων και οκτώ μηνών έως έξι χρόνων. Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα διασφαλίσει την καθολική πλέον φοίτηση των παιδιών τεσσάρων έως έξι χρόνων σε εκπαιδευτικά προγράμματα που θα λειτουργούν αποκλειστικά, σε δημόσια, κοινοτικά ή ιδιωτικά νηπιαγωγεία, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Π.Α.Ν.). 

Ακόμη, η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα γίνει σταδιακά και θα ολοκληρωθεί σε τρεις φάσεις. Τη σχολική χρονιά 2023-2024 θα επεκταθεί το όριο ηλικίας εισδοχής στην υποχρεωτική προδημοτική εκπαίδευση κατά δύο μήνες, ενώ τη σχολική χρονιά 2024-2025 θα επεκταθεί δύο επιπρόσθετους μήνες (τέσσερις συνολικά). Τη σχολική χρονιά 2025-2026 το έργο θα εφαρμοστεί πλήρως με την επέκταση του ορίου ηλικίας εισδοχής στην υποχρεωτική προδημοτική εκπαίδευση, κατά οκτώ μήνες. Η φοίτηση των παιδιών κατά τη διάρκεια των τριών φάσεων θα είναι υποχρεωτική και δωρεάν.

Επίσης, η νομοθεσία προβλέπει πως όποιος έχει την επιμέλεια του μαθητή και παραλείπει την εγγραφή στην προδημοτική εκπαίδευση, διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο με ποινή φυλάκισης μέχρι τρεις μήνες ή με χρηματική ποινή μέχρι €1.000 ή και με τις δύο αυτές ποινές. 

Στις δηλώσεις του μετά την συνεδρία της Επιτροπής, ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ και Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Χρύσανθος Σαββίδη, δήλωσε ότι έχουν τεθεί ερωτήματα από τους Βουλευτές της Επιτροπής που άπτονται νομικής φύσεως για αυτό παραπέμπεται το θέμα στην επόμενη συνεδρίαση, όπου θα κληθεί η Νομική Υπηρεσία να δώσει εξηγήσεις επί του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, προκειμένου να κατατεθούν τυχόν τροπολογίες. 

Σημείωσε ότι, η ΠΟΕΔ εξέφρασε τη διαφωνία της όσον αφορά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο σε συγκεκριμένο άρθρο, στο 4γ, αλλά τάσσεται υπέρ της φιλοσοφίας του σχεδίου. 

«Έχουμε δει την συγκεκριμένη πρόταση επί του συγκεκριμένου άρθρου και στην επόμενη συνεδρίαση πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε για να μπορέσει να οδηγηθεί την 1η Δεκεμβρίου στην Ολομέλεια της Βουλής», κατέληξε ο κ. Σαββίδης. 

Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κανονισμοί του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι: 

(α) η καλύτερη ομαδοποίηση και οργάνωση των κανονισμών, ώστε να γίνουν πιο εύχρηστοι και λειτουργικοί μέσα από αποκέντρωση εξουσιών και αρμοδιοτήτων,  

(β) η ένταξη πιο σωστών ορισμών οι οποίοι να μην επιδέχονται παρερμηνειών,   

(γ) η επικαιροποίηση των κανονισμών στη βάση της σημερινής πραγματικότητας, ώστε να επιτευχθεί η βελτίωση της καθημερινότητας στα σχολεία και των μαθησιακών αποτελεσμάτων και  

(δ) οι αλλαγές στους κανονισμούς που αφορούν σε θέματα ομαλής λειτουργίας των σχολείων, παιδαγωγικών μέτρων ανάπτυξης κοινωνικής συμπεριφοράς, αντιμετώπισης περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας ή σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, ρύθμισης θεμάτων αδικαιολόγητων απουσιών κ.λπ., ώστε να καλυφθούν κενά που κατά καιρούς παρατηρήθηκαν και να ενσωματωθούν αλλαγές στις πολιτικές του Υ.Π.Α.Ν., οι οποίες έχουν διαμορφωθεί/υιοθετηθεί τα τελευταία χρόνια. 

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2022 Νόμος (Αρ. 1) του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τον πιο πάνω συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €4,726,000 σκοπός του οποίου είναι η κάλυψη αυξημένων αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος που αφορούν στα Άρθρα 213- Ηλεκτροδότηση και Θέρμανση (€2,000,000), 323- Πρόγραμμα Κλινικής Εκπαίδευσης Φοιτητών Ιατρικής Σχολής (€778,000), 333-Συντήρηση και Λειτουργία Κτηρίων, Χώρων και Γενικού Εξοπλισμού (€948,000), 422- Κατασκευαστικές και Βελτιωτικές Εργασίες (€1,000,000). 

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου και αποφάσισε την προώθησή του στην Ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.

Ο περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022  

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η μεταφορά των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Φοιτητικής Μέριμνας από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στο Υπουργείο Οικονομικών. 

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου και αποφάσισε την προώθησή του στην Ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον